Ofriheten smyger på tå i början – värna nätneutraliteten

Ge aldrig upp grundläggande fri- och rättigheter, eller makten att bestämma över dem; inte i god tro och inte av aningslöshet. De som tjänar på dina eftergifter, politiskt och ekonomist, kommer aldrig att lämna tillbaka kontrollen frivilligt när det repressiva systemet är på plats. Det är bättre och lättare att ta konflikten direkt, innan en hierarki av privilegier hunnit etableras.

Med nätneutraliteten – en förutsättning för frihet, kreativitet och konkurrens på internet – är det som med den personliga integriteten: För varje ny kompromiss som görs, för varje taktisk reträtt bort från de ursprungliga principerna som sker, blir det nästan omöjligt att vrida utvecklingen tillbaka.

Nätneutralitet handlar om att all internettrafik, likgiltigt vilken avsändaren, mottagaren eller plattformen är, ska behandlas på samma sätt av internet- och teleleverantörer.

Det ska inte vara tillåtet att ge utvalda tjänster och webbplatser, eller en viss typ av innehåll, högre hastighet och ekonomiska fördelar på andras bekostnad. Stora, resursstarka bolag ska inte kunna köpa företräde för just sin trafik, eller bättre villkor för ett visst utvalt material, på nätet.

Om konkurrensen snedvrids eller sätts ur spel, och resurser avgör tillgången till grundläggande infrastruktur, blir det snabbt en ond spiral. Straffas små aktörer med långsamma hastigheter och sämre prestanda från internetleverantörernas sida, inskränks möjligheterna drastiskt att lansera nya tjänster, innovativt innehåll och kreativa verksamheter, allt sådant som utmanar redan existerande strukturer och förhärskande normer.

Nätneutralitetens principer är därför helt nödvändiga för att lokala aktörer, fria initiativ, oberoende nätverk och små företag, ska kunna konkurrera på lika villkor som de stora, etablerade jättarna. Annars skulle några få globala bolag kunna lägga väsentliga delar av internet under sig i monopol eller karteller.

Det behövs även som skydd så att etablissemang och aggressiva lobbyister inte ska få medel att stoppa fria debatter på nätet genom begränsad åtkomst för motståndare. Här står värden på spel som kan jämföras med tryck- och yttrandefriheten.

Nätneutralitet handlar också om att exempelvis bredbandsleverantörer inte ska tvingas att blockera enskilda användare utifrån vilka tjänster de nyttjar. Olaglig fildelning och streaming har stått i centrum för de rättsprocesser som fått uppmärksamhet senaste året.

Att lägga ett sådant brottsbekämpande och brottsbeivrande ansvar på privata aktörer som tillhandahåller viktiga delar av nätets infrastruktur, istället för på polis och rättsväsende, kan möjligen låta effektivt och pragmatiskt i teorin.

Men det öppnar för ett kaos av godtycklighet, övervakning, åsiktsförtryck, gråzoner och inskränkningar som i slutändan kommer att drabba alla vanliga användare, förmodligen mer än kriminella grupper.

***

I det ögonblick som en reva uppstår i nätneutraliteten är det bara en tidsfråga innan den slits sönder helt. Och det har i sin tur kopplingar till tre andra stridsfrågor som rör det fria internets framtid: (1) Den personliga integritetens ställning. (2) Enskilda individers makt över sina egna data och digitala identiteter (vår tids guld och olja). Och (3) möjligheterna att på sikt utforma nya upphovs- och immaterialrätter som är uppdaterade till moderna nätideal om så fri delning av information, kunskap och kultur som möjligt.

Går nätneutraliteten förlorad, samtidigt som politiska och mediala makthavare fortsätter att kröka rygg för dagens IT-jättar, hotas även de målen.

***

Arbetet för frihet, integritet, jämlikhet och konkurrens på internet bär släktskap med insatserna mot monopol och maktmissbruk under den tidigare industrialismen – the gilded age i USA under andra halvan av 1800-talet brukar användas som illustration – och med miljörörelsens kamp för att värna gemensamma naturområden, exempelvis i försvaret av de sista, orörda älvarna.

Det finns vissa miljöer som måste hållas fria, oförutsägbara och vilda. Allt ska inte få exploateras, bara för att några har resurser att göra det. Kalla den änglamarken om du vill.

Ofriheten smyger ofta på tå i början, men ökar hastigheten steg för steg, när den väl kommit in genom dörren. De som tjänar på det kommer aldrig att berätta högt när de börjar inskränka friheten, konkurrensen, mångfalden och demokratin på nätet. De kommer att försäkra oss om motsatsen. Gå inte på det. Grundläggande fri- och rättigheter bör aldrig vara förhandlingsbara.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.