Försämring av akutsjukvården i Dorotea fortsätter

Av , , 1 kommentar 15

De två sk akutplatser som inrättats på Bergvattengården stängs. Det kan man idag läsa i Västerbottens Kuriren. Doroteaborna får nu vänta till man lyckats rekrytera personal för att kunna ha dom öppna. Och istället får de som kräver akutvård vända sig till Åsele eller Vilhelmina.

Det här är inte alls acceptabelt. Den akutvård som socialdemokraterna och miljöpartiet försämrat i inlandet och i Dorotea blir ju så här sårbar när man la ned befintliga platser på sjukstugan i Dorotea. Platserna på Bergvattengården har ju inte heller samma vårdnivå som det var när de fanns på sjukstugan. Ska vi få en likvärdig och rättvis vård i inlandet så måste vi göra en återstllare och den folkomröstning som också kraftfullt, nära 90%, sa JA till detta måste respekteras. Men Peter Olofsson(s) och Robert Winroth(mp) gör inget och nu ser vi resultatet. Vården i Dorotea försämras och nu har man inga vårdplatser alls. Det stundar ett val i höst och jag hoppas inlandsborna röstar bort de partier som inte vill säga JA till en likvärdig vård i hela länet. För oss i centerpartiet är Ja till likvärdig vård i hela länet det som vi med rätta kallar närproducerad politik

1 kommentar

Prostatascreening i Västerbotten?

Av , , 4 kommentarer 16

Centerpartiet i landstinget fick år 2000 igenom en motion om att Västerbottens läns landsting borde utreda förutsättningarna för prostatacancerscreening. Det kan bla ske genom enkelt blodprov för mätning av PSA. Ännu idag 14 år senare har ingen sådan utredning presenterats.

I en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson vill jag nu veta varför ingen utredning presenterats och om det ändå finns planer för att påbörja någon form av screening av män över 50 år. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen idag och varje år dör i Sverige 2500 män i prostatacancer.

Det är verkligen motiverat att vi tar denna cancerform på allvar och på samma sätt som mammografiscreening påbörja ett systematiskt förebyggande arbete för att förhindra utvecklingen av denna cancerform hos medelålders män. Studier bl.a. här i Västerbotten visar också att screening och tidig upptäckt av prostatacancer minskar dödligheten.

Här kan du läsa hela min interpellation;

 

Till/

Landstingsrådet Peter Olofsson

 

När ska Västerbotten börja med allmän screening av prostatacancer?

 

I en motion för 14 år sedan föreslog jag och centerpartiet att man skulle utreda förutsättningarna för allmän screening av prostatacancer. Det blev faktiskt ett positivt svar att så skulle ske. Men än har inget hänt och någon utredning är inte redovisat för fullmäktige. Och det svaret fick jag också när jag för 10 år sedan år 2004 frågade i fullmäktige var utredningen fanns. Svaret var att man skulle invänta pågående studier eftersom det inte finns några entydiga resultat som visar att screeningsverksamhet leder till minskat dödlighet i prostatacancer.

 

Prostatacancer är landets vanligaste cancersjukdom och årligen avlider 2400 män på grund av sjukdomen enligt Prostatacancerförbundet. Många studier har också visat att aktiv screeningsverksamhet har lett till lägre dödlighet i prostatacancer. I vårt landsting har sådana studier också kommit fram till det klara sambandet mellan screening och minskad dödlighet och ju tidigare upptäckt desto större chans till överlevnad. Möjligheten till screening av män skulle kunna ske till en början i samband med de årliga hälsokontrollerna för 50 och 60 åriga män. (VHU)

 

Min fråga till landstingsstyrelsens ordförande är mot denna bakgrund följande?

 

– Har du för avsikt att redovisa beslutade utredning om möjligheten att införa screening av prostatacancer för män i Västerbotten?

– Om inte finns ändå planer på att införa screening av prostatacancer och iså fall när?

– Får alla män möjlighet att frivilligt ta PSA prov i samband med årliga hälsokontroller av 50 och 60 åringar?

 

 

Olle Edblom (C)

Umeå

 

 

4 kommentarer

Varför vill (s) inte införa regler för provsvar till patienten?

