Etikett: Åsele

Att dra in byskolor är att kasta in handduken

Av , , 3 kommentarer 11

Högstadiet i Fredrika läggs ner och flyttas till Åsele. Det blev beslutet, med knapp marginal, vid Åsele fullmäktige i måndags. Samma dag gav Vilhelmina kommunfullmäktige byskolorna i Latikberg och Nästansjö en ny respit från planerade neddragningar till småbarnsskolor. Det ärendet ska beredas på nytt, med oklar utgång.

Om detta rapporterade VK på nyhetsplats i gårdagens tidning.

De små skolornas framtida öde har debatterats intensivt runt om i länet, och landet, de senaste åren. Det har handlat om nedläggningshot, indragningar och uteblivna renoveringar.

När årskurser plockas bort eller lokalernas skötsel försummas i åratal så att både pedagogik och arbetsmiljö påverkas, säger erfarenheten att det är svårt att vända utvecklingen. Har beslutsfattarna en gång signalerat sin vilja att dra in och centralisera skolverksamhet, brukar det bli slutresultatet. Ibland genom dråpslag, ibland genom långsamma nedläggningar och uppskjutna renoveringar, steg för steg utsträckta över ett decennium eller mer.
Men ibland har, faktiskt, protester från föräldrar, elever, skolpersonal och andra bybor effekt, och skolor får nya chanser, att överleva, med rimliga förutsättningar.

För en kommun med en tydlig centralort handlar inte en nedlagd byskola om allt eller inget. Det är även för den majoritet som fattar beslutet vanligtvis en smärtsam besparing, men ändå en som anses gå att leva med. På kort sikt är den analysen möjligen korrekt, i en till synes hopplös ekonomisk situation där resurserna inte räcker till allt.

Men på längre sikt är det en slarvig analys av var landsbygdens styrkor och möjligheter ligger.

På en liten ort finns det ingenting som symboliserar omtanke om bygden – och som signalerar till besökare, potentiella inflyttare och investerare att det är en plats med framtidsutsikter – som en lokal skola med kvalitet i undervisningen. Den har stor betydelse för möjligheterna till nyinflyttning och för möjligheten att rekrytera och behålla kompetens och företag. Byn med en nedlagd skola däremot, uppfattas oundvikligen som en krismiljö.

För små kommuner på landsbygden finns inga bättre argument för de lokala livsmiljöerna, än byar med servicen i behåll. De är det unika, som kan avgöra ett flytt- och livsstilsval på ett sätt som centralorterna sällan kan.
Föräldrar och bybor har inget annat val än att fortsätta sina protester för att få behålla de lokala skolorna intakta och i fungerande skick.

De beslutande politikerna är inte att avundas alla ekonomiska målkonflikter. Deras situation är otacksam. Ingen vill vara i deras beslutskval.
Men att lägga ner byskolor är tyvärr inte att gå rope-a-dope, för att rädda det som räddas kan av framtidens landsbygd. Det är att kasta in handduken. 

3 kommentarer
Etiketter: , , ,

God ansats att avskaffa Jantelagen

Av , , Bli först att kommentera 6

Jag utvecklade tidigare blogginlägg till en ledarkrönika på dagens ledarsida:

————————————————

Det är mycket Åsele nu – bra!

Så lätt avskaffar man inte Jantelagen. Den antar många skepnader, rinner in genom minsta springa, tränger sig på var helst den kan. Men den presenterar sig sällan med namn, utan bara finns där som en långsamt stigande, kall, förlamande blöta kring fötterna i rum, by, bygd och stad. Och om det krävs materialiserar den sig i form av snustorr kommunallagsformalia. Då är det onödigt att gå den till mötes.

Det blev en krock mellan fullmäktigeparagrafer och pr-kampanj när Åseles beslut att avskaffa Jantelagen vid måndagens fullmäktige stöp på en invändning om felaktig ärendeberedning. Naturligtvis framstår det som lite löjeväckande när en enbart symbolisk och i alla avseenden sympatisk handling inte kan få löpa igenom utan byråkratiskt trassel. Man kan fråga sig om det inte finns andra tillfällen i den norrländska kommunalpolitikens historia när en titt i kommunallagen hade varit mer motiverad än i just det här fallet.

Må vara hur det vill med den saken. Ansatsen i Åseles kampanj – som i grunden handlar om att förbättra förutsättningarna för entreprenörer och som sätter upp mätbara mål i relation till Svenskt Näringslivs återkommande ranking av kommunernas företagsklimat – är god och torde inte vara föremål för någon oenighet. Den kunde faktiskt tjäna som förebild även för en större, mer resurstark kommun vid kusten som har vissa problem med företagsklimat och politiska attityder inför detta.

Var det ett misstag att föra kampanjens symboliska utspel ända in i den beslutande församlingen? Var det fel att göra en liten happening av det hela?

Nej, jag tycker inte det.

Idéer som testas, nya grepp som tas, annorlunda infall och kaxiga attityder som ges chansen är nästan aldrig problemet, inte ens när de leder snett. Politik är inte bara rent beslutsfattande – det är kommunikation också, opinionsbildning, viljeyttringar. Inställningen, däremot, inför nya idéer att ”det där går aldrig, så där brukar vi inte göra det hos oss, vad ska det där vara bra för, det där är nog inget att satsa på”, är väldigt ofta problemet.

Då vågar ingen prova, då tas inga initiativ, då går lätt allt sin gilla gång – utför. Åsele vill avskaffa Jantelagen, och kopplar det till företagsklimatet. Det är inte en unik, men en fin slogan för en kommun som skulle kunna titta på kyliga prognoser och deppa ihop. Istället medger man att läget är som det är, illa, och försöker bryta mönstret. Om man även lyckas ställa om gamla ovanor i vardagen också, på längre sikt, inte bara i hägn av en professionellt utformad kampanj, återstår att se. Men attityden är rätt. Jantelagen är ett otyg i Norrland; den måste bort.

Mer Åsele: i början av veckan kom nyheten att kristdemokraterna, moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och Åselepartiet går samman och bildar Åsele kommunlista inför valet. Fem partier blir ett lokalt alternativ. Sådan variation kan bara välkomnas. Det är bra att partilandskapet och partiernas olika strategier skiftar ute i kommunerna och att stereotypa mönster bryts, så att inte kommunalpolitiken alltid bara blir en kopia av rikspolitikens dramaturgi. I väntan på renodlat personval och skilda valdagar är det utmärkt om partierna själva anstränger sig för att tänka nytt.

Det är mycket Åsele nu – bra!

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Det är mycket Åsele nu

Av , , Bli först att kommentera 7

Det är mycket Åsele nu, med kampanjen mot Jantelagen (och själva ansatsen är ju trots allt viktigare än det formella beslutet) och så det här sammangåendet av fem partier till ett.

Bra att partilandskapet och partiernas olika strategier kan skifta ute i kommunerna och att stereotypa mönster bryts, så att inte kommunalpolitiken alltid bara blir en kopia av rikspolitikens dramaturgi. I väntan på mer renodlat personval och skilda valdagar är det utmärkt om partierna själva anstränger sig för att tänka nytt.

Så här såg för övrigt valresultatet i Åsele ut 2006.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,