Intressanta dofter från långkoket i Vännäs

Vännäs är den enda kommunen i Västerbotten utöver Umeå som visar plussiffror i SCB:s senaste befolkningsstatistik. Vännäs kan ha något intressant på gång, med relevans för många landsbygdskommuner. Om det handlar den här krönikan. I morgondagens papperstidning som vanligt med teckning av Niklas Eriksson på temat.

———————————————

Intressanta dofter från långkoket i Vännäs

”Per August köpte radio 1929. Han var troligen en av de första i byn, som ägde något så sensationellt som en radioapparat. Filip Gerhardsson kommer ihåg hur han och några kamrater stod utanför Per August ”hakafönster” för att avlyssna detta ”under”.
”Tänka sig! Högmässan kom genom luften, sögs in i en radioapparat och kom ut i det fria helt hörbart.” Per August stod vid det öppna fönstret och sög på sin pipa. När det sprakade i radioapparaten förklarade han, att det berodde på åska över södra Sverige.”

(Ur boken ”Minnen från Vännfors – byn vid Vindelälven” av Lennart Åström, 2011, som varmt rekommenderas även för dem utan koppling till Vännfors. Hjärtat smälter lite av de roliga, fina anekdoterna från byns historia.)

Håll koll på Vännäs. Där pågår något, ett långkok i all stillhet, som kan komma att smaka riktigt gott för Västerbotten om några år – och som sprider intressanta dofter redan nu.

Vännäs är den enda kommunen i länet, förutom Umeå, som växer enligt Statistiska centralbyråns senaste befolkningssiffror. Och ökningen med 51 personer under 2011, till sammanlagt 8465 invånare, åstadkoms både genom ett födelseöverskott och ett positivt inflyttningsnetto.

För övriga länet är kanske tendenserna i Vännäs mer intressanta än att det går fortsatt bra – om än jämfört med befolkningsmålen inte överdådigt – för Umeå. Inte för att Vännäs läge, med närheten till Umeå ytterligare förstärkt av goda kommunikationer, är jämförbart med de flesta andra landsbygdskommuner i norra Sverige, utan för att det i koncentrerad form visar hur en regionförstoring skulle kunna komma till stånd som inte bara gynnar den största kommunen.

Fortsätter utvecklingen i Vännäs, kan andra lära av framgångsfaktorerna där, utifrån sina egna kommuners förutsättningar. Men också av problemen.

Hur ska en liten kommun som växer agera för att möta det nya behov av kommunal service som uppstår, med ett större tryck på exempelvis skolor och förskolor? Även på den punkten kan Vännäs vara på väg att samla erfarenheter relevanta för många andra kommuner som hoppas kunna vända en nedgång till en kontinuerlig uppgång.

Att det går bra för Vännäs just nu, är betydelsefullt också av ett annat skäl. Många i Vännäs, och i andra kommuner längs den gamla stambanan, har hyst farhågan att bygget av Botniabanan skulle skapa problem för de gamla järnvägsorterna inne i landet. I synnerhet för orter som varit traditionella och viktiga knutpunkter för järnvägstrafiken, med förlorade jobb kopplade till drift och underhåll och allmänt förlorad attraktionskraft för inflyttare och investerare som följd.

Men kanske kan de nya pendlingsmöjligheterna mellan Vännäs och Umeå visa sig bidra till en regionförstoring som mer än kompenserar för de förlusterna. Det i sin tur kräver givetvis att infrastrukturen lever upp till förväntningarna och vinner människors långsiktiga förtroende.

”Ingen historisk händelse har varit av större betydelse för vår bygds daning än nybyggarnas stora flyttning från den gamla byn till utmarken eller till allmänningen på skogen. Deras livsinsats var att bryta upp åker ”av ris och rot”, att bygga upp gård och åbyggnader samt därtill fostra stora barnkullar, större än vad tidigare generationer förunnats få uppleva, till arbetsamma framåtsträvande och samhällsdugliga människor. Det var stordåd i det tysta – (…) Denna uppmarsch mot Umeå sockens övre skogsområden är inte minst viktig att beskriva, eftersom den ledde till en folkökning här i norr utan motstycke i landet i övrigt (…) Kulmen i Vännäsområdet synes ha inträffat under åren 1787-1799. På dessa 12 år anlades 18 nya byar i Vännäs.”
(Tyko Lundkvist i kapitlet Nybyggarperioden 1787-1799 i ”Vännäs kommuns historia”
av Tyko Lundkvist och Tore Nilsson, 1984)

I Vännäs testas alla teorier från de senaste åren om att den stadsnära landsbygden går en bra framtid till mötes. Vännäs är den minsta kommunen i de fyra nordligaste länen som växer. Krokom i Jämtland med 14 559 invånare är den näst minsta kommunen i norr som fått fler invånare senaste året.