Av , , Bli först att kommentera 10

Jag har i en motion föreslagit att landstinget borde ha gemensamma regler för återkoppling av provsvar till patienten. Nu har landstingsstyrelsen yttrat sig över motionen och finner att det inte behövs sådana regler. De tycker att varje enskild klinik och hälsocentral får bestämma hur de vill återkoppla till patienten provsvaren. Jag finner detta mycket märkligt. De säger också att så småning om får vi patientjournal på nätet och därför är det inte nödvändigt att införa gemensamma regler. Men det med patientjournal på nätet tar ju sin tid och inte heller kommer alla att kunna gå in på nätet så lätt. Äldregenerationen blir bättre och bättre på det men långt ifrån alla kommer att tycka det är naturligt och inte heller har alla den tekniken hemma.

Jag förstår inte varför man inte ska kunna svara på prover då annars sitter man och fundera och är orolig även om det är goda resultat av proverna. Det vet man ju dock inte. Och att bara svara att hör du inget så är allt bra tycker jag är ett för svagt argument. Alla kvinnnor som gör mammografiscreening och tar cytologiska prover får ju skriftlig svar och då undrar jag varför inte alla i jämnställdhetens tecken inte kan få liknade service.

Det vore intressant att få höra din syn som läsare på detta med återkoppling av provsvar. I de kontakter jag haft med både patientorganisationer och pensionärsföreningar så efterlyser de att de som patienter får svar på ett eller annat sätt när de tagit prover i landstinget.

Landstingets personal gör ett fantastiskt arbete

Av , , Bli först att kommentera 7

Nu har vi i landstingsstyrelsen behandlat årsredovisningen för landstingets ekonomi och verksamhet under 2013. Årsredovisningen kommer senare i denna månad att också diskuteras i landstingsfullmäktige.

Årsredovisningen visar tydligt att vi har en rad problem och utmaningar i landstinget. Ekonomi är inte något man kan skryta med. Har det inte varit för vissa engångsintäkter i form av tex AFA medel, återbetalning av inbetalda försäkringsmedel, så gör landstinget ett noll resultat. Ser man bara på vår sjukvårdande verksamhet så gör den underskott på 53 miljoner och primärvården ett underskott på 17 miljoner. Det är oroande att vi inte klarar ekonomin i vården något år. Men vi klarar inte att bemanna med personal och tvingas till dyra lösningar och då utomlänsvården kostar oss 41 miljoner mer an budgeterat, ja då skenar kostnaderna iväg. Socialdemokraterna och miljöpartiet har misslyckat med sin politik att sätta stopp för dyra stafettläkare och man gör inte tillräckligt för att köerna och vårdgarantin hålls och då åker patienterna iväg utanför länet för att få den vård de behöver.

Trots att vi har dessa återkommande problem i vården att rekrytera personal, ökade vårdköer och en majoritet som inte tillför mera pengar till den direkta vården så lyckas vi ändå bedriva en högkvalitativ vård och NUS får utmärkelsen Sveriges bästa universitetssjukhus. Det är helt och hållet vår fantastiska personal som trots utifrån sina begränsade förutsättningar lett fram till detta och det ska vi vara stolta över. Personalen gör ett fantastiskt arbete.

Under 2013 har vi också haft en folkomröstning om inlandssjukvården och en rättvis och tillgänglig vård i hela länet. Folkomröstningen är ett resultat av den nonchalans majoriteten S och MP visat mot inlandet och mot de orättvisor som finns vad gäller vårdplatser i inlandet och indragna ambulanser. Men valresultatet visade att nästan 90 % av de som röstade deklarerade att det var en fel inriktning som S och MP hade vidtagit. Men tyvärr ser vi inte att de tänker göra något år det. Men vi står inför ett val i år och det är min förhoppning att ett över 30 årigt S-styre i landstinget bryts och Västerbottningarna säger JA till likvärdig vård i hela länet och röstar JA att Centerpartiet och alliansen får förtroendet att styra landstinget kommande fyra år.

Bli först att kommentera

Vill (s) införa förkortad arbetsdag med bibehållen lön?

Av , , 3 kommentarer 5

Socialdemokraterna har i Umeå kommun föreslagit att dom vill pröva möjligheten att införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för 8 timmar. Det vill dom pröva på några arbetsplatser om de skulle vinna valet i höst.

