Svik inte pojkarna i Umeås jämställdhetsarbete

Umeå kommuns projekt med feministiskt självförsvar för flickor som en del i det viktiga jämställdhetsarbetet är ämnet för den här krönikan. Jag kritiserar ur ett genusperspektiv att pojkarna, enligt jämställdhetsutskottets uttalanden, ska stängas ute i det projektet, att det ses som något som bara berör flickor. Jag hoppas att det är ett slarvigt misstag som rättas till i det fortsatta arbetet, så att ingen sådan mossig och stereotyp könsuppdelning bejakas.

——————————————–

Svik inte pojkarna i Umeås jämställdhetsarbete

Jämställdhetsutskottet i Umeå kommun ställer nu krav på nämnderna att skolor och kommunala verksamheter ska genomföra de tidigare beslutade satsningarna på utbildning i feministiskt självförsvar.

”Feministiskt självförsvar”, skriver utskottet i ett pressmeddelande, ”är ett samlingsnamn på aktiviteter som syftar till att stärka flickors självbild, lära dem att sätta gränser verbalt och med kroppsspråk stå upp för sin egen person. Detta sker både genom samtal och genom att man tränar att agera i olika situationer.”

”Det handlar”, säger kommunalrådet och ordföranden i utskottet Tamara Spiric (V) ”om att stärka individen, att lära sig att ta plats och få kunskap om sina rättigheter och hur man kan gå tillväga för att inte hamna i en situation där man utsätts för våld.”

Men pojkarna då?

Det är utmärkt, vad projektet syftar till. Även om begreppet självförsvar är problematiskt i sammanhanget och öppnar för missförstånd, så är inriktningen att på olika sätt stötta barn och ungdomar till stärkt självbild, större handlingstrygghet och förmåga att sätta gränser i speciella situationer rätt och riktig.

Men pojkarna, hör de inte hemma i den delen av jämställdhetsarbetet? Har de inte rätt till samma stöd och utveckling, som flickor? Ska det här arbetet ske utifrån en stereotyp könsuppdelning, som ju är själva roten till det onda? Då är det inte utmärkt längre, utan mycket olyckligt och slarvigt.

Sigvard Åström på Teg sammanfattar det bra i en insändare i dagens tidning (sid 80), om jämställdhetsutskottets misstag:

”Jag tror att många pojkar skulle behöva stärka sin självbild, lära sig att sätta gränser och stå upp för sin person. Jag vet att jag skulle ha behövt det när jag var pojke.”

Redan det faktum att en feministisk satsning i skolan begränsas till bara flickor är obegripligt, och förhoppningsvis bara en slarvig försummelse från jämställdhetsutskottets sida, som snarast rättas till. Annars blir det något av en parodi på genusanalys. För arbetet för feminism och jämställdhet handlar inte om kvinnor och flickor, utan om alla i samhället. Perspektivet måste omfatta män och pojkar i precis samma utsträckning, och kan inte bygga på den filmiska föreställningen om kamp mellan könen, eller på uppfattningen att en pojke är ett problem i sig.

Varför ska den hjälp som handlar om att stärka individens självbild, att lära sig att ta plats, få kunskap om sina rättigheter och hur man kan gå tillväga i utsatta situationer reduceras till bara flickor? Vad har alla utsatta, rädda, osäkra pojkar, som skulle behöva stöttning i precis samma utsträckning som flickor, gjort för ont för att svikas och ignoreras? Varför räknas inte deras erfarenheter, problem och närvaro i en sådan satsning?

Alla insatser för att synliggöra flickor, och motverka traditionella maktstrukturer i klassrummen och i samhället är av största vikt, har redan gett stora resultat och måste fullföljas. Vi lever i ett samhälle som fortfarande är starkt präglat av könsorättvisor när det gäller politisk makt, inflytande i näringslivet, resurser, inkomster och människors ställning på arbetsmarknaden. Sexismen finns ständigt närvarande, får svåra följder och grundläggs tidigt.

