Etikett: bilar

En punka redan i Grubbe – bilarnas och vägarnas Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 7

Bilens och vägarnas betydelse för Västerbotten, förr och nu, och Gustav Roséns berömda reportageresor och insatser för fler och bättre vägar i länet, är ämnet för den här torsdagskrönikan, som ingår i min serie:

50 skäl att fascineras av Västerbotten

Jag bjuder också på en samling snabba åsikter allra längt ner, som avslutning på krönikeåret för min del, i ett varmt tack till läsekretsen för det här året. Nu tar mina krönikor en paus över jul och nyår, och återkommer i januari. Jag kommer inte att läsa bloggkommentarer här under uppehållet.

Missa inte heller Niklas Erikssons snillrika teckning på morgondagens ledarsida.

God jul och gott nytt år till alla!

———————————

En punka redan i Grubbe – bilarnas och vägarnas Västerbotten

Heder åt vägverket som saltar vintervägarna ordentligt. Gnälliga bilägare får väl ut och skrubba sina ögonstenar oftare, mer är det inte med det. Och så är det dags för ett generellt dubbdäcksförbud även vintertid. Salta mer, dubba mindre!

Nej då, jag skojar, det är inte mina åsikter, jag ville bara försäkra mig om ett stadigt insändarflöde till VK under hjul- och nyårshelgerna. Vad som däremot är sant, är att transport- och vägfrågor – att vägar finns, att vägar håller tillräcklig standard och att transportmedel finns tillgängliga – engagerat västerbottningarna så länge som debatter i länet finns dokumenterade.

Bilarna och vägarna har en speciell plats i VK:s historia, genom Gustav Roséns berömda reportageresor runt om i länet och hans insatser som landshövding för fler och bättre vägar i Västerbotten. De hårda människoöden och livsbetingelser han mötte i fjälltrakterna födde engagemanget. Vägfrågor var överlevnadsfrågor.

Västerbotten hade, skrev Rosén i sina memoarer, i början av 1930-talet 282 väglösa byar och 707 väglösa enstaka gårdar. ”Antalet invånare, som saknade väg, beräknades till 9200”. När lokalbefolkningarna fick hjälp med vissa bidrag – de berömda enkronasvägarna – tog de sig an arbetet att bygga framkomliga vägarna med full kraft.

”Tillfredställelse förspörjes överallt”, skrev Rosén, ”där dessa billiga vägar kommit till stånd. Arbetet har utförts med glädje, ty man har ju arbetat åt sig själv. (…) ”Och varför skulle inte de, som bo långt borta och som betala sina skatter, även vägskatt, kunna få åtminstone en ekronasväg, så att de kunna transportera mjöl och kalk och andra tunga varor på fordon i stället för att bära allt på ryggen? Dessa vägar ha för övrigt blivit till stor nytta även för alla dem som färdas i tjänsteärenden. Enkronasvägarna ha berett befolkningen mycket välbehövliga arbetsinkomster, och de ha i hög grad främjat landets uppodling och skogsvård.”

Sitt kanske mest kända reportage gjorde Rosén sommaren 1912; en 210 mil lång filmdokumentationsresa tillsammans med biografägaren, regissören och författaren Bror Abelli, skildrad samma år i artikelserien ”Genom västerbottniska bygder”. Syftet med resan och filmen, som sedan visade i Stockholm och finns bevarad, var att ”bevisa en då av statsmakterna betvivlad bördighet” i Västerbotten.

Men de hann inte långt innan det smällde. Det började med en punka redan i Grubbe. Gustav Rosén berättade för läsekretsen:

”Den 25 juli kl. på morgonen surrade vi fast våra reseffekter vid hr Johansons nya, rymliga och röda automobil och plaserade oss själva i densamma. Resandena voro hrr Abelli och Westfält samt undertecknad och ändamålet med den färd som nu anträddes var att fotografera Västerbottens län. (…) När allt var klart för avfärden satte hr Johanson maskinen i gång och så bar det iväg västerut genom folktomma gator. Endast ett par av ordningsmaktens representanter korsade vår väg, och det var tydligen intet gott varsel, ty när vi susade genom Grubbe sprang ringen på vänster bak med en väldig knall. På 6 minuter hade föraren tagit bort hjulet och satt dit ett nytt, och så fortsatte vi till Vännäs.”

