In med allt vi har – tveka inte att ge snabbt och massivt stöd

Tro inte att din insats i det lilla, en extra försiktighetsåtgärd för att bromsa smittspridningen till hjälp för vården, eller en gest av solidaritet med din lokala affärsidkare eller kulturarbetare, är betydelselös. Den kan utgöra hela skillnaden för någon annan, skriver jag i den här krönikan.

***

Det kan inte nog betonas: De massiva åtgärder som nu vidtas i land efter land för att bekämpa coronaviruset handlar inte om att förkorta krisen, utan om att tänja ut den över tid.

Bara om smittspridningen går långsammare och inte en stor del av befolkningen insjuknar samtidigt, har vårdsystemet en chans att rädda de svårast drabbade.

Det gäller att alla medborgare, oavsett funktion och personlig riskbild, hjälper samhället att vinna tid. Den här krisen klarar vi tillsammans, eller inte alls.

Var och en av oss kan genom personliga försiktighetsåtgärder bidra till att vårdpersonal, forskare och livsviktiga verksamheter får bättre förutsättningar att bemästra en uppgift som sannolikt blir svår nog ändå.

Lagren av medicinsk utrustning måste hinna fyllas på i tillräcklig utsträckning när behoven ökar. Fler intensivvårdplatser hållas tillgängliga på landets sjukhus. Personalförsörjningen inom många verksamheter underlättas. De som jobbar med att ta fram läkemedel och vaccin ges ytterligare rum att testa och tillverka. Varje extra dag kan visa sig vara liv värd om ett värstascenario blir verklighet. Det medicinska perspektivet måste dominera och komma först.

De förhållningssätt som experter och institutioner råder oss till – även om rekommendationerna kan variera i detaljer och omfattning – har det som gemensamt syfte: Inte att vi ska ta oss igenom detta så snabbt som möjligt, utan att vi ska ta oss igenom det så förhållandevis kontrollerat och lindrigt som möjligt.

Och då är det är viktigt att komma ihåg att coronakrisen är av övergående natur. Vi har inga skäl att bli desperata eller försjunka i kollektiv uppgivenhet. Vardagen kommer att återvända.

***

Det gäller även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Verksamheter, branscher, företag, arrangemang och kulturaktörer som var viktiga för människor, som var välfungerande, levande och uppskattade, före coronautbrottet, kommer att vara det igen efteråt. Men då gäller det att vi som samhälle nu går in med allt vi har för att rädda och bära så många som möjligt, företag och anställningar, genom kommande månader.

Just eftersom det är viktigt att alla ställer om sina vanor och prioriteringar för att ”platta till kurvan”, fördela den akuta viruskrisen mer över tid, behövs det också vidtas åtgärder som hjälper dem som tar sitt ansvar på den punkten.

Inte minst för små- och medelstora företag, och för egenföretagare, kulturarbetare och andra i branscher som hotar att kollapsa är situationen akut.

Eftersom det här är en kris som vi kan förutsätta blir begränsad i tid, finns det alla skäl för samhället att gå in med mycket tungt och brett stöd för att hålla så många som möjligt någorlunda upprätta genom krisen. Det här är ingen strukturomvandling, utan en pandemi. Skillnaden är stor. Förluster och, sorgligt nog även konkurser, kommer att ske, men de kan begränsas kraftigt i antal.

För Sveriges del är det finansiella utgångsläget starkt och utrymmet för handling gott. Nu ska det användas. Det är för såna här lägen man ska spara, planera och hålla igen i goda tider, så att utrymme för det extraordinära finns när det verkligen krävs.

Regeringen förbereder och lär snart meddela nya stödpaket för företag och branscher. Det är rätt. Håll inte igen, fatta snabba beslut, låt det gå till underskott, öka statsskulden. Så får vi vara återhållsamma, gneta ihop och spara tillbaka på andra sidan krisen, när tiderna blir bättre igen.

På fredagen meddelade Riksbanken att den efter ett extrainsatt penningpolitiskt möte beslutat att låna ut 500 miljarder kronor till banken, för vidareslussning till näringar i kris.

Syftet med åtgärden är att upprätthålla kreditförsörjningen till framför allt i grunden livskraftiga små och medelstora företag som nu hotas att lamslås och behöver hjälp att ta sig igenom det kommande halvåret. Om sådana företag tvingas till konkurs skulle det, skriver Riksbanken, ”få långvarigt negativa konsekvenser för produktionen och sysselsättningen i Sverige.”

På EU-nivå, och i andra länder, sker motsvarande satsningar. Ös på bara, lägg inte en onödig ekonomisk kollaps ovanpå det medicinska hotet. Efteråt får vi ta ansvar för att återställa finanser och sparande igen. Självklart ska insatser vara rationella, effektiva och tydligt definierade, men att det nu görs massiva statliga och överstatliga insatser långt utöver det vanliga är helt berättigat. Enorma kostnader på kort sikt, men sunda investeringar på lång sikt.

***

Men även som konsumenter, kunder och publik går det att hjälpa till, i det lilla och lokala runt omkring oss. Vi har redan sett det på kultur- och idrottsområden, i form av solidaritetsförklaringar trots inställda arrangemang. Testa ovanliga upplägg för att stötta verksamheter vi sett fram emot att få ta del av hur som helst. Här kan digitaliseringen och digitala lösningar visa sig värdefulla.

Kulturevenemang kan livestreamas, kulturarbetare, arrangörer och kommuner kan hjälpas åt med utrustning och teknik, betalningssystem som swish gör allt sådant enklare. To go-lösningar kan fungera för andra aktörer.

Bevara lugn och perspektiv, men bli inte passiv. Håll ihop. Nu är tiden kommen för alla de där galna idékläckarna som ser möjligheter andra missat i slentrianen. Tillsammans med tekniknördar, föreningseldsjälar och en solidarisk publik/kundkrets kan de försätta åtminstone små berg, och hjälpa till att bära det som går av viktiga lokala företag och aktörer genom krisen. Mycket är värt att försöka, många halmstrån finns kvar att gripa.

***

En kraftsamling har inletts för att klara det här. Från stat till individ. Alla kan bidra till den. Tro inte att din insats i det lilla, en extra försiktighetsåtgärd för att bromsa smittspridningen till hjälp för vården, eller en gest av solidaritet med din lokala affärsidkare eller kulturarbetare, är betydelselös. Den kan utgöra hela skillnaden för någon annan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.