Tala om att ställa ut löften som blir svårt att finansiera. I landstinget skulle det kosta över en miljard. Och skall de dessutom rekrytera fler personal som ska göra jobbet för de 2 timmar som fattas, ja då behövs nyrekrytering av anställda och det är också kostnadshöjande.

Centerpartiet  och övriga allianspartier har därför ställt en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson om han i landstinget tänker göra likadant och hur han tänker isåfall finansiera detta.

Vårt pressmeddelande och interpellationkan kan du läsa här.

Du kan också läsa mer på Nicklas Sandströms blogg

3 kommentarer

Öppen förskola och familjecentraler behövs

Av , , 1 kommentar 7

iphone bilder 044

Det är med stor oro jag ser att Umeå kommun planerar för att göra besparingar inom de väl fungerande öppna förskolorna. Initiativet till den manifestationen och protestdemonsration som skedde i Umeå i lördags visar att måga föräldrar är orolig och att besparingen bara ökar på sikt kostnaderna för skattebetalarna i kommunen.

Det får inte ske en nedskärning av öppet tiderna för då äventyras också familjecentralerna som finns idag i Umeå och där det finns planer på att öppna flera. Men då måste det finnas en öppen förskola. Familjecentralerna som är ett bra exempel på hur vi kan samarbeta för att förebygga ohälsa bland barn och ungdom. Landstinget och kommunen samlokaliserar i familjecentralerna såväl öppna förskolan med specialpdagogisk personal, socialsekreterare som vårdpersonal inom BVC och MVC. Jätteviktigt för att möta och ge hjälp till föräldrar och barn som behöver stöd i sitt föräldraskap och för att ge bästa förutsättningar för barnens utveckling.

Att ha bara begränsade öppettider för de mest utstta barnen gör det omöjligt att familjecentralerna ska fungera optimalt och planer som funnits länge om att öppna en familjecentral på Ålidhem kan grusas. Besparingen som planeras kommer i förlängning bara öka kostnaderna för alla. Så tänk om gör rätt för vi ska ju arbeta för att främja folkhälsan i hela länet.

1 kommentar

Robotkirurgi vid NUS

Av , , 1 kommentar 9

288286

 

Idag invigdes en ny teknik, robotkirurgi, vid Norrlands Universitetssjukhus. Den nya tekniken som inte är en robot utan den styrs av en kirurg men precisionen blir mycket exaktare när man opererar.

För både bröstcanceroperationer, livmoderscanceroperationer och operation av prostatacancer blir detta en fantastisk förbättring. Patienterna får mindre ingrepp och mindre blödningar och komplikatioenr. Vårdtiderna minskar och köerna kan kortas vilket är viktigt ur patientperspektivet. För oss som drabbats av prostatacancer är den nya robotkirurgin ett mycket viktigt steg framåt för att göra ingreppen med så få biverkningar som möjligt.

Den nya tekniken välkomnas också av berörda patientföreningar då liknande robotar har funnits på andra universitetssjukhus. NUS är det sista universitetssjukhuset som investerar i detta och den nya tekniken kommer att innebära att nu slipper också patienter från hela Norrland åka till tex Stockholm för att få nyttja den mycket mer precisionssäkra operationsmetod. Investeringen på mellan 20-25 miljoner är väl investerade pengar för NUS utveckling.

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Klokt att stoppa nedläggning av distriktssköterskemottagningar

Av , , 2 kommentarer 14

Primärvårdsledningen i landstinget låter nu meddela att man stoppar tills vidare nedläggningen av distriktssköterskemottagningarna i Saxnäs och dikanäs. Det var klokt. Att fortsätta nedmonteringen av inlandssjukvården är att åter slå omkull en väl fungerande närvård för dessa dalgångar i Vilhelmina. Det ger inte förutsättningr till en likvärdig vård för alla i länet och med de långa avstånden till närmsta hälsocentral så innebär dylika planer minskade möjligheter att upprätthålla en bra servic och bra förutsättningar för utveckling.

