Vårdgarantin inom barn- och ungdomspsykiatrin, Umeå modellkommun

Regeringen har idag beslutat att ingå två överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting som rör vård för unga som mår psykiskt dåligt: en förstärkt vårdgaranti och stöd till förändringsarbete inom första linjens barn- och ungdomspsykiatri. Ett verkligt angeläget och bra initiativ att nu kan vi i Västerbotten få bättre förutsättningar att få rimliga väntetider till BUP.
Den förstärkta vårdgarantin innebär att senast under 2011 ska alla landsting, utöver de grundläggande kraven i den nationella vårdgarantin, kunna erbjuda tid för bedömning inom högst 30 dagar och därefter beslutad fördjupad utredning eller behandling inom högst 30 dagar inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Under 2009 får landstingen 214 miljoner kronor för denna satsning. Det betyder att vi i Västerbotten kan få del av minst 6 miljoner kronor under 2009. Bidragen kommer att villkoras och fördelas i efterhand efter att landstingen rapporterat in väntetider. Hälften av medlen fördelas till de landsting som når målet att minst 80 procent av patienterna i landstinget får ett första besök inom specialiserad vård inom högst 30 dagar. Den andra hälften fördelas till de landsting som når målet att minst 60 procent får definierade behandlingar och fördjupade utredningar inom planerad specialiserad vård inom högst 60 dagar.
Umeå modellkommun?
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ska också ingå en överenskommelse om förändringsarbete inom första linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Under 2009 satsar regeringen 30,5 miljoner kronor för detta arbete. Målet med förändringsarbetet är att ta fram ett antal praktiskt fungerande modeller för arbets- och samverkansmetoder som tillgodoser tillgänglighet till rätt vårdnivå och insatser för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Ett drygt 60-tal områden med deltagande från både kommuner och landsting har svarat på en intresseanmälan om att delta som pilotområde. Därefter har Sveriges Kommuner och Landsting valt ut 14 områden. Umeå kommun kommer troligen att vara en sådan kommun, kanske tillsammans med någon kranskommun. Jättebra!!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.