Det var bara början på en strapatsrik resa genom delvis väglöst land. Bilen som lämnade Umeå ska för övrigt ha varit av fransk modell (Gregoire?), med ”inte mindre än 8 hästkrafter”, nyinköpt och fint rödlackerad.

1919 gjorde han en ny uppmärksammad reportageresa, till Tärna, tillsammans med bland annat sonen Stellan. Den resan finns skildrad, med en inledande text av Sune Jonsson och bilder av Stellan Rosén, i en VK-skrift – ”Resan till Tärna” – utgiven till Stellan Roséns 85-årsdag 1987. ”Det var en mödosam resa”, sammanfattar Sune Jonsson i sin essä ”Resan till frodighet och fattigdom”. ”Sällskapet kunde bara använda bil den första sträckan, sedan blev det transporter med båtar, hästskjuts men då och då också fotvandring.”

I skriften återfinns en bild från när de, tillsammans med bilen, fraktas över Vindelälven vid Ruskträsk. Av bilden att döma var bilen åtminstone den gången faktiskt en Gregoire.

Rosén, som i memoarerna skriver lätt sarkastiskt att bilen i början inte var ”det allra pålitligaste fortkomstmedlet” och att det kunde ”uppstå fel i karburatorn flera gånger på milen”, använde tidigt bilen i sin journalistiska gärning. Han återfinns på ett antal bilder i och bredvid bilar.
Bläddrar man i gamla exemplar av Västerbottens-Kuriren, återkommer just vägfrågorna gång på gång, i högt tonläge. Inlägg om transportproblem gavs stort utrymme.

Den 15 augusti 1919 sågade signaturen ”S E R” i VK vägunderhållet i Västerbotten jäms med fotknölarna. ”Djupt nedskurna i mitten, skarpt uppskjutande stenar och stubbar, sönderskurna vägkanter, så att de ära värkligt livsfarliga, djupa gropar vid trummor och äljes, vilka ibland igenfyllts på bedrägligt sätt med sand, stritt grus eller t.o.m. mulljord äro de långt ifrån i fargilt skick. De vittna om en betänklig inkonsekvens: å ena sidan ropas på mera vägar, starka vägar, men å andra sidan vårdas icke de färdiga.”

Och att cyklister är missnöjda med vägstandarden i Umeå är inte heller något nytt universitetsstadsfenomen. Några veckor tidigare, samma sommar, den 22 juli 1919, hade signaturen Syklist rasat och ironiserat i VK att man färdades mer bekvämt och säkert vid ”ravinerna på Spetsbärgen” än på vägen via Teg mot Röbäck och Stöcksjö där ”syklar och automobiler” tvingas hoppa omkring ”som stengetter”.

28 juli 1919 annonserade Bygdeåbilarnas John Nilsson högst upp på förstasidan i VK och rekommenderade högaktningsfullt ”Cadillac & Ford” åt sina kunder. Men den första bilen i Västerbotten, var en Benz Viktoria, köpt i Stockholm år 1900 av Apotekare Jon H:son Hedin från Lycksele för 5000 kronor. Sex hästkrafter och en topphastighet på 20 kM/h gjorde den till ett monster på vägarna. Men den hade det inte heller lätt i Västerbottens.

Historiken hos Västerbottens museum berättar:

”Efter att först ha prövats på Stockholms gator lastades bilen på tåg och transporterades till Hällnäs järnvägsstation. När den skulle köras från Hällnäs till Lycksele visade det sig att vägarna i Norrlands inland inte var av samma kvalitet som Stockholms stenlagda gator. Halvvägs till Lycksele fastnade bilen. Hjulen var för smala. Bilen sjönk ner. Det blev inte riktigt som Hedin hade tänkt sig. Bilen blev ingen succé vad åkandet beträffar, vägarna var ännu inte anpassade till de nya fordonen.”

