Etikett: Sofiehemsskolan

Bemödade sig alliansen tillräckligt?

Av , , Bli först att kommentera 8

Det handlar mycket om Sofiehemsskolan och Östra Ersbodaskolan här på bloggen just nu, men det är en debatt som väcker starkt engagemang. I en signerad text på dagens ledarsida, följer jag upp debatten med ytterligare en kommentar, den här gången med frågan om alliansen hade kunnat anstränga sig mer för att hitta en lösning tillsammans med miljöpartiet på måndagens fullmäktige och vad det egentligen var som gick snett.

Uppdatering: Anders Ågren kommenterar det hela på sin blogg nu på förmiddagen, liksom Anders Sellström.

—————————————————

Vad gick snett på fullmäktige?

Beslutet på måndagens fullmäktige i Umeå om Sofiehemsskolan, där en stäng igen-minoritet vann över en bevara-majoritet, fortsätter att engagera. Den underliga omröstningen där miljöpartiet lade ner sina röster hellre än att ställa upp bakom allianspartierna och rättvisepartiet i ett stöd för Sofiehemsskolan, fortsätter att väcka frågor.

På gårdagens ledarsida skrev jag om varför miljöpartiets agerande måste betraktas som mycket märkligt och ett svek mot tidigare besked från partiets sida. Miljöpartiets företrädare hade fram till den avgörande voteringen intagit en hållning som även är min: att både Sofiehemsskolan och Östra Ersbodaskolan bör värnas. Besked har under den politiska processens gång givits som gör att Östra Ersbodaskolans överlevnad rimligen måste anses som säkrad. I måndags handlade det om att ta den chans som fanns för att även Sofiehemsskolan skulle undgå att falla offer för socialdemokraternas och vänsterpartiets aversioner. Miljöpartiet såg till att den chansen inte togs. Det var riktigt trist.

Men är miljöpartiets svek ensamt en tillräcklig förklaring till utgången i fullmäktige? Eller hade, miljöpartiets underliga uppträdande till trots, även allianspartierna kunnat göra mer för att åstadkomma en uppgörelse? Brast inte bara mp, utan också alliansen, i det politiska hantverket?

På dagens insändarsida i VK skriver både miljöpartiet och alliansen om Sofiehemsskolan och händelserna på fullmäktige.

Miljöpartiets inlägg bekräftar för det första att de helt överanalyserade en situation som i praktiken var ganska enkel. Man sjabblade till det, och Sofiehemsskolan får betala priset. Den kritiken kommer partiet inte undan.

Men samtidigt finns i miljöpartiets inlägg en uppenbar frustration över att alliansen inte ville ge något besked om Östra Ersbodaskolan. Hade en vink i den riktningen, informellt eller från talarstolen, kunnat få miljöpartiet att rösta annorlunda? Varför gavs den i så fall inte? Eller krävde mp mer?

Gjorde alliansen sitt yttersta, med de möjligheter som finns under ett långt kommunfullmäktige att ge och ta? Hade man genom ett tydligare besked, något slags avsiktsförklaring angående Östra Ersbodaskolan, även om den inte formellt stod på dagordningen, kunnat lösa upp prestigen?

Bara de inblandade vet hur korridorsnacket förlöpte. Men med tanke på att den majoritet som finns för Sofiehemsskolan i fullmäktige försvann när det var dags för votering, är det uppenbart att något gick snett. För att en upprepning ska undvikas är följdfrågor motiverade.

Miljöpartiet har mest att förklara. Har även alliansen skäl till självkritik? Bemödade man sig tillräckligt?

Varför lade miljöpartiet ned sina röster?

Av , , 3 kommentarer 4

I en signerad text på dagens ledarsida skriver jag lite till om beslutet angående Sofiehemsskolan på gårdagens fullmäktige i Umeå.

————————————————————–

Varför lade miljöpartiet ned sina röster?

Ibland vore det befriande att som frustrerad åhörare till politiska debatter kunna trycka på en pausknapp och ropa: "men snälla nån, ta er samman, tänk efter och lös det här – ni är ju överens."

