Maten på NUS

Av , , Bli först att kommentera 8

Socialdemokraterna i landstinget ville inte se andra alternativ till mattillagning för våra patienter på Universitetssjukhuset i Umeå. Det blev beslutat på arbetsutskottet att nuvarande system med tillagning och förpackning av maten ska ske i centralköket och slutlig uppvärmining i micro ske ske på vårdavdelningarna. Tidigare hade vi från centerpartiet velat få ett underlag för att hitta andra system som tex kantinsystem och mera av tillagning varje dag som vi har för patienterna i Skellefteå och Lycksele. Men det är för dyrt anser Peter Olofsson och socialdemokraterna och miljöpartiet som styr landstinget.

Nu får vi hoppas att den upphandling som sker nu trots allt leder till bättre kvalitet på den levererade maten i en vacumförpackning och att det blir mer av grönsaker samt att för de svårast sjuka blir en mat som de känner vara aptitlig. Underlaget har också mer av positiva hållbara inslag än tidigare. Både vad gäller krav på ekologiska livsmedel, miljömärkning och lokalt producerade livsmedel. Jag ser fram emot kommande beslut i styrelsen när vi beslutar om leverantör.  

Mer om matupphandlingen kan du läsa i dagens VK.Läs här!

Debatt på landstingsfullmäktige om året som gått

Av , , 1 kommentar 7

Debatten har varit lång och ibland rätt intensiv hur vi ser på året som gått i landstinget. Här kommer lite av vad jag i mina inlägg försökte trycka på:

"Vårdköerna är fortfarande allt för långa. Vi klarar inte vårdgarantin och tillgängligheten. Och därigenom så får vi inte heller del av de miljoner som finns att få av den statliga kömiljarden 15 miljoner mindre fick vi jämfört med 2011. Vi får inte heller del av de centrala medel som avsatts för patientsäkerhetsarbetet. Inom barn och ungdomspsykiatrin får vi inte en krona av de nationella medel som avsatts om vi klarar vårdgarantin. 

På ekonomins område så är det ytterst oroande att vi år efter år inte klarar budgeten i verksamheten. 89 miljoner back gentemot budget. Och man blir verkligen beklämd då hälso och sjukvårdsnämnden i sin verksamhetsplan säger att arbetet med målen man satt upp för 2012 varit framgångsrika. Jag tycker dessutom egentligen att det är märkligt att man använder tillfälliga pengar som AFA medlen för att skyla över budgetunderskottet och nu redovisa att underskottet för HSN är endast 19 miljoner kronor.
 
Vi står inför en rad utmaningar och det är vi alla överens om. Vårdbehoven ökar ständigt, nya medicinska metoder och mediciner införs, vi blir äldre och äldre men befolkningen minskar i många delar av länet och allt detta gör att våra framtida intäkter minskar och en ständig automatisk kostnadsökning sker. Och till råga på allt får vi räkna med ett skatteutjämningssystem som dränerar vår ekonomi på 360 miljoner under några år framöver.
 
I ett sådant läge måste vi verkligen se vad vi får för skattepengarna och vad vi använder dom till. Det är viktiga prioriteringar som vi måste göra och det gjorde vi i centerpartiet och alliansen i vårt budgetförslag för 2012. Nu ser vi i denna årsredovisning resultatet av majoritetens s och mp förslag och prioriteringar. Budgetbeslut som ni s och mp drev igenom mot alliansens förslag. Resultatet både ekonomi och verksamhet är vad det är och egentligen är det majoritetens budgetresultat som nu presenteras. Och under 2012 har vi också sett resultatet av majoritetens nedrustning av vården i inlandet med indragna akutplatser och ambulanser. Nedrustningar som inte i ett större perspektiv sparar en enda krona. Tvärtom."