Gå inte på ödesretoriken – oacceptabelt asylsvek av regeringen

Gå inte på ödesretoriken. Det är inte oundvikligt att Sverige nu måste sälla sig till den rad av europeiska länder som på ett oacceptabelt sätt sviker asylrätten och försöker göra det svårare för människor på flykt att söka skydd och hjälp, med åtgärder som hade varit otänkbara så sent som i våras.

Det är ett vägval som hade kunnat se annorlunda ut om viljan och beslutsamheten att stå emot skräckpropaganda och mytbildning hade funnits i tillräcklig omfattning.

Sverige står inte inför en kollaps. Gränsen för våra möjligheter till fortsatt flyktingmottagande är långtifrån nådd. Talet om undergång är ett navelskådande utan like, ett missbruk av orden, som förutsätter att man blundar och drar en snäv gräns för Sveriges moraliska ansvar att hjälpa när katastrofer drabbar andra.

Den restriktiva asylpolitik som nu rullas ut, steg för steg, eftergift för eftergift, svek för svek, är inte ofrånkomlig eller objektiv. Den är ett uttryck för åsikter, prioriteringar och verklighetstolkningar av det slag sådana beslut alltid utgår ifrån. Den återspeglar hur debatten i Sverige förskjutits de senaste månaderna.

Dagens besked från S och Mp förvandlar svensk migrationspolitik i grunden, i en bedrövlig och skamlig riktning. Tillfälliga uppehållstillstånd för alla utom kvotflyktingar. Begränsad rätt till anhöriginvandring för skyddsbehövande med tidsbegränsade tillstånd. Skärpta försörjningskrav. Inget rätt till uppehållstillstånd för övriga skyddsbehövande. Medicinsk åldersbestämning av asylsökande. ID-kontroller på samtliga kollektiva transportsätt till Sverige.

Det här tornar upp sig till den viktigaste värderingsstriden på många år i svensk politik. För det är värderingar det handlar om. Sverige behöver inte slå in på den här restriktiva vägen, gå in i den här kostsamma återvändsgränden. Den svenska välfärdens framtid, som det ofta hänvisas till i vaga ordalag, handlar om ekonomisk utveckling, demografi, personalförsörjning – och i alla avseenden är invandring en förutsättning för att vi ska klara de utmaningarna.

Kom ihåg, även om det är lätt att förtvivla just nu: När regeringen sviker blir det ännu viktigare att andra krafter håller emot och fortsätter stå upp för en djupare och mer solidarisk människosyn.

***************************

(Den som vill kommentera krönikan kan göra det på vk.se där den också finns utlagd, här tar jag inte in några kommentarer)

Tidigare krönikor på liknande tema:

Det viktigaste ledarskapet kanske kommer inifrån oss själva

Gränskontroller en sorglig utveckling i Europa

Tänk om en bråkdel mer av debatten ägnades åt företagande och hur resurser faktiskt skapas

Mod, ett annat Sverige mobiliserar – rasismen kommer att besegras

Låt tiggarnas barn gå i skola

Umeå skulle ha kunnat gå före

Mycket står på spel i Europa 2015

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.