Det fanns en majoritet på gårdagens fullmäktige i Umeå som ville att en del av de extramiljoner Umeå kommun har för nästa år skulle användas för att rädda Sofiehemsskolan från nedläggning. Allianspartierna, miljöpartiet och rättvisepartiet var överens om att Sofiehemsskolan ska få finnas kvar. Socialdemokraterna och vänsterpartiet gick mot nederlag. Hoppet levde, möjligheten att faktiskt ge skolan en ny chans, åtminstone låta den ana ett ljus i tunneln, låg bara en lätt kompromiss och en snabb omröstning bort.

Ändå var det nedläggningskoalitionen bestående av S och V som vann den avgörande voteringen. En minoritets önskan stänga en fungerande och populär skola för gott vann över en majoritets uttalade önskemål att skolans ska få finnas kvar.

Hur det kunde gå så illa blir en svår sak för i första hand miljöpartiet att förklara för väljarna i nästa års valrörelse. För det var ett mycket märkligt agerande från Mp:s sida när det var dags för votering som gjorde att socialdemokraterna och vänsterpartiet kunde triumfera.

Medan rättvisepartiet, sedan partiets eget förslag fallit i en första omröstning, ställde upp bakom alliansens motförslag till S och V för att rädda Sofiehemsskolan, så valde miljöpartiet – som hela tiden hävdat att man är emot en nedläggning – att lägga ned sina röster. Förklaringarna efteråt till de nedlagda rösterna är inte övertygande. Formalistisk envishet kan ha sina poänger. Men när en skolas existens står på spel, när den står inför hårdföra, dogmatiska nedläggningshot, är det inte rätt läge att praktisera den. Rättvisepartiet, som inte röstar med alliansen varje dag direkt, förmådde i går, när det verkligen gällde, att skilja stort från smått och prioritera Sofiehemsskolans överlevnad framför annan prestige, genom att gå samman med alliansen. Miljöpartiet valde att offra Sofiehemsskolan på ett sätt som gick tvärs emot vad partiet sagt sig vilja tidigare.

Och det är grundproblemet med partiets uppträdande i går: klyftan mellan ord och handling. S och V har varit konsekventa: de vill ha bort Sofiehemsskolan, och har legat i för att åstadkomma en nedläggning. Miljöpartiet däremot har, på goda grunder, hävdat att både Sofiehemsskolan och Östra Ersbodaskolan borde få finnas kvar.

Det är den ansvarstagande linjen; att inte stänga fungerande skolor, och inte acceptera försök att söndra staden som ställer stadsdelar mot varandra eller låter missunnsamhet och fördomar styra. Östra Ersbodaskolan är enligt alla rimliga tolkningar av givna besked räddad, vilket är mycket glädjande. I går hade även Sofiehemsskolan kunnat ges nytt hopp. Då lade miljöpartiet ned sina röster. Varför?

Märkligt agerande av miljöpartiet

Av , , 8 kommentarer 8

Trots att det i debatten fanns en majoritet i fullmäktige för att Sofiehemsskolan ska bevaras vann nedläggarkoalitionen bestående av socialdemokraterna och vänsterpartiet  nyss den avgörande voteringen.

Detta då miljöpartiet, i ett märkligt agerande, valde att lägga ned sina röster hellre än att bilda en majoritet till stöd för Sofiehemsskolan tillsammans med alliansen och rättvisepartiet.

Mycket trist för de som kämpat för Sofiehemsskolan att voteringen slutade så, när det ett tag under fullmäktige såg ut som om en majoritet faktiskt skulle gå samman – mot S och V – i en aktion för att skolan ska få finnas kvar.

Det är svårt att förstå miljöpartiets agerande, eftersom de själva upprepade gånger, även under dagens fullmäktigedebatt, sagt sig vilja bevara Sofiehemsskolan. När det kom till kritan valde de istället att lägga ned sina röster.