JA till likvärdig ambulansvård i Västerbotten

ambulanser-fb

Centerpartiets landstingsgrupp har i dag lämnat in en motion där vi föreslår att landstinget måste verka för en likvärdig ambulansvård i länet. En av orsakerna till den genomförda regionala folkomröstningen i september var landstingsmajoritetens beslut att försämra kvalitén och tillgängligheten i ambulansvården.

I Centerpartiets motion pekar vi på att Västerbotten är det landsting som jämte Stockholm inte har några tidsatta mål för hur stor del av befolkningen som ska  nås inom ett visst antal minuter. I senaste ”öppna jämförelser” som tas fram av Sveriges Kommuner och landsting(SKL) redovisas en jämförelse mellan landstingen på den så kallade respondstiden ( den tid det tar mellan larmsamtalet och ambulansens ankomst vid Prio 1 larm). Där visar sig det att bland de jämförda landstingen så är det bara Jämtland och Kronoberg som har längre respondstid än Västerbotten.

Tidiga och snabba insatser vid olyckor och insjuknanden är oftast helt avgörande för hur eftervård och rehabilitering lyckas. En satsning på ambulanssjukvården är en vinst för den totala samhällsekonomin. I ett glest och stort län som Västerbotten krävs att vi har en säker och tillgänglig och likvärdig ambulanssjukvård över hela länet.

I vår motion föreslår vi därför att landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta fram mål för hur stor del av befolkningen som skall nås av ambulans inom visst antal minuter.

 Det är nu upp till bevis om S och Mp vill bidra med att vi skapar en likvärdig och tillgänglig ambulnassjukvård i hela länet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.