Vad betyder det för konsumenter och företag i Norrland om Amazon satsar på Sverige?

I höst verkar det vara dags. Att amerikanska e-handelsbolaget Amazon så småningom ska satsa på Sverige har länge setts som en självklarhet. Men osäkerhet har rått om tidpunkten. Nu blir uppgifterna allt mer konkreta kring pågående rekryteringar, affärsstrategier och tänkbara lokaler inför en svensk lansering.

I dagarna har källor bekräftat till Dagens Nyheter att etableringen ska ske efter sommaren, och att det inledningsvis ska bygga på leveranser från Amazons existerande distributionscentraler i Tyskland, där företaget redan beräknas kontrollera nästan hälften av all e-handel.

Tidigare i år har Eskilstuna pekats ut som en möjlig plats för Amazons långsiktiga lager- och logistikverksamhet i Sverige. På sikt är det knappast tillräckligt med bara en svensk domän på nätet.

Det framstår som sannolikt att Amazon gradvis även måste bygga upp egen lagerkapacitet här, om man på allvar vill slå sig in på en inhemsk – eller möjligen nordisk – marknad, där internethandeln redan är omfattande.

Även om många människor i Sverige sedan åratal handlar via Amazon och är välbekanta med deras tjänster och leveranser, skulle en etablering på plats här kunna få stora konsekvenser för svensk handel, köpvanor, logistik, leveranser och konkurrensförhållanden.

Amazon, som inledningsvis, vid mitten av 1990-talet, drog igång som en bokhandel online, är i dag aktivt på enormt många områden.

Så jättens kliv in i landet kommer att kännas som skalv i marken för otaliga branscher. Och på nytt rasar debatten även i Sverige kring ett antal kritiska – och befogade – frågor:

* Skandaler med dåliga arbetsmiljöer hos Amazons filialer i andra länder.

* Företagets bryska sätt att köra över leverantörer och samarbetspartner genom stenhårda villkor.

* Risken för en påskyndad butiksdöd med ödsligare stadskärnor och allt färre små aktörer i centrala miljöer.

* Den maktkoncentration det innebär när några få IT-giganter äger, dominerar och kontrollerar allt mer av hela nätets infrastruktur, med den öppning för övergrepp och manipulationer det innebär.

Men många hoppas också på lägre priser, större utbud och snabbare leveranser för svenska konsumenter, när en aktör som Amazon förväntas lyfta hela e-handeln till en ny nivå. Kanske även med alternativa försäljningskanaler för enskilda producenter som i dag faller mellan stolarna.

***

Amazons ankomst till Sverige väcker alltså motstridiga känslor.

En del anklagar bolaget för att vilja slå ut mångfalden, missbruka sin makt och eftersträva monopol. Journalisten Lasse Winkler, tidigare chefredaktör för Svensk Bokhandel, har exempelvis förutspått ”ett blodbad i detaljhandeln” som en följd av Amazons etablering.

Andra välkomnar en ny, globalt stark aktör till Sverige. De ser det som en möjlighet till ökad konkurrens i konsumenternas tjänst och betecknar rädslan som överdriven.

I själva verket kan både farhågorna och förväntningarna vara berättigade, beroende på vilket tidsperspektiv man utgår ifrån. Amazon kan innebära en mängd fördelar inledningsvis, men sedan med sina finansiella muskler och metoder snabbt förvandlas från utmanare till mobbare, i takt med att företaget tar över marknadsandelar.

Det gäller att anlägga en maktanalys på frågan direkt från början och inte vara varken naiv eller paranoid.

I somligt är Amazons tjänster det lysande resultatet av teknisk utveckling med nya konsumtionsmönster.

I andra avseenden är Amazon ett uttryck för några få IT-jättars aggressiva och hänsynslösa försök att använda den utvecklingen för en egen, total dominans.

***

En aspekt som sällan diskuteras, i vår storstadscentrerade debatt, är om Amazons Sverigesatsning kan få andra konsekvenser för småföretag och konsumenter i exempelvis Norrland jämfört med i Stockholm, Göteborg och Malmö?

Vad händer om små, fysiska, lokalt ägda och drivna butiker får det allt svårare att överleva, samtidigt som en global IT-jätte utan skrupler, tar över stora delar av den nya tidens e-handel och gör avståndet till ägande, huvudkontor, kapital, kundtjänster, jobberfarenheter, karriärmöjligheter och politiskt inflytande ännu längre?

Eller är det just landsbygden, med långt till storstäderna och en gammal vana att beställa, som har mest att vinna på om en av världens e-handelstungviktare kommer hit och pressar priserna?

Blir det svårare för mindre aktörer i norr att förhandla till sig rimliga villkor och priser, när Amazon börjar diktera? Eller är det i Stockholm som förändringen blir störst?

Amazons förestående etablering i Sverige kan både symbolisera och innebära ett större epokskifte. Det måste diskuteras ingående i norra Sverige. Som en medborgarfråga, utifrån de förutsättningar – positiva och negativa – som råder här, så att vi inte överrumplas av vad som är på gång.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.