Försvara internet mot övervakningens nyttiga idioter

Övervakningssamhället har många nyttiga idioter. Just i dagarna går processen kring det som blivit känt som artikel 11 och artikel 13 i EU:s nya direktiv om upphovsrätt, in i en avgörande fas.

Artikel 11 handlar om en länkskatt – en kombination av avgift och tillstånd – för upphovsrättsskyddat material på sociala plattformar, som i grunden kan förändra möjligheterna till kunskapsspridning och diskussioner på nätet.

Artikel 13 handlar om en förhandsgranskning i form av att obligatoriskt, censurerande filter som ska känna igen och stoppa upphovsrättsskyddat material innan det hinner laddas upp.

Det har sagts att detta riskerar att förändra internet som vi känner det. Tyvärr är det en rimlig slutsats. Det blir svårare att dela för de små och lättare att stoppa för de stora. En död hand läggs över och ett ständigt hot inrättas mot mångfalden och småskaligheten på nätet. Gemensamma och gränsöverskridande referensramar i samhällsdebatten försvåras, tvärtemot vad som sägs vara avsikten.

Konsekvensen av detta monstrum kan mycket väl bli att bara redan väldigt starka aktörer med tillräckliga ekonomiska, tekniska och juridiska resurser klarar av att leva upp till kraven och genomföra de nödvändiga åtgärderna, samtidigt som en apparat för censur och övervakning av nya dimensioner införs i väntan på nästa repressiva lagstiftning.

Att det sker i upphovsrättens namn, med sympatier från mediehus runt om i Europa, är sorgligt. För det här kommer inte att hjälpa några tidningar att överleva, men säkerligen göra det lättare för framtida makthavare att ytterligare förskjuta gränserna åt fel håll när det gäller yttrandefrihet, personlig integritet, kritiskt samhällsdebatt och nya journalistiska projekt på nätet.

***

Övervakningssamhället är på frammarsch längs många fronter. Den personliga integriteten trampas ner slentrianmässigt. Normen är att du ska anpassa dig eller misstänkliggöras. Bevisbördan vänds upp och ner.

Att vara granskad av makten, och ha förtroende för att system inte missbrukas – medvetet eller via misstag – blir utgångspunkten. Samtidigt som rader av skandaler visar hur lite de stora systemen förtjänar en sådan tilltro.

Rädslan för det fria skapandet underifrån, oron för en intellektuellt och konstnärligt sökande, nyfiken hållning, ökar i takt med att lärosäten, kulturinstitutioner och plattformar blir föremål för kampanjer som handlar om att så tidigt som möjligt blockera, tränga undan och avfinansiera motståndare, stoppa möten och rensa bildningsarv, snarare än diskutera egna och andras argument och erfarenheter, inklusive misstag och dumheter

Det hotfulla samband som växer fram mellan artificiell intelligens, big data, anpassade regelverk och övervakningssamhälle – även med militära dimensioner – diskuteras skandalöst sällan. Vill du inte spela med och ställa dig till tjänst, har du något att dölja.

***

Mycket av det som hör till ett demokratiskt samhälles kulturella grundvalar är hotat just nu,  ofta i den goda sakens eller det trygga rummets namn.

Fri debatt. Bred informationsdelning, Kreativt, oförutsägbart skapande underifrån. Personlig integritet. Möjligheten att ha hemligheter. Rätten för små aktörer att konkurrera med monopolsträvande jättar. I grunden också förutsättningarna för ett tillgängligt bildnings- och kulturarv i dialog med nutidens konstnärer.

Via lagstiftning, monopol, institutionaliserade mobbar, militära strukturer och ekonomiska särintressen, som möts djupt inne i en snårig byråkrati eller på barrikader resta för att stoppa lömska oliktänkande, sker ansträngningar att få kontroll och insyn över det fria samtalet och det bångstyriga skapandet.

Var därför inte godtrogna, när debatter som den om artikel 11 och 13 dyker upp och makthavare försöker avdramatisera dem och misstänkliggöra kritikerna som galningar.

Det är sannolikt någon oansenlig paragraf du knappt fick höra talas om, i en lagtext eller ett värderingsdokument, som kommer att bakbinda, visitera, tysta och straffa dig först.

Plötsligt faller gallret ner runt om, och de kommer att kalla det säkerhet, upphovsrätt, trygghetsåtgärd eller någon annan eufemism, när det i själva verket handlar om makt, monopol och kontroll.

En omfattande övervakningsapparat, som inte erkänner några gränser för sin egen kontrollrätt, kommer alltid förr eller senare att tas över av krafter utan skrupler. Legitimera dem inte i förväg.

***

Gå inte på det, även om de säger att det är för ert eget bästa och för den goda sakens skull, när de vill inskränka, tysta, snoka, fostra och disciplinera genom repressiva, förebyggande åtgärder som avskaffar dina hemligheter och din privatsfär, och försvårar för dig att fritt diskutera med andra via egna, småskaliga forum.

Hävda individens rätt att värja sitt liv och sin integritet.

Frukta de enskilda, godtrogna stegens tyranni bort från demokrati och rättsstat, mer än ni fruktar den stora, totala katastrofen. Frukta den ideologiskt tvärsäkra flockens iver att kasta både första och sista stenen mer än de krångliga, jobbiga, märkliga avvikarna.

Sätt försvaret av den personliga integriteten, av fria samtal, av kreativ kunskapsdelning och ett levande internet, med mångfald och småskalighet, högt upp på dagordningen inför vårens Europaparlamentsval, när ni söker partier och kandidater att stödja.

**********

Några tidigare krönikor på temat:

Kampen om ett fritt internet måste föras nu

Ge inte upp kampen om ett fritt internet

Fantastiska medicinska framsteg och svåra etiska frågeställningar

Jakten på syndabockar när rättigheter inskränks

Viktigt med etiska perspektiv på tekniska framsteg

Digitala framsteg och falluckor

Ofriheten smyger på tå – värna nätneutraliteten

Makt, etik och artificiell intelligens

Sakernas internet – spännande möjligheter och uppenbara risker

Övervakning som fräter – ge Snowden asyl

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.