Nu står min förhoppning att man på ett konstruktivt sätt tar upp en diskussion med kommunledningen om förutsättningar för samverkan mellan landstingets primärvård och den kommunala vården. Det måste vara möjligt att finna bra samverkan på båda orterna då det finns äldreboenden både i Saxnäs och Dikanäs.

Jag tror också att en bidragande orsak till att man gör omtag i planerna beror på den folkilska som uppstått i drabbade orter och det engagemang man visat från befolkningen  i dalgångarna. Att protestera och visa engagemang lönar sig och så ska det vara. Men än är inget säkert så det gäller att fortsätta att bevaka frågan och vi som säger JA till likvärdig vård i hela länet känner oss inte lugna förrän allt är klart att Saxnäs och Dikanäs får behålla sina distriktssköterskemottagningar.

2 kommentarer

JA till Dagreab på Geriatriken

Av , , Bli först att kommentera 9

Dagreab på Geriatriken vid NUS ska läggas ned. Igår fick politiker, handikapporganisationer och media information om den nedläggning som ska ske fom 1 februari nästa år. Personalen informerad om denna viktiga verksamhet och vilka konsekvenser som kan uppstå. Återigen blir man förbluffad över att sparförslag läggs på verksamheter som har så stor betydelse för multisjuka äldre och dessutom då vi vet att resultatet av rehabiliteringen givet mycket bra resultat och är säkerligen kostnadseffektiv.

Nu för man över detta ansvar till primärvården och kommunernas hemsjukvård. Med rätta visade personalen att detta kommer inte att bli någon besparing i slutändan. Vi får istället ökad belastning på andra kliniker på NUS som medicin, strokecentra och ortopeden. Och vi skär bort en viktig specialist verksamhet som byggts upp under 20 år och från ansvariga inom vårdutbildningarna framfördes kraftig kritik och stora konsekvenser för deras utbildningar.

Märkligt är också att den styrande majoriteten, socialdemokraterna och Miljöpartiet, inte var närvarande. Det är på snudden av skandal att de inte kommer på dessa informationsmöten utan bara gömmer sig och skyller ifrån sig på ansvariga inom vårdverksamheten. I syvende och sist är det politikerna som har ansvaret för det som sker i landstinget och när information ges så borde verkligen majoriteten vara närvarande och lyssna och ta till sig av konsekvenser om detta beslut blir verklighet.

Det här påminner mig om deras handlande vad gäller neddragningarna i inlandet. man lyssnar inte och utreder inte konsekvenserna innan beslut. Medborgarnas dom över dessa politiker borde bli hård vid valet 2014.

Bli först att kommentera

JA till likvärdig ambulansvård i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 15

ambulanser-fb

Centerpartiets landstingsgrupp har i dag lämnat in en motion där vi föreslår att landstinget måste verka för en likvärdig ambulansvård i länet. En av orsakerna till den genomförda regionala folkomröstningen i september var landstingsmajoritetens beslut att försämra kvalitén och tillgängligheten i ambulansvården.

I Centerpartiets motion pekar vi på att Västerbotten är det landsting som jämte Stockholm inte har några tidsatta mål för hur stor del av befolkningen som ska  nås inom ett visst antal minuter. I senaste ”öppna jämförelser” som tas fram av Sveriges Kommuner och landsting(SKL) redovisas en jämförelse mellan landstingen på den så kallade respondstiden ( den tid det tar mellan larmsamtalet och ambulansens ankomst vid Prio 1 larm). Där visar sig det att bland de jämförda landstingen så är det bara Jämtland och Kronoberg som har längre respondstid än Västerbotten.

Tidiga och snabba insatser vid olyckor och insjuknanden är oftast helt avgörande för hur eftervård och rehabilitering lyckas. En satsning på ambulanssjukvården är en vinst för den totala samhällsekonomin. I ett glest och stort län som Västerbotten krävs att vi har en säker och tillgänglig och likvärdig ambulanssjukvård över hela länet.

I vår motion föreslår vi därför att landstingsstyrelsen får i uppdrag att ta fram mål för hur stor del av befolkningen som skall nås av ambulans inom visst antal minuter.

 Det är nu upp till bevis om S och Mp vill bidra med att vi skapar en likvärdig och tillgänglig ambulnassjukvård i hela länet

Bli först att kommentera