Snowden borde ges asyl i Sverige

Vi är bara i början av övervakningssamhällets framväxt. Säkerhetspolitiska och ekonomiska intressen – statliga och privata – kommer att driva på utvecklingen så hårt det går, i takt med att de tekniska möjligheterna blir större och mer subtila, nya hotbilder ger politiska svepskäl för ökade intrång i privatsfärer och en politisk och industriell avlyssningskapprustning äger rum mellan olika länders säkerhetstjänster.

En del av den här utvecklingen kommer att ske på halvt frivillig väg. Många kommer i en informationsekonomi självmant underordna sig några få IT-jättars kontroll-, manipulations- och registreringsmonopol, för att kunna ta del av effektiva hjälpmedel och forum. Den digitala underordningen kommer dock just därför i växande utsträckning att bli nödvändig, ibland obligatorisk, för jobb, boende, konsumtion och socialt liv.

Och mycket därutöver kommer att ske i hemlighet och med tvång, när stater eller storföretag masspionerar på människors kommunikation och rörelser, helt utanför lagstiftning och regelverk.

Det som för bara några år sedan avfärdades som galna konspirationsteorier har i avslöjande efter avslöjande visat sig vara sant.

Vi är i dag inte bara entusiastiska inför teknikens möjligheter, utan också medvetna om risken för att ett slags digital totalitarism kan uppstå om vi inte står upp för friheter och rättigheter, när massövervakare söker åsidosätta dem. En av dem som vi har mest att tacka för de avslöjandena och den medvetenheten, är Edward Snowden.

Med knapp marginal – 285 röster mot 281 – röstade i förra veckan Europaparlamentet igenom en resolution som uppmanar EU:s medlemsstater att ”lägga ner eventuella straffrättsliga åtal mot Edward Snowden och bevilja honom skydd och således förhindra att han utlämnas eller överlämnas till tredje parter, med hänsyn till hans ställning som visselblåsare och internationell försvarare av de mänskliga rättigheterna”.

Det vore på tiden. Sveriges regering borde följa Europaparlamentets uppmaning, Det är ynkligt att det inte redan skett.

**************************

En tidigare krönika på temat:

Övervakning som fräter – ge Snowden asyl i Sverige

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.