Etikett: skolor

Snuset och måndag hela veckan i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 10

Det är måndag hela veckan i Umeå. Väckarklockan ringer, och snusförbudet står på dagordningen, precis som i går och precis som alla dagar dessförinnan och det verkar inte finnas någon väg ut.

Nu är det, enligt senaste förslaget, personal på skolorna som ska förbjudas att snusa, med det angivna skälet att barnen måste skyddas.

Det finns många skäl för varför även detta förslag bör avfärdas. Låt mig nämna tre.

(1) Det är ett överdrivet daddande, petande och snokande i människors personliga sfärer som helt enkelt inte vägs upp av eventuellt goda avsikter i övrigt.
Man kan anföra många argument för varför människor borde sluta snusa, men det är inte ett beslut som kommunen i någon egenskap, inte heller som arbetsgivare på arbetstid, bör fatta åt den enskilda medborgaren.

Man får så lov att acceptera att allt inte är perfekt här i världen, inte heller människor, som gör så gott de kan, och ibland behöver en del egenheter och irrationella vanor, som inte skadar andra, för att orka med, hålla ut och göra det så bra som det går.

(2) Det är att underskatta barns och ungdomars förmåga att skilja viktigt från oviktigt i vuxnas beteenden, uppträdanden och personligheter. Som om snuset skulle vara relevant för någonting när det gäller förtroende, trovärdighet, medmänsklighet och kompetens.

Den underbara vuxenförebilden man litar på och lär sig av, som råkar snusa – är han eller hon ett problem eller en tillgång? Det kan inte rimligen vara Umeå kommuns åsikt att snuset är en viktig fråga i sammanhanget. Vilken attityd till människor lär den renlevnadshetsen ut?

(3) Det är att fortsatt nedvärdera lärarkårens ställning och betydelse, genom att göra den till dockskåpsföremål och svepskäl för kommunal aktivism och kontrollbehov.
Så många aspekter på skolors arbetsmiljö, influenser och problemhantering – goda och dåliga exempel – finns att diskutera. Snusande personal kvalar inte ens in på topp 1000 av saker kommunen bör lägga energi på.

Varför kan inte Umeå kommun bara släppa snusfrågan en gång för alla, slappna av och ha en gnutta tillit till medborgarnas egna omdömen, prioriteringar och livsval i den fria, personliga vardagssfär som inte alltid strikt följer alla officiella rekommendationer om det rätta och senaste rön, men som fungerar gott nog ändå.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Gott så

Av , , Bli först att kommentera 19

Det här vore ett utmärkt besked, om sakskäl fick gå före prestige efter frågans olika turer. Och att Sofiehemsskolan, liksom likaledes utsatta Östra Ersbodaskolan, får vara kvar borde ju också vara en logisk följd av att en tydlig majoritet i fullmäktige står bakom den linjen. Gott så.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Lägg inte ned skolor

Av , , Bli först att kommentera 2

I dagens huvudledare skriver  vi om förslagen att lägga ned hela skolor i Umeå och varför det vore den sämsta typen av besparing:

—————————–

Lägg inte ned skolor

Det finns inga lätta besparingar, och när en djup lågkonjunktur får skatteintäkterna att sjunka måste de kommunala verksamheterna anpassas till rådande förutsättningar. Kring det lär inte någon oenighet råda mellan seriösa politiker och partier.

Att man i ett sådant läge tittar på olika typer av besparingsförslag är inte fel. Läget måste klargöras. Konsekvenserna av olika beslut – sådana som är långtgående och drastiska i enskilda punkter eller sådana som skär mer generellt över en verksamhet – ska lyftas fram. Det finns ingen anledning att skälla på att olika teoretiska möjligheter dryftas. Alternativ ska fram på bordet, så att beslutsfattarna har bästa möjliga underlag att fatta beslut.

Men det betyder inte att alla de besparingsförslag som lanseras i den andan sedan är rimliga och vettiga att genomföra. Utredningsförslag är en sak. Den politiska prioriteringen i det slutgiltiga beslutet en annan.

Det finns i tillfälliga kristider förslag som framstår som djupt olyckliga; förslag med negativa konsekvenser långt bortom den rådande lågkonjunkturen.

Skolnedläggningar, där hela skolor försvinner från en by eller en stadsdel, eller inte ges några större framtidsutsikter, är ett klassiskt exempel på en sådan kortsiktig besparing. Det ger sprakande effekt i en budget, löser en tillfällig besparingsproblematik som i ett litet trollsvep, men rycker i samma svep bort en del av själen och framtidshoppet från den lokala platsen.

Skolnedläggningar sliter undan en viktig del av byns eller stadsdelens lokala liv – inte bara under skoltid – och attraktionskraft. Flytten till större enheter längre bort försämrar många barns skolgång pedagogiskt och trivselmässigt. Följderna är mer omfattande än det enskilda budgetutslaget visar. När byskolor, skolor med speciella profiler eller skolor som är förankrade i stadsområden med särskilda behov av nära, fungerande utbildningsinstitutioner, läggs ned, minskar också mångfalden och kvaliteten i skolutbudet.

I en kultur- och bildningsregion med framtidstro borde varje annan sten vändas innan hela skolor läggs ned som ett sätt att lösa en konjunkturkris. Umeå är ingen fattig kommun, och borde med sina relativt goda resurser, höga skatteuttag och de nu av regeringen ytterligare tillskjutna statsbidragen inte behöva hamna i ett sådant nödläge, trots finanskrisen. Det konstaterandet i sig löser inte budgetekvationen, men manar till mer självkritisk debatt, nu och för kommande år. Döljer sig även systemfel under krisen?

Att bara skylla på yttre omständigheter räcker inte. Hur används pengarna i Umeå på skolområdet? Ambitionerna ska ju vara höga. Fungerar den samlade verksamheten effektivt nog, utan onödigt spill? Vad kan Umeå lära av andra kommuner som kanske lyckas bättre på att få ut mer kvalitet på utbildningsområdet per skattekrona? Vad kan den kommunala verksamheten lära av de privata alternativen?

Frågorna måste ställas.

Att helt lägga ned skolor är en kortsiktig besparing med långtgående, negativa konsekvenser på det för den lokala framtiden viktigaste området. Det är den sämsta typen av besparing.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,