Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Öppet hus HVB-hemmet

Av , , 2 kommentarer 6

Jag har idag varit och besökt det ny öppnade hvb-hemmet som har haft öppet hus och visat sina lokaler. Det var en strid ström av människor som kom för att inspektera de nya lokalerna och bli bjuden på soppa. Det är ett fantastiskt arbete som hantverkarna gjort med gamla sjukhemmets lokaler. Ljust och trevligt. Personalen har även gjort ett fantastiskt arbete med att möblera och göra det trevligt. Jag har arbetat där då det var ett sjukhem och det är nästan så att jag inte tror att det är samma lokaler.

De första ensamkommande flyktingbarnen kommer med den information vi har idag att anlända i slutet av nästa vecka. Hvb-hemmet har 8 st. platser. Det är 10 personer som kommer att arbeta på hvb-hemmet samt en enhetschef. Det är även anställt två lärare som kommer att hålla i undervisningen på grundskolan och Gymnasiet. Till våren kommer det också att skapas utslussninigsplatser/boende för de ungdommar som är under 18 år.  Sålunda är det en stor verksamhet som har kört igång och jag vill önska er lycka till i ert viktiga arbete. Men det är viktigt att vi från kommunen och samhället i övrigt hjälper till så att vi tillsammans lyckas integrera dessa ungdomar på ett positivt sätt så att de väljer att bo kvar i kommunen.

 

 

2 kommentarer

Nattbemaning på äldreboenden

Av , , Bli först att kommentera 11

På Nysätragården har kvalités försämringar genomförts när det gäller bemaninngen på natten. Tidigare arbetade tre personer varje natt men förändringen innebar att två skulle vara vaken och en person skulle finnas i huset men vara sovande och kunna rycka ut när problem uppstår. Detta tycker jag inte var acceptabelt.

Vi socialdemokrater gick till val på att återställa nattbemanningen på Nysätragården. Ta bort den sovande natten och göra så att den återigen skulle finnas i aktiv tjänst hela natten. 

Vi lovade också att bemanningen på kommunens övriga äldreboenden skulle ses över. Lövlunden i Robertsfors där tre personer arbetar varje natt i två separata hus med 48 boende. De har en tuff arbetsmiljö med mycket ensamarbete och tunga lyft.

Allt sedan vi socialdemokrater tog över den politiska majoriteten 2011-01-01 så har dessa frågor varit högt prioriterade i vårt arbete. Tyvärr är det så att för 2011 så gäller en budget som centerpartiet lagt vilket gör det svårt att prioritera om. MEN!!! Den 21/3 kommer vi socialdemokrater i socialautskottet att återställa bemanningen på Nysätragården = 3 vakna personer kommer då fortsättningsvis att arbeta varje natt.

Bemanningen på övriga äldreboende kommer vi att arbeta vidare med under våren och kommer att ligga till grund för när budgetramarna tas i juni fullmäktige. Förändringar kan då genomföras den 1/1 2012

 

Bli först att kommentera

Gång och cykelväg

Av , , Bli först att kommentera 11

Efter 15 års diskussioner fram och tillbaka så kommer äntligen gång och cykelvägen mellan Robertsfors och Sikeå att börja byggas. Många är det som med risk för det egna livet färdats denna stäcka tillsammans med långtradare och bilar.

Jag har ringt upp projektledaren Patrik Callgren och han meddelar att pengar är finns och är avsatta. Trafikverket kommer inom en vecka att gå ut med upphandlingsunderlaget och entreprenören kommer att börja bygga i vår eller sommar. Man beräknar att bygget kommer att vara klart hösten 2012. Hela sträckan kommer att vara belyst.

Det känns väldigt bra att denna långdragna process nu äntligen får sitt slut inte minst utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv men också att det förbättrar möjligheten till friluftsliv, friskvård och träning.

 

Bli först att kommentera