Socialdemokraterna vill inte utarbeta plan för de som lider av KOL

Av , , Bli först att kommentera 0

Tyvärr alla 9000 medborgare i Västerbotten som lider av KOL. En sjukdom som kan ta sig i uttryck i återkommande hosta, andfåddhet och trötthet. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet vill inte att landstinget utarbetar en långsiktig strategi för att motverka en KOL epidemi. Återigen ser vi att vänstergänget i landstinget inte är beredd att ta nödvändiga initiativ för att vi ska få en långsiktig plan för att förebygga och behandla och rehabilitera de som är drabbade av den här sjukdomen. En sjukdom som dramatiskt ökar i insjuknande och den största orsaken är rökningen. Jobbar vi med att förhindra och behandla patienter som drabbas sparar landstinget mycket stora kostnader. Bara en KOL sjuksköterska som arbetar 8 timmar per vecka med KOL patienter sparar ca 1.5 miljoner per år i minskade vårdkostnader. Detta vill S inte vi ska göra en plan för. De anser att den finns redan. Jag kan inte finna i något beslutsorgan i landstinget att sådan plan har påbörjats. Inte heller att någon fått uppdraget, inte heller någon tidsplan. Men bara för att en motion som alla tyckte var bra kom från oppositionen bifölls den inte. Jag tycker sakfrågan är viktigast och jag kan bara beklaga att vi har en sådan här politisk ledning i landstinget.

Bli först att kommentera

Sjukgymnastik i fara

Av , , Bli först att kommentera 0

Privata sjukgymnaster gör fantastiska insatser för vård och rehabilitering och för att få patienter att återgå i arbete vid tex ryggont.Vi behöver verkligen dessa företagare och att de kan få fortsätta att ha avtal med landstinget Riksdagen fattade för ett tag sedan beslut om att ge de sjukgymnaster som har sk nationellt etableringstillstånd möjlighet att fortsätta och verka och den dag man vill pensionera sig sälja verksamheten vidare till en annan sjukgymnast. Det har varit en efterlängtad förändring av den avvecklingslag som socialdemokraterna m fl hade genomdrivit tidigare. Men man får aldrig vara riktigt nöjd!

Många av de sjukgymnaster som har etableringstillstånd har för att underlätta för patienter och avlasta landstinget slutit sk vårdavtal. Det har inneburit att de har haft ett reglerat samarbete med landstinget, vilket varit väldigt bra. Döm om min förvåning när jag får information om att dessa sjukgymnaster och företagare anser juristerna på Sveriges kommuner och landsting har förlorat sina etableringstillstånd eftersom de har ingått vårdavtal. Det innebär att de skulle förlorat den självständiga grund de har haft för sin verksamhet, trots att det i de avtal de skrivit med landstinget står att de har rätt att återgå till att verka på etableringstillståndet om vårdavtalet upphör. Jag hoppas detta inte kan stämma med de lagar vi har och jag kommer att ta mina kontakter för att få ett klargörande.

Bli först att kommentera

Böleängs hälsocentral läggs ned

Av , , 1 kommentar 0

Vid dagens landstingsfullmäktige så har nu socialdemokraterna klargjort att det är bra att Böleängs hälsocentral läggs ned. Från allians för västerbotten har vi borgerliga ledamöter i en interpellation bett S förklara varför detta ska ske innan vi går in i ett vårdvalssystem. Från och med 1 januari nästa år ska vi alla Umeåbor och Västerbottningar kunna välja fritt sin läkare/vårdgivare. I ett sådant läge bygga om lokaler på Tegs hälsocentral och öka lokalytorna för att rymma en hälsocentral där även Böleängs läkare och vårdpersonal inryms är enlig min mening inte försvarbart. Vi drar på oss ökade hyreskostnader och riskerar att stå med överblivna lokalytor efter att boende i Umeå och Teg eventuellt väljer annan Hälsocentral eller att vi får en nyetablering av privat vårdgivare i området. Landstinget har en dålig ekonomi och med ett sådant här planeringssätt av sittande majoritet med (s) i spetsen förstår jag varför.