Den stora frågan för alla kommuner med liknande förutsättningar är: Förenar den stadsnära landsbygden det bästa av två världar – naturskön, lugn miljö och relativt billiga bostadspriser, men ändå med bra service och en direkt närhet till ett urbant utbud? Eller har den inte det bästa från någon värld – varken riktig landsbygd i den större stadens skugga eller en egen lockande stadsmiljö – utan bara en identitetslös kompromiss att erbjuda?

Det finns fortfarande stort hopp om att fler framöver ska svara att det förstnämnda är fallet. Att den stadsnära landsbygden, inte bara i Vännäs, kommer att bli ett eftertraktat livsstilsalternativ och skapa en bifåra till urbaniseringen, när nya tekniska möjligheter kopplar upp små kommuner, och dess byar, till globala skeenden och minskar betydelsen av geografiska avstånd.

Vännäs utveckling, som är en del av Umeåregionens utveckling, är svår att jämföra med kommuner i Norrlands inland utan närhet till större städer. Och den är inte svaret på de mest aktuella frågorna om hur större delar av Västerbotten ska kunna hållas ihop i samhörighet och samarbete.

Men Vännäs visar att det inte är hopplöst för en liten landsbygdskommun i norra Sverige att växa. Att det går att locka människor till småskaliga miljöer. Av det kan många låta sig inspireras. Håll koll på Vännäs.

Och sprakar det i apparaten, är det bara åska över södra Sverige.
 

Etiketter: , , ,

3 kommentarer

 1. Lennart Olofsson, Kristianstad (f d Vännäsbo)

  Utvecklingen är främst ett resultat av det arbete som människorna i kommunen bedriver tillsammans. Om en kommun ska kunna locka drivande, välutbildade, innovativa människor att bosätta sig där, eller behålla de som redan bor där, måste den framstå som attraktiv.
  Den måste kunna erbjuda bra bostäder i stimulerande och trevlig miljö, bra uppväxtförhållanden för familjens barn, tillgång till utvecklande och avkopplande fritidsaktiviteter, ett aktivt förenings- och kulturliv med mera. I en expansiv region som satsar på en tät, kompakt, funktionsblandad stad med korta avstånd (enligt Umeås egen beskrivning) behövs attraktiva komplement med andra typer av boendemiljöer. Vännäs kan erbjuda boende i närheten av älvar och stränder, vilket lockar många människor.
  Medborgarnas känsla av trygghet betyder mycket för den bild som de förmedlar till vänner och bekanta och detta påverkar omvärldens uppfattning om ortens attraktivitet.

 2. Monica Wahlström

  Vilken positiv och trevlig krönika, Ola! Jag som återinflyttad Vännäsbo känner också den positiva energin, även om det ibland bland ume-bor finns en orättvis bild av orten som ligger så nära och vackert och med allt man kan önska för ett rikt liv!

 3. Daniel Levisson

  Lennart Olofsson har naturligtvis rätt i sin analys – det är människor som verkar i en kommun som får en kommun att bli attrakiv. Kommunens arbete med att arbeta med attraktivitet är ett självklart steg i rätt riktning. Ett steg som Vännäs redan tagit – efter att ha gått igenom kommunens hemsida finner man snabbt att kommunen har bra koll på vilka delar som människor anser vara attraktivt (i alla fall enligt de förutsättningar som Tillväxtanalys pekat på i sina studier). Vännäs är helt klart en kommun som är på väg att lyfta. Vännäs andra tätort Vännäsby visar upp en fin befolkningsutveckling där även villapriserna hänger med i racet. Den satsning som man tittat på med etablering av ett nytt kvarter i Vännäsby visar på stolthet och förtroende för kommunen olika delar. Här tror jag personligen att ett stopp på pendeln till Umeå är helt avgörande. Möjligheten att ta del av det uteliv och kulturutbud Umeå erbjuder är helt avgörande för att kvarteret i slutänden skall fyllas med hus och familjer.

  En personlig favorit är månadens tomt som ligger ute på halva priset med bilder och text. Kommunen ser ut att arbeta med att stärka sin position i Umeåregionen och Västerbotten och man gör det på ett smart sätt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.