Men ett feministiskt jämställdhetsarbete i skolan får inte fastna i tron att insatser i första hand ska gälla kvinnor och flickor. Det är ett gammalt misstag. Insatserna måste alltid i första hand omfatta både pojkar och flickor. För det som ofta glöms bort i jämställdhetsdebatten är att inte bara flickor, utan i lika hög grad pojkar, lider under könsstereotyperna.

Även pojkar förvägras möjligheter till självförverkligande och fri utveckling, på grund av könsnormer, och tvingas in i strukturer och mönster. Pojkars våld mot pojkar är ett stort och förtiget område i just det här sammanhanget, som borde analyseras ur ett genusperspektiv med samma självklarhet som våldet mot flickor.

Även om, eller kanske just därför att, genusvetenskapens akademiska institutioner ibland har drag av navelskådande ovilja mot dem som inte håller sig till renläriga, politiska vänsterståndpunkter – de flesta av oss andra är inte särskilt välkomna där – så är det viktigt att ur ett liberalt perspektiv försvara det ifrågasatta genusperspektivet, både som vetenskaplig och politisk utgångspunkt. Det är i grunden liberalt och individualistiskt, och kommer att stimulera mycket värdefull forskning framöver.

Allra viktigast är kanske genusperspektivet i skolornas arbete. Tvärtemot den kritik som ofta framförs kommer det över tid få en efterlängtad befriande verkan på skolgårdar och i undervisning, befriande för både flickor och pojkar, när det tillämpas på ett genomtänkt sätt och fler erfarenheter samlas. Redan i dag är medvetenheten långt större än den var för tjugo år sedan.

Men det arbetet måste omfatta alla, och det får inte bli en ursäkt för att återlansera unkna könsstereotyper och kollektivistisk särbehandling under falsk flagg.

Därför får insatserna i skolan för att motverka gamla könsstrukturer inte slå över i ett osynliggörande, ett avfärdande eller ett fördomsfullt skuldbeläggande av oskyldiga pojkar.

Det finns massor av pojkar som lider precis lika mycket som flickor under könsrollstvång och otrygghet av olika slag, förväntningar på hur de ska vara, vad de ska acceptera, vilka intressen de ska ha och hur de ska uttrycka eller inte uttrycka känslor, berätta om upplevelser och förhålla sig till andra. Både pojkar och flickor måste befrias från stereotyperna som tvingas på dem utifrån, och trakasserier och hierarkier som följer på dem.

Men allt för ofta får utsatta pojkar i dag signalen från vuxenvärlden att deras otrygghet, sorger och rädslor inte räknas, att de av (för dem teoretiska) historiska skäl inte har någon anledning att klaga, att de borde ha dåligt samvete från början, att de är en del av problemet, på grund av att de är pojkar. Så växer könsstereotypa tabun fram, igen.

Det är ett svek på samma sätt som det traditionella nedtryckandet av flickor. Att det nu tenderar att vara pojkar i allt högre utsträckning som har det svårt i skolan och halkar efter, är ett varningstecken. De bortglömda, övergivna, redan avskrivna killarna är ett av de växande samhällsproblemen.

Man kan inte bekämpa förtryckande könsstrukturer genom att bejaka uppfattningar om att killar och tjejer bör hållas isär i insatser och pedagogik. Det är ett sluttande plan – där missriktade insatser snarare förstärker könsuppdelningen i samhället.

Det är utmärkt att Umeå jobbar aktivt med jämställdhetsfrågan i skolan och föreningslivet. Men svik inte pojkarna i det arbetet. Underkänn inte deras erfarenheter och utsatthet. Stäng dem inte ute. Bekämpa könsstereotyperna – bejaka dem inte.

Etiketter: , , , ,

8 kommentarer

 1. Sven Lundberg

  Tänk att det är så svårt att ta det här verkliga klivet bort från särbehandlingar av olika slag.
  Jag tycker din artikel på ett mycket bra sätt beskriver vikten av att Umeå nu tar nästa steg i jämställdhetsarbetet. Kanske är det för svårt, att också involvera pojkarnas behov av självkänsla, styrka gränssättning. Ta den utmaningen NU!
  Tack för bra artikel!
  /Sven Lundberg

 2. Andree

  Vi vet redan att feminismen spelat ut sin roll och framförallt sitt förtroende kapital vad gäller jämställdhet.