1900-talets Västerbotten ar i mycket bilens och vägarnas århundrade. I nästan varje skrift om orters utveckling spelar vägarna en framträdande roll. Livskvalitet på landsbygden och tillgång till bil hör fortfarande ihop för de allra flesta, att påstå annat vore lika verklighetsfrämmande snömos som att påstå att det är nödvändigt att ha bil i centrala Stockholm.

Den rörelsefrihet och flexibilitet som bilen erbjuder kommer inga andra transportlösningar – alla bundna till spår eller tidtabeller – i närheten av på landet. Det är inte på landet, utan i storstädernas centrum, som bilismen är ett bortklemat problem. Att hitta klimatsmarta drivmedel för framtidens privatbilar är en hjärtefråga mycket mer för landsbygden än för storstäderna.

Bilen kommer att vara viktig för Västerbotten även under 2000-talet.

 

********

Och apropå det där med insändarflöde ovan. Här är några åsikter som jag faktiskt har, som avslutning på krönikeåret för min del:

* Fler borde fira vegetarisk jul, sluta ät så mycket kött.

* Radioteatern var bättre förr.

* Umeå kommer att vara en bättre planerad och vackrare stad 2015 än 2005.

* Gå inte i kärnkraftslobbyns debattfälla – ny kärnkraft är ingen lösning på klimatproblemen.

* Det har daltats för mycket med elitidrottsklubbarnas supporterkulturer.

* SVT borde sluta lägga licensresurser och sändningstid på Melodifestivalen.

* Politiker som vill utestänga pojkar från jämställdhetsprojekt i skolan borde skickas på genuskurser.

* FN:s råd för mänskliga rättigheter är ett hån mot mänskliga rättigheter – lägg ner.

* Om tv-program slutar reproducera sexistiska och rasistiska stereotyper borde alla applådera helhjärtat.

* Konsumtion av nya produkter och tjänster är en förutsättning för bättre miljö och viktigt i kampen mot världsfattigdomen.

* Lilly Harpers dröm är den bästa tv-serien någonsin.

Med det ber jag att få önska den bästa av läsekretsar trevliga jul- och nyårshelger, och tacka för tips, reflektioner och korrigeringar under året, inte minst i anslutning till krönikorna om Västerbotten. Den största tryggheten med att skriva för VK är insikten att det alltid finns läsare som vet mer, kan fördjupa och ge perspektiv.
Ni lär oss mycket.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Cyklarnas Umeå, bilarnas Umeå, bussarnas Umeå

Av , , 2 kommentarer 5

Cyklarnas Umeå, bilarnas Umeå och bussarnas Umeå – är det tre parallella världar?

Kring det, de olika transportsättens betydelse för vilken bild man får av sin stad, varför det är rätt att prioritera cyklar och kollektivtrafik i de större städerna, men varför också flåshurtiga hejarop från sidlinjen undanbedes, reflekterar jag i den här lördagskrönikan. Och som vanligt är mitt perspektiv i första hand cyklistens och bussåkarens, eftersom jag saknar körkort för egen del.

Ett par tidigare krönikor på liknande tema:

Plötsligt dyker de bara upp i mörkret

Gnälliga bilister vs arroganta cyklister?

————————————–

Cyklarnas Umeå, bilarnas Umeå, bussarnas Umeå

Det Umeå man upplever på cykelsadeln är ett annat än det man upplever genom rutan på en Ultrabuss eller bakom ratten i en bil. Samma stadsdelar, kanske samma start- och slutkoordinater för resan, och ändå så mycket som skiljer sig åt: stämningarna, tempot, miljöerna, människorna, vad man lyssnar på i lurarna eller på radion, vad som lockar fram ett leende, vad som provocerar fram en svordom, vad som tvingar fram en självreflektion, vad som får en att älska eller avsky staden.

Ditt sätt – valt eller tvunget – att röra dig mellan olika platser skapar staden du bor i, formar din bild av den. Vi kan bo i samma stadsdel och ändå aldrig stöta på varandra, beroende på hur vi reser. Vi kan bo och jobba på helt olika ställen, och ändå bli bekanta, som nick- och leendevänner på cykelstråket eller småpratspolare på Vasaplan.

