Centerpartiet prioriterar Norrland

 

140 centerpartister från Norrland som samlades i helgen i Sundsvall för gemensam val-kick off kom att mycket handla om hur vi i Norrland kraftsamlar oss som region för att skapa nya jobb och öka inflyttningen. Norrland har en stor betydelse för Sveriges välfärd och tillsammans ska vi ge förutsättningar för att Norrland blir än mer företagsamt,får bra kommunikationer och satsar på miljö och grön energi. I ett gemensamt uttalande som följer här i sin helhet berättar vi hur vi vill vara Norrlands gröna röst. Förslagen från (s),(v) och (mp) hotar dock på punkt efter punkt alla dessa förslag som kan ge Norrland en ljusare framtid.

"Centerpartiet prioriterar Norrland

Centerpartister från hela Norrland samlades i Sundsvall för att ytterligare öka förväntningarna på en framåtsyftande och möjlighetsinriktad politik för Norrland. Vi ser Norrlands tillväxtmöjligheter och tror att regionens betydelse för Sveriges välfärd kommer att öka. Vi utgår från en värdegrund som bygger på humanism, jämställdhet och en liberal och grön politik. Vi strider för ökad frihet och företagsamhet, bra kommunikationer samt klimat, miljö och grön energi. Norrland behöver fler arbetstillfällen och ökad inflyttning. Vi vill berätta hur vi tänker gå vidare som Norrlands gröna röst.

Norrlands gröna röst!

Norrland har stora möjligheter och ska därför producera och forska kring grön energi. För Centerpartiet är energipolitiken en högt prioriterad fråga och innebär satsningar som ger många jobb. Inhemskt producerad, förnyelsebar energi minskar vår sårbarhet samtidigt som konkurrenskraften ökar. Detta arbete är ett viktigt inslag i att lösa klimatfrågan

Det företagsamma Norrland

Alla företag börjar som små företag! Centerpartiet har inlett arbetet med att utforma en strategi för ökad tjänsteinnovation. Vi vill satsa på nya sätt att säkra kommersiell och offentlig service, praktiska lösningar och företagsidéer som lämpar sig väl hos oss. Centerpartiet vill stärka forskningsinsatserna.

Besöksnäring och turism är exempel på näringar med stora möjligheter att växa. Vi vill utveckla Matlandet Norrland. Nya former inom tjänstenäringen, tillgänglighet till service och valfrihet inom vården är viktiga för Norrland.

Centerpartiet verkar för att det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att vara eller bli företagare. ROT och RUT reformerna och lagen om valfrihet i vården innebär att antalet företag växer. Centerpartiet har varit pådrivande för denna utveckling och försvarar reformerna.

Finansieringen av både nya och gamla satsningar är en mycket central fråga och därför vill vi skapa fler riskkapitalfonder och andra ägarlösningar i syfte att få fram kapital.

Effektiva kommunikationer ger förutsättningar

Kommunikationer i alla former är avgörande för Norrland. Det behövs fortsatta satsningar på bra och effektiva IT-lösningar. Järnvägar och vägar behöver stora satsningar för att säkerställa transporter av både gods och människor. Norrbotniabanan, inlandsbanan, tvärbanorna och dubbelspåren från Gävle via Sundsvall upp till botniabanan är viktiga exempel. Regeringens satsningar på enskilda vägar och det större vägnätet är bra och ska fortsätta.

Vi konstaterar att förslagen från (S), (V) och (MP) på punkt efter punkt hotar alla dessa satsningar, som är avgörande för Norrlands framtid. "

Etiketter: , ,

En kommentar

  1. Krister Klermalm

    Underligt at du skriver Centerns förslag i motvikt till Rödgröna sidans förslag. Hur ser Alliansens förslag kring dessa frågor? Inte så likt som Centern vill genomföra.
    Du har rätt i om företagande och kommunikationer på den RödGröna sidan. Däremot så har du fel om kommunikationerna. Där vill Miljöpartiet satsa på likt dessa satsning du nämnde här mer än dem andra partierna på Rödgröna sidan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.