Lennart Holmlund och järnvägsunderhållet

Lennart Holmlund far fram med osanning igen. Dagens torgmöte så spär Holmlund på felaktigheterna om underhållet av järnvägarna i landet. Han påstår att underhållet är lägre sedan alliansregeringen tillträdde. Helt felaktigt och det har även Lars Weinehall framfört i sin blogg. Men Holmlund han står på torget och kastar fram dessa ”lögner”.

Alliansen har ökat anslaget från 38 till 64 miljarder jämfört med S förslag för sin planperiod.
Lars Weinehall har på ett tydligt sätt redovisat i sin blogg att sedan regeringen tillträdde 2006 låg nivån på drift- och underhåll på bansidan på 3,8 miljarder kronor. Den preliminära nivån för 2011 är 5,1 miljarder, alltså 34 procent högre. I Lars blogg kan man också läsa att;
”Till detta ska också läggas intäkter från banavgifter som uppgår till ca 500-600 miljoner kronor. Dessa ska användas till nytt signalsystem, förstärkt kraftförsörjning och elektrifiering av spår till hamnar och blir alltså en del som påverkar driften och underhållet av järnväg.
Totalt sätt ökar Alliansregeringen anslagen till drift och underhåll av järnvägen från socialdemokraternas planperiod 2004-2015 från 38 miljarder till alliansregeringens planperiod 2010-2021 på 64 miljarder.”
 
Lennart Holmlund osanningar varje gång han pratar på torget borde leda till att näsan växer som på Pinocciho.
 
Etiketter: , ,

2 kommentarer

  1. En urspårad tro på marknaden

    Underhållet av banorna var 2007 till 2009 nästan en tiondel lägre i volym än 2002, och i en rankning 2007 var Sverige sämst i Europa på området.

    1972 hade SJ 20 snöplogningslok i beredskap. I februari i år fanns två (2) att tillgå. När snön hopade sig blev det till att skotta för hand, men personalen var inte dimensionerad för rejäl vinter och det gick inte att som före bolagiseringarna flytta över arbetskraft från andra uppgifter. I Luleå skickades skottare hem i full snöstorm, eftersom Banverket inte beställt röjning efter 17.00.
    Hur pass väl känner du Lennart, Maria?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.