Du kan bo kvar på samma plats, men byta transportsätt, och plötsligt förändras en del av vardagens miljöer och möten mer än om du hade flyttat tvärs över stan.

Cyklisternas Umeå, busspassagernas Umeå och bilisternas Umeå kan nästan, om man ger dem sig hän, upplevas som parallella världar. Växlar man sällan mellan dem, får man ingen helhetsbild av staden.

Uppskattningen av avstånd inom staden förändras. Vilka delar av kommunen man ser som avlägsna eller lättillgängliga, vilka byggprojekt eller trafikproblem som uppfattas som stora eller bagatellartade, allt sånt påverkas. Synen på otrygghet, väntetider och trivsel i olika stadsmiljöer, olika tider på dygnet, kan förändras drastiskt beroende på om du är bil- cykel- eller bussburen, och beroende på kön och ålder.

En stad kan vara uppdelad geografiskt, mellan olika centrum, förorter och stadsdelar med olika karaktärer. Men den kan också vara uppdelad mellan olika trafiksfärer. På cykeln längs älven i höjd med Öbacka strand eller Backen, vid busskuren på Umedalen eller Ersboda, i bilen på Hissjövägen eller över Tegsbron: om så sol, regn eller snö, inte är det samma Umeå, inte samma typ av interaktion, inte samma start på dagen, man upplever överallt.

Stadens själ, stadens fascination, det bästa med staden, ligger i den mångfalden, att alla de miljöerna finns samtidigt, att det går att hitta lösningar för olika livsstilar.

Men det kan också vara en utmaning, inte minst i planeringsfrågor, att få dem att samsas och bryta isoleringen mellan dem. Om trafikuppdelningen strikt följer och förstärker andra separerande mönster ekonomiskt och socialt, är det ett problem.

I de stora rankinglistor som görs över städers livskvalitet, spelar de hållbara trafiklösningarna allt större roll. Hur väl går det att åka kollektivt eller cykla till jobb och skolor, hur lyckas man med att förtäta bebyggelse och boende för att korta avstånd och motverka utspridda, socialt segregerade stadsdelar, samtidigt som närheten till grönområden behålls centralt? Lätt är det inte, när olika målsättningar kolliderar.

Alla orter behöver, för att hålla ihop, sammanförande torg och mötesplatser i vardagen, där människor vistas tillsammans, tar hänsyn och samsas, under gemensamma villkor, på väg till och från plikter, roller och mödor i övrigt.

En stads transportvägar är potentiellt sådana mötesplatser. Kollektivtrafiken är det på ett uppenbart sätt (även om många av oss sitter med hörlurar och kepsarna djupt neddragna i Andy Roddick-stil). Fördelen med tunnelbana, skrev en vän i Stockholm häromdagen träffande, är att man träffar folk, och nackdelen är att man träffar folk. Så är det med kollektivtrafiken – den ger och den tar energi i interaktionen med och intrycken av människor.

Cykelstråken är det på ett flyktigt men konkret vis, både i form av gemenskap och irritationsmoment. Men även bilvägarna, där man delar rytm, regler, hastighetsgränser och rödljus, är ett slags mötesplatser.

Många olika faktorer färgar människors bild av orten de bor i, känslan av samhörighet, tillhörighet och mångfald. Hur man tar sig fram varje dag är en av de viktigaste.

Bussförarna är förresten alla orters hemliga kändisar. Få yrkesgrupper utvärderas dagligen och så otåligt av så många samtidigt. Vi känner dem inte nödvändigtvis till namn, kanske inte en enda av dem, men vi ser dem flera gånger i veckan och kan så småningom ana vem det är som kör redan på körstilen genom rondeller och vid trafikljusen. Med tiden får man sina favoriter, och som i alla yrken, några det inte säger klick inför, men de är hela tiden viktiga i stadsbilden.

Under många decennier var hierarkin i planeringspolitiken glasklar: bilarna först, fotgängarna sedan och cyklisterna inklämda som en suspekt rest- och flumprodukt där det blev plats över (vilket det sällan blev).