  Feminism, syftar enbart till att stärka kvinnors roller ch positioner, inte mäns.

  För att närma oss en modern diskurs, måste vi göra oss av med den omoderna ideologin feminism, som ju, paradoxalt nog, i sig, bygger på en uråldrig stereotyp bild om att män alltid är starka, onda, handlingskraftiga, och aldrig vara offer.

  För att riktig jämställdhet skall uppnås, måste man som första steg, göra sig av med den mansfientliga ideolgin feminism, och därefter skapa ett debattklimat baserat på en mer nyanserad bild på könet man och kvinna.

 3. Malin

  Det är en liberal syn på jämställdhet att båda könen alltid ska ha samma behandling. Riktade insatser till kvinnor eller män kan motiveras i de fall där de är missgynnade eller underrepresenterade. Olas krönika saknar en maktanalys av bakgrunden till varför feministiskt självförsvar behövs.

 4. Jimmy

  Ola Nordebo: Det finns en del studier redan idag om hur könsroller verkar destruktivt på unga killar och som du nämner så saknas det där ofta riktade insatser. Jag har dock för mig att vänsterpartisterna nämnt att de även vill ha motsvarande insatser för killar men det kommer behöva ett delvis annat innehåll. Jag ser ingenting i beslutet som togs för några år sedan som talar emot en sådan satsning på både killar och tjejer.

  Andree: Jag tror (och hoppas) att du är rätt så ensam om synen att män alltid är onda enligt alla feminister.

  Vad det handlar om (enligt mig) är ju att uppmärksamma systematisk diskriminering i samhället samt motverka effekter av idéer kring hur man som man kan behandla kvinnor. Jag hörde då ingen som talade emot feministiskt självförsvar när hagamannen var aktiv. Men det kanske inte var så lätt att argumentera utan en faktabas då? För att riktig jämställdhet ska uppnås så måste vi som ett första steg arbeta både i separatistiska grupper med vissa problem och tillsammans med andra. På sikt kan vi jobbar tillsammans med allt men just nu så finns det de facto ett behov. Kolla på brottsförebyggande rådets statistik om våldtäkter så kanske du också förstår att det är en bra grej att småtjejerna får ett bättre självförtroende OCH en möjlighet att fysiskt försvara sig.

  Sen har vi frågan om självförtroende hos både killar och tjejer där många mår dåligt och behandlas illa i skolan i allmänhet. Men den frågan kräver andra insatser.
  Förhoppningsvis kan vi i framtiden ha en skola och ett samhälle där varken diskriminering, sexuella trakasserier eller liknande förekommer men det är väl ändå en bit kvar dit.

  Angående att den förmån som ges till en part alltid skall ges itll den andra så är de ju just det detta handlar om. Maktpositionerna i hur kvinnor och män behandlar varandra är i dag så pass förskjutna att för att nå den nivå där vi KAN arbeta tillsammans måste en del riktade satsningar göra

 5. Andree

  Malin, och det är en feministisk syn, att alltid endast värna om kvinnor i alla lägen, och att aktivt nonchalera och tysta ner allt som rör män.

  Javisst är det fruktansvärt om kvinnor och män skulle ha samma fördelar och rättigheter?
  Då kan ju inte kvinnor få fortsätta sitta däruppe på er pidestal och bli posititv särbehandlade i tid och otid.

 6. Andree

  Jimmy, att många feminister utmålar män som onda, råder det inga som helst tvivel om, du kan börja med att se dokumentären ”Könskriget” av Evin Rubar, eller varför inte läsa Solanas SCUM-manifest, eller Sara Stridsbergs hyllningar av denne, eller varför inte uppmärksamma den senaste turteaterföreställningen (finansiserad av svenska skattepengar) som riktar sig till gymnasieungdomar, som bygger på SCUM-mainfestet.

  Alla feminister anser inte att män är onda, men allt för många för att inte belysa detta faktum.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.