S och Mp stoppade mer pengar till vården idag

Idag på landstingsstyrelsen föreslog centerpartiet och övriga alliansen i landstinget att mer pengar borde omfördelas till vården i samband med att förslaget till styrelsens verksamhetsplan för 2014 fastställdes. Vi ville prioritera primärvården och det förebyggande folkhälsoarbetet, förbättra den psykiska ohälsan, utveckla glesbygdsmedicinen och tillföra fler AT/ST platser med ytterliggare 40 miljoner i sammantaget resurstillskott. Men trots den skattehöjning som genomförts ville inte majoriteten i landstinget göra denna prioritering. Vi står inför stora utmaningar i landstinget och därför bör vi satsa på att primärvården får mer pengar för att klara sina uppdrag.

Vi har också betydande svårigheter att klara rekrytering till hälso och sjukvården för att kunna erbjuda en bra arbetsmiljö. Ge konkurrenskraftiga löner och vi bör erbjuda betald specialistutbildning. Den nya tekniken inom telemedicin bör också prioriteras mera för att få en tillgänglig och  likvärdig vård i hela länet. Alliansen avsatte mer pengar för allt detta genom omprioriteringar i verksamhetsplanen men det gick tyvärr S, Mp och V emot. Förlorare i detta är patienterna och alla vårdsökande som inte kan få en tryggare och mer likvärdig vård. Det är beklagligt hur man hanterar skattebetalarnas pengar.

4 kommentarer

 1. Olle Edblom (inläggsförfattare)

  Så här omprioriterade vi inom lanstingsstyrelsens ram:

  Kostnadsreduceringar (Mkr)
  Centrala anslag inom lts (LT- dir – ej fördelat budget, Marknadsföring/informations samt LTS – ej fördelad budget. Totalt 30,8) -20
  Halvering hälsa 2020 -6
  Minskad administration -6
  konkurrensutsättning av ej direkt sjukvård -4
  Kvarvarande strukturbidrag (ej fördelat inom befintlig ram) -4
  Totalt 40 miljoner
  Utökade satsningar
  Ökad resurser/utökad beställning Hälsovalet 25
  Glesbygdsmedicin 5
  Utökade AT/ST-platser 10
  Totalt 40 miljoner

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.