Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Ambulansen ska vara kvar!

Förslaget att flytta ambulansen utanför kommunen är förödande. Kommunstyrelsen anser att förslaget är dåligt underbyggt och att man inte gjort någon ordentlig konsekvensanalys. Landstinget har heller inte tittat på hur ambulansen kan få störst nyttjande grad för befolkningen i mellanbygdsområdet. Förslaget innebär att man flyttar Robertsfors ambulansen till Umeå för att de inte klarar behovet där. Umeå behöver absolut en ambulans till MEN inte på bekostnad av Robertsfors ambulansen eller Skellefteå ambulansen. Stationeras ambulansen i Lövånger är risken stor att den kommer med största sannolikhet att serva centrala Skellefteå och Robertsfors kommun kommer allt som oftast att lämnas tom. Detta accepterar vi inte!!!!!!!!!! Kommunstyrelsen uppdrog till mig och Lars Bäckström att snarast uppvakta landstingsledningen.

Kommunstyrelsen godkände kvartalsrapporten för det tredje kvartalet. Prognosen pekar på ett positivt resultat på ca 6,2 miljoner kronor. Det skulle innebära 6,7 miljoner bättre än budget. Detta är väldigt glädjande siffror.

Revisorerna har granskat kommunens hantering av avtal. Revisorerna pekar på en rad brister hur avtal följs upp, utvärderas, förvaras och med dålig kontroll. Styrelsen såg väldigt alvarligt på denna granskning och beslutade att kommunledningskontoret innan årsskiftet åtgärdar detta och återrapporterar till styrelsen.

Preliminärt bokslut efter likvidering av Robertsfors hälsoförbund är nästan klart och ca 550 000 kronor kommer att komma tillbaka till kommunen. Styrelsen bestämde att dessa medel inte ska in i något svart hål ut fonderas så att de kan satsas på elever som mår dåligt i våra skolor och på folkhälsoarbete.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.