Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Barnomsorgen expanderar!

Av , , Bli först att kommentera 6

Det är ett stort tryck på barnomsorgsplatser i Robertsfors kommun. Detta är mycket glädjande men det medför angenäma problem, då vi idag inte kan erbjuda dagisplatser till alla i rätt tid. Störst är trycket i södra kommundelen. Förstärkt bemanning har klarat en del av det ökade trycket men ytterligare åtgärder måste vidtas.

På kommunstyrelsens möte i tisdags beslutade vi socialdemokrater tillsammans med vänsterpartiet att begära 1,2 miljoner från kommunfulläktige till att leasa en modul som placeras vid fyrklövern i Bygdeå. Då kan utemiljön och personal samnyttjas och vi kan erbjuda fler barnomsorg. Eftersom barnprognoserna är mycket osäkra så är en modul det bästa alternativet pga. en modul kan snabbt avyttras om behovet minskar.

Vi socialdemokrater kommer under budgetarbetet under våren att titta på barngruppernas storlek och den tuffa arbetsbelastning som förskolelärare och barnskötare har och vi kommer att prioritera denna mycket viktiga verksamhet. Vi är övertygad om att ju tidigare insattserna sker desto bättre är det för våra barn.

 

Bli först att kommentera