Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Västerbottens bästa äldreomsorg!!

Av , , Bli först att kommentera 28

Grattis alla undersköterskor och sjuksköterskor inom kommunens äldreomsorg till de priser som ni blivit tilldelade i veckan. Det är välförtjänt för ni gör ett fantastiskt arbete. Jag har tidigare bloggat om att äldreomsorgen i kommunen är bland de 10 bästa kommunerna i Sverige på att föra in uppgifter i kvalitetsregistret "senior aler" och det palliativa registret. Men nu var även olika kvalitets parametrar tagit med och då vann Nysätragården första pris i västerbotten. Grattis. Kortids Gläntan i Ånäset vann första pris som bästa utställning, Edfastgården och Lövlunden blev två och trea. Detta visar på vilket kanon arbete som alla olika yrkesgrupper dagligen gör på kommunens äldreboenden. Det är tryggt att bli gammal i Robertsfors kommun.

Bli först att kommentera

Marta (C) Pettersson

Av , , Bli först att kommentera 38

Marta Pettersson (C) skriver i sin blogg att jag vid ett möte stolt berättade att Robertsfors kommun är den kommun i landet där nyföretagandet procentuellt ökade mest 2011. Helt rätt Marta, det är mycket viktigt att det är ett bra företagsklimat i kommunen. Ska vi bryta trenden att befolkningen i kommunen blir mindre och mindre så måste nya jobb skapas. Vi ser även på svenskt näringslivs ranking att kommunen klättrar och det är glädjande. Vi måste fortsätta att arbeta inom en rad olika områden. Bättre upphandlingar, marknadsföring, kvalité i skolan och inom vård och omsorg osv.

Marta kritiserar kommunen när det gäller inköp och då blir jag bekymrad. Är det populistiskt svammel eller okunskap. Robertsfors kommun har ramavtal med Umeå och går via Umeå upphandlingsbyrå. Det har kommunen gjort i många och år och som flerårig styrelseledamot så borde Marta veta det. Däremot måste kommunen bli bättre på att dela upp de upphandlingar som vi gör så att det lokala näringslivet kan lägga in anbud och konkurrera med de stora drakarna i Umeå. Det jobbar vi aktivt med och först ut är upphandlingen av snöröjning som kommer i vår. Vad gjorde Marta under sina 6 år i majoritet. Varför servas kommunens leasingbilar i Umeå när vi har bilverkstäder i kommunen osv. Det här ska vi ändra på när olika avtal går ut.

Bli först att kommentera

Kommunstyrelsen

Av , , Bli först att kommentera 34

Vid gårdagens kommunstyrelse så var frågan uppe om gymnasieutbudet för läsåret 2012/13. Beslutet blev att samhällsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet stängs för intagning till hösten. Lars Bäckström skriver i sin blogg att majoriteten silar mygg och sväljer kameler. Det får stå för honom men jag kan konstatera att Lars verkligen gått in i oppositions rollen. Vid sittande möte så tror han och tycker väldigt mycket utan att ha något underlag till sitt förfogande. Kommunfullmäktige har enhälligt beslutat att tillsätta en tillfällig beredning vars uppgift är att se över hela kommunens skolstruktur. Hur ska grundskolan och Jenningsskolan organiseras och kostnadsberäknas. Beredningen har till uppgift att komma med förslag på vilka gymnasieprogram som ska öppnas till hösten, hur skolan ska organiseras och hur ska den drivas på det mest ekonomiska sättet. Jenningskolan består inte bara av ungdomsgymnasiet utan också av komvux, sfi och särskola. Den tillfälliga beredningen har en och en halv månad på sig att ta fram ett underlag och ett föslag till beslut gällande Jenningsskolan. Det intressanta är Lars själv sitter i denna beredning och har alla möjligheter att se till så att det blir ett så genomarbetat förslag som möjligt. Lars verkar ignorera kommunfullmäktiges beslut men jag kan lova att på kommunstyrelsen den 29/5 finns en utredning och ett förslag på hur Jenningsskolan ska organiseras framöver.   

Bli först att kommentera