1 kommentar

’Umeå andas ut’ en manifestation kring folksjudomen KOL

Av , , Bli först att kommentera 0

Imorgon tisdag arrangeras i Umeå en dag kring KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom). Möjligheten ges att gratis få testa sin lungfunktion sk spirometritest. Det finns siffror som säger att ca 9000 västerbottningar lider av KOL som ger sig uttryck i återkommande hosta, andfåddhet och trötthet. Centerpartiet har motionerat i landstinget att man borde göra en plan för att komma tillrätta med denna ’kolepedimi’ som är mycket oroväckande. Rökning är en orsak till att sjukdomen KOL växer så lavinartat. Till skillnad mot andra folksjukdomar där vi ser en minskning. Det kan ses som en händelse att min och partiets motion kommer att behandlas under morgondagen eller senast på onsdag. Tyvärr har vänstergänget i landstinget,s,v och mp tänkt att inte bifalla min motion. Jag beklagar detta men förvånas inte. Det är ytterst sällan som de vill ge bifall till motioner även om de har ett vällovligt syfte. För vem vill inte att vi gör allt för att förhindra att KOL sjukdomen breder ut sig och förorsakar mycket höga kostnader för landstinget och stort lidande för patienten. Men socialdemokraterna har en annan upfattning vilket jag beklagar.

Bli först att kommentera

Sköna Helena, Grattis till segern

Av , , Bli först att kommentera 0

Vilken fantastisk bragd och vilken spänning vi fått uppleva i avslutningen av skidskyttesäsongen. Helena Jonsson gjorde det som krävdes att bli total segrare i världscupen. Man kan inte annat än imponeras. Dessutom är det en TV sport som verkligen kan fängsla oss alla.

Grattis Sverige, Norrland, Västernorrland och Sollefteå till att få fram så duktiga skidskyttar.

Bli först att kommentera

Vården är inte jämlik

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har tidigare i min blogg beskrivit den (o)lika vården Idag redovisar SKL en undersökning av hur jämlik den svenska vården är i bl a Ekot . Resultaten förskräcker. Om man har kortare utbildning, lägre inkomster och mindre tillgångar så får man sämre vård. Rapportens resultat förskräcker,men illustrerar mer än väl det jag möter i medborgarnas kommentarer om vården – de säger ofta att man måste stå på sig, veta mycket och ställa krav för att komma fram i vården, särskilt när det inte handlar om akut vård utan man är i början av ett vårdsökande.

Rapporten handlar bl a om att vården för KOL sjuka varierar starkt, att bröstcancervården varierar osv. I dessa fall handlar det ofta om att patienten själv måste vara aktiv. Detta är djupt bekymmersamt!

Till veckan har vi landstingsfullmäktige och då kommer bla min motion om att Västerbottens läns landsting borde utarbeta en strategi för att motverka just en KOL epedimi(problem med andning pga av bla rökning). Tyvärr får jag inte gehör för detta. Majoriteten i landstinget (s,v och mp) tycker att man gör tillräckligt. Det gör mig än mer bekymmrad

I politiken har vi ofta fört dessa diskussioner om ojämlik vård i olika avseenden och det är alltid svårt att nå igenom hos professionen. Många vill inte se och erkänna att det görs skillnad på människor. Jag hoppas att vi med denna nya rapport återigen kan väcka diskussionen och det kan bidra till att skapa en mer jämlik vård. För i grunden handlar detta om medvetenhet hos personalen. sedan kan jag på vägen dit bara önska att fler medborgare vågar ta försig och driva på – även om man inte ska behöva det

Bli först att kommentera

Sjukvård topp tre bland väljarnas valfrågor

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag kan man läsa i Dagens Nyheter om vilka frågor väljarna anser särskilt viktiga. Självklart toppas listan av arbete och arbetslöshet. Fram till valet blir det därför en viktig debatt om vilken jobbpolitik väljarna sätter sin tilltro till. Men vänster gänget måste också presentera en sammanhållen politik och inte bara löften om mera pengar till allt.

Självklart brinner jag för sjukvårdfrågorna som förtroendevald i landstinget och därför är det glädjande att dessa frågor är nummer tre på listan. Och jag kan med stor grad av stolthet möta väljarna och visa att alliansregeringen har visat resultat. Regeringen har gett oss förutsättningar för:

?En satsning på psykiatrisk vård
?En vårdgaranti miljard som rätt utformad kommer att minska väntetiderna till sjukvården
?Införande av vårdval med alla dessa förändringar som kan ytterligare öka tillgängligheten och mångfalden i primärvården så att en mycket större andel av medborgarna kan säga att man har en fast läkarkontakt.
?Omreglering av apoteksverksamheten (beslut i riksdagen dag) så att vi får bättre öppettider och en stor del receptfria läkemedel kan man från i höst köpa lite varstans under ordnade former.

Det kallar jag framgångsrik Allianspolitik och bidra till framgångar i valet 2010. Däremot kan jag inte vara stolt över att hur vänstergänget (s,v och mp) som har majoriteten i landstinget sköter och förvaltar västerbottningens möjlighet att få en tillgänglig vård och ett landsting med bra ekonomi. Här behövs ny politisk ledning.

