Vem vinner skattehöjarracet?

Av , , 2 kommentarer 2
 
 

Idag presenterade den röd-gröna oppositionen sina olika skattehöjarbudgetar. Det är en mycket splittrad opposition vi ser ett år före valet. De presenterar inte bara tre olika budgetar, de har också enorma skillnader i sina förslag som de måste försöka ena sig kring för att bli ett trovärdigt alternativ till alliansen. Det vi ser idag är bara det gamla skattehöjarracet. I populismens anda försöker de bjuda över varandra om vem som kan höja mest och vem som kan spendera mest till välfärden

Vänsterpartiet vann den här gången också, de vill höja med 55 miljarder. Därefter miljöpartiet som gärna vill ge sken av att vara ett mittenparti men som inte tvekar att höja skatterna. De tror inte på att du gör gröna val själv utan vill göra dem åt dig och höjer med 41 miljarder. Socialdemokraterna höjer minst men dock med 26 miljarder. Visst är den rödgröna oppositionens budgetalternativ intressanta!  Det spretar mycket i en opposition som tänkt sig att ta över regeringsmakten om ett år. Trovärdigheten är därmed låg!

 
Om man bara tittar på deras förslag på tillskott till kommuner och landsting så skiljer det 150 procent mellan de tre förslagen. Socialdemokraterna vill satsa 18 miljarder mer än regeringen, miljöpartiet 23 miljarder och vänsterpartiet 45 miljarder. Och det är väl bla skattehöjningar som ska finansiera tillskotten.

Regionfrågan debatterades på fullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu har landstingsfullmäktige i bred majoritet tagit yttrandet om en eventuell Region Norrland. Nu förväntar vi oss ett positivt besked från regeringen innan årskiftet att få starta redan 2011. Att det ska bli regionkommuner är alla överens om. Det är bara moderaterna som stretar emot då det gäller storleken. Tidigare i en gemensam artikel i början av 2007 så var vi alla överens 12 politiker i norrland varav tre moderater, Edward Riedl, Anders Ågren och Christer Rönnlund att det borde bli en storregion med de fyra Norrlandslänen för att om inte den kraftsamlingen sker kommer Norrland bli en förlorare gentemot andra regioner i Sverige.

I ett särskilt pressmeddelande som här redovisas har jag kommenterat vårt historiska yttrande tillsammans med landstingsstyrelsens ordförande Levi Bergström.

 

Rapport godkänner landstingets ansökan om region i norra Sverige
 
  Idag lämnar l andstingsfullmäktige i Västerbotten remissvar på Sweco Eurofutures rapport om möjligheten att bilda region i norra Sverige. Rapporten visar tydligt att den inslagna vägen med regionbildning i norra Sverige har flera fördelar.
 
 
– Jag delar denna uppfattning, säger landstingsstyrelsens ordförande Levi Bergström (s) och fortsätter:
– Rapportens bedömning överensstämmer med den ansökan som vi lämnat in till regeringen om att bilda Region Norrland. – En sådan regionbildning är ett sätt att uppnå mer jämlika styrkeförhållanden i landet.
 
Start fullt möjligt 2011
Sweco Eurofutures rapport visar att det inte finns några hinder för regeringen att bevilja ansökan om att bilda Region Norrland den 1 januari 2011.
– Vi är väl förberedda, säger oppositionsrådet Olle Edblom (c)
– Norrstyrelsen och de tre ansökande landstingen har redan kommit långt i förberedelserna. Arbetet med styrdokument, styrsystem och organisation är i full gång, och vid sidan av styrelsen är hundratals politiker och tjänstemän involverade i arbetet, inom och även utanför de berörda landstingen.
– Arbetet visar att en ökad samordning av länen kommer att spara pengar till medborgarna säger Olle Edblom .
– Regionbildningen ger möjlighet till samplanering och bättre arbetsfördelning och samarbete bland annat mellan olika vårdenheter, säger han.
 
Politiskt ledarskap krävs
För att Region Norrland ska kunna bildas den 1 januari 2011 krävs att regeringen beslutar om ny landstingsindelning senast den 31 december 2009. Den närmare avgränsningen av regionen kan senare justeras genom att kommuner i gränsområdet ansöker om inträde eller utträde. Ett liknande förfarande tillämpades när Västra Götalands län bildades, då Habo och Mullsjö kommuner, på eget initiativ och efter folkomröstningar, anslöt sig till Jönköpings län.
Regionaliseringsprocessen i norra Sverige har brett stöd. En mycket stor majoritet av de folkvalda i kommuner och landsting i Norrland vill förnya samhällsorganisationen genom att regionkommun bildas.
– Nu krävs det politiskt ledarskap från regeringen för att förnya samhällsorganisationen i hela landet, inte bara i syd och väst, säger Levi Bergström .
 
För ytterligare frågor med anledning av detta pressmeddelande kontakta:
Levi Bergström (s), landstingsstyrelsens ordförande, 070-652 37 99
Olle Edblom (c), oppositionsråd,  070-564 44 65

 

Politiker kan åka mer kollektivt

Av , , Bli först att kommentera 1

I dagens fullmäktigedebatt väcktes en fråga som ställdes av vänsterpartiet om vi kunnde bli bättre  på att åka kollektivt till våra möten. En viktig fråga som borde kunna lösas om vi bara fick tydliga signaler och regler vad som gäller. Liknande regler som gäller för oss alla för att göra avdrag för resor i vår deklaration borde självklart även gälla förtroendevalda. Men som Edward Riedl sa så bör vi inom kommuner och landsting bli bättre på att planera våra möten så att vi kan nyttja kollektivtrafiken. Och vi borde också nyttja den nya tekniken med flera träffar via telefonmöten, videokonferenser och webben. Här har vi mycket att utveckla. Nicke Grahn förde också  fram att tidtabellerna måste bli mera attraktiva, inga onödiga stopp och kringel krokar gör linjerna attraktivare. Vi är dock ett stort och glest län så bilen kommer ändå bli ett vanligt transportmedel även framgent.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,