Framtidens stadsplanering kommer att ägna två frågor mycket större uppmärksamhet än tidigare: miljö och förtätning. En rimlig och välkommen förskjutning kommer att äga rum i städerna till förmån för cyklar och kollektivtrafik. Det är en vettig och nödvändig prioritering för miljön, trivseln och den sociala sammanhållningen.
Men planeringen blir bättre och mer legitim om vi erkänner alla problem och obekvämligheter som, för de flesta människor och under många månader av året, är förknippade även med de trafiklösningarna.

(Hur mycket lättare har det exempelvis inte blivit att vara kollektivtrafikant i Umeå sedan den alldeles utmärkta busstidtabell-appen lanserades.)

En underskattad utmaning i framtidens stads- och transportplanering är den åldrande befolkningen. Många fler aktiva äldre kommer att prägla framtidens stadslandskap. Pigga i tanken och med dagarna fyllda av programpunkter, men inte nödvändigtvis hurtiga i kroppen längre. Vanlig buss och cykel är inte nödvändigtvis de bästa alternativen över en viss ålder. Vilka nya kollektivtrafiklösningar anpassade till den problematiken är på gång?

Och Umeå är oftare en svinkall, norrländsk vinterstad än en idyllisk sommarstad. Här finns ett i ordets rätta bemärkelse urbant stadscentrum som bör planeras för cyklister, gående och kollektivtrafik, men också en omgivande bilberoende landsbygd som inte kan tänkas bort ur bilden om byarna ska ha någon chans till den speciella mix av livskvaliteter som bara den stadsnära landsbygden kan erbjuda.

För att inte göra kollektivtrafiken och cyklismen en stor otjänst i debatten, är det viktigt att erkänna att både buss och cykel är kompromisslösningar, inga frälsningsläror. Att stå med barnvagn eller rullator i rusningstid och snöstorm och vänta på bussen, att vänta ensam vid en öde hållplats sent om kvällen eller tvingas ta cykeln i ösregn flera kilometer för att hinna i tid, är inga livsberikande upplevelser. Sjukdomar, årstider och otrygghet hör till cykel- och kollektivtrafikens dilemman. Det är ändå rätt väg att ta, rätt gemensam prioritering att göra. Men flåshurtiga hejarop från sidlinjen undanbedes.

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Gnälliga bilister vs arroganta cyklister i umetrafiken?

Av , , Bli först att kommentera 9

Bilister och cyklister och fotgängare i Umeå och deras relationer när Umeå går mot en ny trafikepok är ämnet för den här krönikan, som försöker ha glimten i ögat lite i en ibland alltför gravallvarlig debatt. Och ja, mitt perspektiv är i huvudsak cyklistens, även när jag kritiserar en del cyklisters beteenden, eftersom jag inte har körkort själv.

Och så avslutar jag med en notering angående gåstråket på Kungsgatan.

——————————————————————————-

Gnälliga bilister vs arroganta cyklister i umetrafiken?

…missförstå mig inte: Det finns gnygnälliga bilister vars temperament och självförtroende bakom ratten tyvärr inte backas upp av mognad, hänsynstagande och grundläggande trafikvett. Låt de sitta i en bilkö några minuter och det pyser inte bara ur avgasröret.
Men de allra flesta är inte sådana.

Ansedda och nyhetsledande tyska tidskriften Der Spiegel ägnar inte huvudartikeln i sitt senaste nummer åt eurokris, terrorhot eller världskonflikter, utan åt den dagliga och hårdnande kampen mellan bilister och cyklister på tyska gator. Umetrafikens små skärmytslingar på det temat är kanske knattefotboll med saft och bullar efteråt i jämförelse med de testosteronstinna Champions League-bataljer som pågår när bilar och cyklar kämpar om företräde i stad som Berlin. Men det är spänningar som kan växa även i de centrala delarna av Umeå.

