Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Lekparker

Av , , 1 kommentar 10

I slutet av juli börjar arbetet med att bygga ut lekparken på Tundalsskolans

skolgård. En motorikbana kommer att anläggas. En motorikbana är olika slags klätterställningar och hinder som man ska tas sig igenom. Detta är något som lärare och elever länge har propagerat för.

Det känns bra att vi nu hittat medel för att få till stånd detta bygge. Arbetet ska vara klart i mitten av augusti.

 

Lekparkerna runt omkring i kommunen är dåligt underhållna och lite eller nästan inga medel har genom åren avsatts för att förbättra utemiljön eller till underhåll. Min förhoppning är att när investeringsbudgeten tas i september att vi då avsätter medel till lekparker.

 

1 kommentar

Äntligen!!!!

Av , , 1 kommentar 11

Idag kl. 13,00 hade trafikverket bjudit in till en ceremoni för att fira byggstarten av gång och cykelväg mellan Robertsfors och Sikeå. Det var tal av trafikverket, undertecknad och kommunchef. Musikskolan var där med sin blåsorkester och underhöll. Tipsrunda och avslutande fika på golfrestaurangen.

Denna fråga måste vara en av de mest långdragna i kommunens historia. Första gången den nämndes var på 70-talet. 1997 var den ytterst nära att byggas så även 2008 men båda gånger bortprioriterade för andra projekt.

Så äntligen togs idag det första spadtaget av representant för svevia som ska verkställa detta projekt. Det känns väldigt bra att trafiksäkerheten kan öka på denna smala men trafikerade väg. Jag är övertygad att många kommer att nyttja denna gång och cykelväg när den är klar. Cykla till jobbet, på sin promenad eller motionsrunda.

Tack alla ni politiker samt alla ni kommuninvånare som under alla dessa år hållit liv i denna fråga, kämpat och argumenterat för att få igång ett byggande. Man ska aldrig ge upp. Nu äntligen är vi igång.

 

 

1 kommentar