Etikett: Ungdomar

Bejaka ungdomars extraarbete

Av , , Bli först att kommentera 8

Del 2 av min lördagskrönika den här veckan:

——————————

Bejaka ungdomars extraarbete

Att ungdomar som så vill arbetar extra på kvällar och helger ibland för att tjäna lite extra (det kan vara viktiga kronor för många ungdomar i familjer med knapp ekonomi), för att skaffa sig meriter och kontakter för framtiden, för att förbereda sig på vuxenlivet eller för att fördjupa ett brinnande intresse, är något utmärkt som enbart bör bejakas. Det stärker ungdomarna. Det stärker civilsamhället. Det skapar en smidigare arbetsmarknad. Och det är ett bra sätt för företagen att erbjuda unga människor tidig arbetslivserfarenhet.
En utpräglad vinn-vinn-situation, alltså.

Från den typen av extraarbete bör hämmande, överbeskyddande och verklighetsfrämmande byråkratiska påbud hållas på långt avstånd. Därför är det viktigt att Arbetsmiljöverket tar till sig av den hårda och berättigade kritiken mot verkets förslag om att ungdomar under 18 år bara ska få gå i skolan och arbeta sammantaget 40 timmar per vecka och åtta timmar per dag, med en 48 timmars sammanhållen veckovila.

I praktiken skulle ett sådant regelverk, där skoltid och arbetstid räknas samman och företag hotas med böter om reglerna bryts, göra det omöjligt för många ungdomar att arbeta extra. Även en del föreningsarbete skulle riskera att falla under restriktionerna. Företag som redan i dag avskräcks av byråkratin kring att anställa och extraanställa skulle avskräckas ännu mer. Trösklarna för unga människor till arbetsmarknaden via extrajobb på fritiden skulle höjas.
Vem gynnar det?

Det här är ett exempel på när ”om det går så ska allt läggas till rätta in i minsta detalj”-tänkande förs för långt och får helt andra konsekvenser än vad som torde ha varit avsikten. Förslaget får i realiteten mycket lite med arbetsmiljö eller omsorg om ungdomars välmående att göra. Det kommer att uppfattas som en markering av att ungdomars extraarbete är något oönskat och problematiskt, inte något positivt och värdefullt. Det är orimligt.

Grundläggande regelverk måste förstås finnas, ramar och en uppföljning av hur de fungerar som hindrar att unga utnyttjas. Men de föreslagna direktiven går långt utöver vad som är motiverat. Betydligt större tilltro måste sättas till att ungdomarnas, deras föräldrars, företagens och föreningslivets egna omdömen, önskemål och förmåga att avgöra vad som är bra och lämpligt vida överstiger den detaljerade, misstänkliggörande mallen från centralt håll.
Arbetsmiljöverket signaliserar nu lite vagt att man ska lyssna på de remissynpunkter som kommer in angående riktlinjerna. 
Det bör lyssna till kritiken, och dra tillbaka förslaget.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Lite blandat

Av , , Bli först att kommentera 0

Bra sågning av dåligt förslag.

Ingen konstig reaktion, utan en sund reaktion.

Det kan bli ett jobbigt år om alla partier ska börja försöka använda bröllopsståhejet som ett sätt att få uppmärksamhet och försöka sola sig i "glansen" av evenemanget.

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,