Etikett: järnvägar

Mycket pengar, men storstäderna i centrum

Av , , 1 kommentar 2

Regeringens infrastruktursatsningar är inte överdådiga sett till den tidsperiod de gäller, men ändå mycket omfattande och räcker trots tydlig storstadsprofil också till en hel del projekt i Norrland. Så långt blir betyget klart godkänt. Att oppositionen kräver sammantaget större belopp hör till den politiska ritualen, men är inte särskilt trovärdigt.

Att det är väl mycket väg i jämförelse med järnväg är annars en helt berättigad kritik. Och för Norrbotniabanan lämnar regeringen alltså bara en dörrspringa öppen, med nyckelordet ”medfinansiering”. Det sistnämnda är inte orimligt som princip, men det vore fel att påstå att Norrbotniabanan är något regeringen prioriterar eller lyfter fram i de här satsningarna. Tvärtom, Norrbotniabanan prioriteras inte, vilket är beklagligt och irrationellt. Det är storstadsregionerna som står i centrum.

Trots det måste givetvis regionens aktörer utifrån de nu givna förutsättningarna samlas för att utnyttja och vidga den givna dörrspringan under den utredning av medfinansieringsmöjligheterna som ska göras av Trafikverket. Allt annat vore kontraproduktivt värre.

1 kommentar
Etiketter: , , , ,