Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Tisdagens kommunstyrelse

Av , , Bli först att kommentera 27

På tisdagen kommunstyrelse hade vi en gedigen dagordning – 46 punkter. Bland annat hade vi upp den åtgärdsplan för ökad måluppfyllelse för elever i grundskolan som kommunfullmäktige krävt in. De elever som nu i vår går ut åk 9 är det många som riskerar att inte klara målen i engelska, mattematik och engelska. I början på året var det nästan 40 % som inte hade godkända betyg i något eller några ämnen men med ett stort arbete så har den siffran krympigt. Åren tidigare så har vi legat bland Sveriges 80 bästa kommuner. Vi vet att vi har väldigt duktiga pedagoger och som är utbildade och som gör ett fantastiskt arbete varje dag, så enligt min åsikt är det inte där problemet ligger att vi inte har högre måluppfyllelse. (Målet måste vara 100 %). Utan det är som i skolinspektionens rapport kring granskningen av grundskolan, att det är brister i ledning, styrning, organisation, rätt nyttjade av resurser, bättre samarbete mellan stadierna och förskola samt bättre team bildning mellan lärare som det handlar om. Här kommer vi framgent att lägga ett stort fokus.

Vi beslutade även om satsningar i det "offentliga rummet". 2012 kommer vi att investera 600 000 på att göra det trevligare att bo och vistas i vår kommun. Här följer några av åtgärderna. Utökning av samåkningsparkering i Sikeå, fontän i Rickleån vid bruksudden och i Åkullsjön, Belysningspunkter, fler parkbänkar, öppna upp centrumparken med plattläggning, Gjutna blomfat, amplar på belysningsstolpar, linbana på skolan i Ånäset m.m.

Detta är en satsning som jag anser vi ska fortsätta med och ska prioriteras i 2013 år investeringsbudget.

Bli först att kommentera

Föreningslivet

Av , , Bli först att kommentera 18

Jag var igår kväll på ett möte där representanter från kommunens idrottsföreningar och politiker från kommunen deltog. Sisu-idrottsutbildarna och västerbottens idrottsförbund håll i mötet. Ola från sisu pressenterade statistik från föreningslivet i kommunen och det är bara att konstatera att idrotten och föreningslivet står sig väldigt starkt. Vi har till exempel fler utbildningar, aktiviteter än vad Lycksele kommun har med dubbelt så stor befolkning. Syftet med mötet var att ta fram hur föreningarna kan fortsätta att utvecklas och möta framtidens utmaningar. Det som framför allt kom fram var bättre samverkan och samarbete mellan föreningarna. Bättre dialog och information från kommunen till föreningarna samt att kommunen tar fram en kravspecifikation mot föreningarna för att de ska kunna lyfta olika former av bidrag.

Sisu och kommunen ska göra en sammanställning vad som kom fram under kvällen och ta fram konkreta förslag på hur föreningslivet kan utvecklas. Föreningarna kom överens om att innan sommaren starta processen med att ta fram ett gemensamt kansli/idrottens hus. Det ska bli spännande att följa den processen.

Bli först att kommentera