Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Ambulansen ska vara kvar!

Av , , Bli först att kommentera 12

Förslaget att flytta ambulansen utanför kommunen är förödande. Kommunstyrelsen anser att förslaget är dåligt underbyggt och att man inte gjort någon ordentlig konsekvensanalys. Landstinget har heller inte tittat på hur ambulansen kan få störst nyttjande grad för befolkningen i mellanbygdsområdet. Förslaget innebär att man flyttar Robertsfors ambulansen till Umeå för att de inte klarar behovet där. Umeå behöver absolut en ambulans till MEN inte på bekostnad av Robertsfors ambulansen eller Skellefteå ambulansen. Stationeras ambulansen i Lövånger är risken stor att den kommer med största sannolikhet att serva centrala Skellefteå och Robertsfors kommun kommer allt som oftast att lämnas tom. Detta accepterar vi inte!!!!!!!!!! Kommunstyrelsen uppdrog till mig och Lars Bäckström att snarast uppvakta landstingsledningen.

Kommunstyrelsen godkände kvartalsrapporten för det tredje kvartalet. Prognosen pekar på ett positivt resultat på ca 6,2 miljoner kronor. Det skulle innebära 6,7 miljoner bättre än budget. Detta är väldigt glädjande siffror.

Revisorerna har granskat kommunens hantering av avtal. Revisorerna pekar på en rad brister hur avtal följs upp, utvärderas, förvaras och med dålig kontroll. Styrelsen såg väldigt alvarligt på denna granskning och beslutade att kommunledningskontoret innan årsskiftet åtgärdar detta och återrapporterar till styrelsen.

Preliminärt bokslut efter likvidering av Robertsfors hälsoförbund är nästan klart och ca 550 000 kronor kommer att komma tillbaka till kommunen. Styrelsen bestämde att dessa medel inte ska in i något svart hål ut fonderas så att de kan satsas på elever som mår dåligt i våra skolor och på folkhälsoarbete.

 

Bli först att kommentera

Ta chansen alla kommuninvånare!

Av , , Bli först att kommentera 4

Från och med i kväll fredag Kl. 18.00 och en vecka framåt så präglas kommunen av ett utbud att olika kulturaktiviteter av sällan skådat slag. Musik teater, litteratur, museer, arkiv och mycket mer intar nu Robertsfors kommun

Det är fantastiskt att samtliga kulturinstitutioner med ett länsuppdrag är samlade i Robertsfors kommun under kommande vecka. Många lokala föreningar och eldsjälar har lagt ner ett otroligt arbete för att få till detta arrangemang. Ta nu chansen att på hemmaplan uppleva kultur i alla dess former.

http://www.vbm.se/kalendarium/robban2011.html

Bli först att kommentera

Personalpolitik!

Av , , Bli först att kommentera 6

På personalutskottets möte förra veckan så lyfte vi socialdemokrater frågor kring kommunens personalpolitik. Rätt till heltid eller rätt till den sysselsättning man själv önskar har varit en prioriterad fråga i några år. Det är bara att konstatera att kommunen har en bit kvar innan vi har uppnått denna målsättning. Ofta när man diskuterar denna fråga så möts jag av problem, hinder och ökade kostnader för att genomföra denna målsättning. Runt om kring i vårt avlånga land så inför nu kommuner Rätt till heltid. Personalutskottet har nu begärt in en utredning om hur andra kommuner arbetar med denna fråga. Vad är det som gör att andra lyckas utan problem och utan ökade kostnader. Hur kan Robertsfors kommun bli bättre på att erbjuda människor den sysselsättning de önskar.

Vi krävde också in en utredning på hur kommunen ska klara framtida kompetensförsörjning. Kommunen har stora pensionsavgångar de kommande åren och vi behöver rekrytera utbildad arbetskraft. Liknade problem står även industrin inför då alltför få utbildas inom denna sektor. Hur tar vi tillvara nyutbildade unga människor i t ex äldreomsorgen? Är det så att nyutbildade måste i flera år gå på timid innan man får en visstidsanställning. Är det så att nyutbildade hellre flyttar till en plats där man får en visstidsanställning på grund av att vi ligger fast i gamla strukturer som gör att vi inte tar tillvara nyutbildade. Båda dessa frågor Rätt till den sysselsättning man önskar och hur vi skall klara framtida kompetensförsörjning hänger ihop och det är av yttersta vikt att kommunen aktivt arbetar med dessa frågor så att vi fortsättningsvis kan behålla den goda kvalitén i våra verksamheter samt att människor väljer att bosätta sig här.

 

Bli först att kommentera