Bli först att kommentera

Patientskador, behandling av ögonsjukdomar och att ta ansvar

Av , , Bli först att kommentera 0

Har idag i Stockholm suttit med och behandlat 30 tal överklagningar av patientförsäkringsärenden. Dagens ärenden rörde framförallt skador som patienter fått i tandvården och vid behandling av ögonsjukdomar. Inte alls enkla fall utan mycket komplicerade med följd att man fått nervskador eller mist sin syn. Till vår hjälp i sådana här fall har vi som lekmän och som ska företräda patienten en rad specialister på sjukdomarna.

Jag kunnde inte ungå att under mötet tänka på att vi som lekmän i en sådan här nämnd måste ha ett stort förtoende och tillit till utsedda specialister. Kanske det var så här LO basen Wanja gjorde när hon satt i AMF´s styrelse och litade på att någon annan hade bedömt att pensionsavtalet var rätt, tex ordföranden och andra LO kompisar i styrelsen, och det litade hon på. Varje ledamot har dock lika stort ansvar i en styrelse eller i en nämnd där man är ledamot.

Ett ärende idag var principiellt viktigt. Det handlade om en patient som förlorade sin syn efter en blödning bakom gula fläcken i ögat. Det finns en möjlighet att en behandling av det nya läkemedlet lucentius hade inneburit en annan utveckling. Men patienten fick inte den behandlingen. En orsak var bla kostnadsskäl och att patienten inte uppfyllde sjukhusets kriterier för en sådan behandling. Men frågan som vi diskuterade var om patienten borde få ersättning för skadan, blindhet, eftersom det fanns andra landsting som behandlade med lucentius. Gäller det fria vårdvalet i hela sverige då kan vi räkna med kostnaderna för den här uteblivna behandlingen ökar då antalet skadeberättigade ökar dramatiskt. Nu sköt vi fram beslutet för att få bättre underlag och förtydligande om vilka riktlinjer som ska gälla.

Har man inte klart och tydligt underlag för beslut ska man vänta med att fatta beslut. Beslut som kan röra pensionsförmåner men också om ersättning ska utgå för att man förlorade synen.

Bli först att kommentera

Nedläggning av äldreboenden i Umeå en kostnad för landstinget?

Av , , Bli först att kommentera 0

I dagens VK kan man läsa att nu planerar Umeå kommuns socialnämnds politiker lägga ned ett antal särskilda boenden på TEG, bla Tegs gården. Även andra förslag som berör de äldreboenden vi har i kommunen är i farozonen. Ingrid Skoogs farhågor som anhörig är verkligen berättigad. Vad innebär detta för de gamla och den ökade oron att flytta från invandna miljöer.
Syftet är ju uppenbart för kommunens politiker, de måste spara pengar. En besparing som troligen bara innebär en överföring av kostnader på tex landstinget. Ökad oro innebär sämre livskvalitet, risk för ökade fallolyckor och flera inläggningar för vård på lasarettet. Dessutom får landstinget ansvar för hemsjukvården om de äldre ska vårdas i ett eget boende. Jag hoppas verkligen att kommunen samrått med landstinget och primärvården som om detta blir verklighet får bära kostnaden för hemsjukvården.

Bli först att kommentera

Miljöpartiet svänger i kärnkraftsfrågan

Av , , 1 kommentar 0

Miljöpartiet har nu svängt i kärnkraftsfrågan och blivit ett linje 2 parti – avveckling med förnuft – som var 2:ans tes i folkomröstningen 1980. Kan man läsa söndagens inlägg på DN debatt från vänstergänget på annat sätt? För några veckor sedan var man inte beredd att tala kärnkraft, nu ska den finnas kvar och användas tills dess att den ersatts med hållbar energiproduktion. Det betyder att miljöpartiet i praktiken givit upp sin avvecklingslinje. Inga nya idéer om hur kärnkraftens 50% andel av elproduktion ska ersättas redovisas. Det betyder att det som gällt de senaste 30 åren fortsätter, vi ska avveckla, men väldigt små steg vidtas. Istället ledde denna utveckling till att vi har blivit alltmer beroende av kärnkraften.

Jag kan som kärnkraftsmotståndare bara beklaga och sörja över att 30 års energipolitik lett oss hit. Det är däremot fel av vänstergänget att påstår att regeringen vill bygga ny kärnkraft. Alliansens överenskommelse innebär att den inte kommer att bygga ett enda nytt aggregat. Inte heller några nya subventioner som gällde på 60- och 70-talet ska finnas. Men man känner ju igen delar av vänstern när den riktiga nyheten i debattartikeln är att man vill införa allehanda priskontroller och statlig styrning. Då vet vi att Ohly och vänstern varit framme vid tangentbordet. De planekonomiska föreställningarna som tydligen nu också S och Mp delar trodde jag vi begravt för länge sedan, men ränderna går uppenbarligen inte ur!

1 kommentar