…och det finns, åjo, råarroganta cyklister som inte verkar kunna en trafikregel, eller skiter i dem i något egomanisk demonstration av oklart vad, och gör sitt bästa för sprida oro i trafiken, för fotgängare, andra cyklister och förstås bilister. Nu kommer den mörka årstiden krypande – och obegripligt många umecyklister i stan lär cykla utan lyse även denna höst och vinter.
Men de flesta beter sig inte så.

Det går tufft till därute ibland, även umetrafiken har sina informella maktkamper i oklara situationer eller när aggressiva trafikanter testar gränserna på andras bekostnad.
Min dagliga erfarenhet på cykel i Umeå är att det är jämnt fördelat när det gäller farligt uppträdande, mellan cyklister och bilister.

…det finns ansvarslösa gångtrafikanter som bara går, vanligtvis med näsorna i sina mobiler och omdömet gömt i – jag vill inte spekulera i var.
Men de flesta, ja, och så vidare.

De senaste dagarna har bjudit Umeås trafikanter på det sämsta från två världar. Bilköer av för umemått ovanlig längd och intensitet sedan ett antal byggnationer sammanfallit i tid, och ett kraftigt, opålitligt regnande som gjort cykel till ett hopplöst krångligt och opraktiskt alternativ.

Nåväl, var stad har sina problem. De flesta tillväxtstäder skulle nog skatta sig lyckliga om deras vanliga bilköer såg ut som Umeås värsta. Och de flesta städers cyklister skulle förmodligen avundas möjligheterna att ta sig fram relativt smidigt på cykel utan ständig fara för olyckor, på det vis som är möjligt här. Allt kan bli bättre, men Umeå är en förhållandevis fridfull cykelstad.

…det finns säkerligen tokiga skatare och rullskidåkare också. En del föräldrar kör barnvagnar i affärer som hjälmförsedda kör andra slags fyrhjulingar. Men de är förstås undantag.

Varken tillfälliga bilköer (infrastruktur som inte underhålls eller utvecklas skapar långt större kaos över tid) eller regnet en höstvecka är särskilt intressanta problem på sikt. Båda är av övergående och i viss mån oundviklig karaktär. Man irriteras en stund, men mer är det inte.

…det finns även buffliga kommunalråd och ibland hävdas det rentav att det finns besserwisseraktiga ledarskribenter med Oraklet i Delphi-komplex, men det kan väl inte stämma?

Och huruvida det stämmer att många klagar kan säkert diskuteras. Att skilja mellan ”några muttrar” och ”många rasar” är en glädjedödaruppmaning, men om varje utropad folkstorm faktiskt existerade skulle vi vara ett djupt stört samhälle. Dessbättre tar de flesta vardagens små händelser med hyfsad ro, även långa bilköer och tutor, utan att vilja ge blommiga kalsonger-Beppe en Lars Ekborg-snyting.

Men under ytan på de senaste dagarnas debatt anas en annan fråga, med större konfliktpotential och avgörande betydelse för den framtida stadsplaneringen, inte minst i en stad som Umeå. Det handlar just om relationen mellan bilar och cyklar – och bilen som transportmedel fram till, men inte inom, en modern, miljömedveten stad.

Framtidens städer måste av både miljöskäl och sociala skäl byggas tätare och högre, med färre transportsträckor, och med utbyggd kollektivtrafik och åretruntcykling. Det kommer att förändra relationer och hierarkier i trafiken – och ställa andra krav på ansvarstagande även från cyklisters sida till trafikregler och medtrafikanter.

Umeå, med sitt centrum som urban ö i omgivande landsbygd, skiljer sig åt från storstäder, då bilen för många här är en nödvändighet för livskvalitet och frihet, något ingen kollektivtrafik kan kompensera för. Men även Umeå går mot en ny trafikepok, där gamla instinkter utmanas.

…och helt apropå: Gåstråket längs Kungsgatan fungerar inte bra när det är mycket folk, på grund av cyklister som kör för fort och slarvigt. Det kan inte vara mening att man inte ska kunna släppa barn fria där av rädsla att de ska bli påkörda. Gatan uppfattas – inte minst av äldre, som inte lätt kan ta snabba steg åt sidan – som onödigt stressig. Cyklister och fotgängare har också en komplicerad relation.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,