Etikett: investeringar

Fredrika, maten och världens chans

Av , , Bli först att kommentera 0

Det här är en intressant artikel:

Den lokala näringslivsservicen – befintlighet, kapacitet, tajming och möjligheter att reagera snabbt på nya behov – är ett ständigt återkommande,men ofta bortglömt tema när stora investeringar av gruv-, energi-, industrikaraktär görs i mindre kommuner.

Ibland poängteras att kapaciteten att tillräckligt snabbt utöka en verksamhet ofta inte finns, trots att viljan och entreprenörstänkande finns där. Då krävs ofta ett regionalt samarbete av något slag.

Ibland fungerar det perfekt, när antingen nya aktörer växer fram eller befintliga expanderar på orten.

Ibland framhålls problem med att den lokala, etablerade servicen inte har någon lust att reagera snabbt när stora investeringar ställer nya krav/öppnar nya möjligheter. Att näringsidkare inte ser chansen, att investeringsvågen inte får de långsiktiga spridningseffekter på näringslivet, bortom själva investeringarna, som hade varit möjliga. Det är att missa gyllene chanser.

I Västerbottens inlandskommuner är medvetenheten om de här frågorna redan stor, det är något som ofta påtalas när man talar med politiker och företagare från inlandet.

Men det hindrar inte att just kopplingen mellan tunga investeringar i gruv- eller energisektorn och möjligheterna för en spirande privat tjänste- och servicebransch att växa snabbare än väntat, är en chans som de mindre kommunerna inte får missa.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,