Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Kommunfullmäktige och elevdemokrati

Av , , Bli först att kommentera 24

En tuff och väldigt intressant vecka lider mot sitt slut. Allmänt utskott som bland annat innebar en inspektion ute vid ett stugområde. Löneförhandlingar med facken, kommunfullmäktige, Möte med Umeåregionen där vi bland annat diskuterade fördjupat samarbete och hur vi kan komma vidare.

På kommunfullmäktige delade kommunen ut Målinriktat kulturstipendium, som i år gick till bröderna Albin och Hugo Olsson. Ungdomsstipendium gick till Amanda Lövgren. Kommunfullmäktige antog den åtgärdsplan som pressenterades av skolchef och gav kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta vidare med att verställa dessa åtgärder. Vi fick även en intressant information angående elevdemokrati på Tundalsskolan. Där har man fått igång arbete med elevråd från förskoleklass upp till årskurs 9. Fullmäktige ledamöterna fick även ta del av ett elevrådsprotokoll som på ett fantastiskt sätt visar att elever vill och månar om sin arbetsplats. Deras arbete har även utmynnat i att de vill utveckla skolgården och deras förslag är att bygga en multisportsarena. De har själva sökt olika projekt pengar för att kunna finansiera detta projekt.

Kommunfullmäktige fastslog även budgetramarna för 2013 och plan för 2014 -2015. Här har vi provat ett helt nytt arbetssätt. Kommunens förvaltningschefer och ekonomer har tillsammans analyserat förutsättningarna och tillsammans arbetet fram ett förslag som gäller för hela koncernen. Ett enhälligt fullmäktige antog detta förslag. Om vi jämför med många andra kommuner som har det jobbigt 2013 så anser jag att vi klarar oss väldigt bra. Det blir inga större besparingar för verksamheterna 2013 och det känns väldigt bra. Efter sommaren kommer vi att utvärdera denna process och det finns en del förbättringsområden som vi måste utveckla till kommande år.

 

 

Bli först att kommentera

2:a plats

Av , , Bli först att kommentera 25

Robertsfors kommun placerade sig på andra plats i tidningen fokus stora undersökning var det är bäst att bo som barnfamilj. Total hamnade kommunen på 97 plats vilken kommun det är bäst att bo i. Det innebär att vi klättrat 18 placeringar mot föregående år. Det känns naturligtvis väldigt bra för det innebär att arbetet är på rätt väg med att arbeta för att Robertsfors kommun ska bli en ännu bättre plats att bo, leva och arbeta i. Rankingen visar även områden där vi måste förbättra oss och det är framför allt under kategorin arbete. Vi måste fortsättningsvis jobba hårt för att stärka företagsklimatet i kommunen

Bli först att kommentera