Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Ambulansen

Av , , 2 kommentarer 15

Idag klockan 13,00 så uppvaktade jag tillsammans med kommunchef Karl-Johan Bergmarg och Lars Bäckström landstingsledningen. Vi fick träffa både landstingsrådet Peter Olofsson (s) och landstingsdirektör Jonas Rastad. Vi krävde att landstinget måste göra en konsekvensanalys på vad det innebär för invånarna i kommunen om ambulansen flyttas till Lövånger. Var är den mest optimala lokaliseringsplatsen för en ambulans i mellanbygdsområdet. Vi hävdar att det är i Robertsfors. Där finns redan idag en befintlig station med tillhörande övernattningslägenhet. Vi ansåg också att landstinget måste titta på insattstider för olika platser i kommunen om ambulansen som ofta kommer att vara fallet utgå från Umeå alternativt Skellefteå. Vi pekade även på vikten av dialog mellan landstinget och kommunen för att denn process ska bli så bra som möjligt. Ambulansen är viktig för vår kommun för det är de enda medicinskt utbildade som finns i kommunen kvällar, nätter och helger. Tar man bort ambulansen blir det väldigt otryggt för invånare i vår kommun. Landstingsledningen lovade ialla falla att höra av sig till kommunen så fort de har fått de anlyser som de krävt in. Jag kommer att återkomma i denna fråga för vidare information.

2 kommentarer

Grattis Racoon!

Av , , Bli först att kommentera 9

Filtertillverkaren Racoon miljöfilter AB har tecknat ett varaktigt avtal med en stor maskintillverkare inom jordbruksbranschen. Företaget håller till i Sprian huset i Sikeå. Avtalet ger företaget stabilitet framöver och hjälper även till fortsatt produkttillverkning framöver. Racoon miljöfilter bidrar till en bättre arbetsmiljö för en rad olika brancher. Filtret löster problemen med farliga kemikalier och gaser.

Grattis Olle och Kathrine.

Bli först att kommentera

Invigning Rubinen

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag kl. 13,00 hölls den formella invigningen av det sociala företaget Rubinen. Deras företagsidé är att hjälpa personer som är långt ifrån arbetslivet tillbaka till en meningsfull sysselsättning och jobb. Rubinen håller till i gamla Norr furus lokaler på Stantors. De har idag 12 st. personer som är inne i denna verksamhet. De tar på sig olika uppdrag alltifrån olika legojobb, röjning, städning, måleri och mycket mer. De knyter till sig olika samarbetspartner som arbetsförmedlingen, kommunen samt näringslivet. Detta är en viktig verksamhet för samhället har inte råd med att så många människor står utanför arbetsmarknaden. Jag vill önska Rubinen stort lycka till och hoppas på ett fortsatt gott samarbete framöver.

 

Bli först att kommentera

Underhåll parker, vägar och fastigheter

Av , , Bli först att kommentera 10

Samhällsbyggnads detaljbudget ska antas på kommunstyrelsen på tisdag till veckan. För först gången på många år så får inte underhåll stå tillbaka utan det blir en ökning. Vi ökar underhållet på gator och vägar, ökat underhåll på fastigheter. Vi ökar även underhållet på kommunens fastighetsbestånd/lägenheter. Ett konto för underhåll av kulturbyggnader har skapats. Underhåll på parker har ökats. Det är inga stora ökningar men det är trots allt ökningar och det känns mycket bra att vi brutit en trend. Utifrån de prioritering vi socialdemokrater gjorde tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet så har tjänstemännen gjort ett mycket bra jobb för att skapa denna ökning! Lägg till den miljon som vi avsatte för det offentliga rummet (utemiljö) så har det inneburit att det kommer att bli ännu trevligare att bo och verka i Robertsfors kommun. Hur miljonen ska användas håller tjänstemännen på med att ta fram underhållsplaner, allt för att politiken ska kunna göra prioriteringar. Jag kommer att återkomma i denna fråga.

Trevlig helg!

 

 

Bli först att kommentera

Äldreomsorgen

Av , , 2 kommentarer 9

För att utveckla och fortsätta förbättra äldreomsorgen så är Robertsfors kommun med i något som heter senior alert. Man gör riskbedömningar på varje boende när det gäller att förebygga fall, undernäring och trycksår. Robertsfors kommun har kommit upp till 100 % vad gäller riskbedömningar enligt senior alert. Varje person som bor i kommunens äldreboenden får en riskbedömning. Endast 5 andra kommuner av våra totalt 290 kommuner i Sverige har lyckats med detta mål i nuläget. Inget av landstingen i landet har nått 100 %. Det visar på vilket fantastiskt arbete vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor gör i kommunens äldreomsorg.

Inför 2012 så höjer vi grundbemaningen på våra äldreboenden så att varje avdelning ska ha en grundbemanning på 0,74 boende/anställd. Vi har återställt den sovande natten på Nysätragården till vaken och det känns riktig bra att kommunstyrelsen den 22 november antar höjd grundbemanning inom äldreomsorgen.

2 kommentarer