Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Kommunstyrelsen

I kommunstyrelsen förra veckan så godkände vi delårsbokslutet för årets första sex månader. Det visar på ett positivt resultat för koncernen med 10,2 miljoner. Prognosen för helåret är ett positivt resultat med 12 miljoner. I delårsbokslutet och prognosen för helåret ligger en återbetalning från staten för de försäkringspengar vi betalar in för kommunens alla anställda på 7,5 miljoner. Tar vi bort dessa 7,5 miljoner så ligger vi enligt budget och det känns riktigt bra. Trots dessa positiva siffror så har barn och utbildning jobbigt med att få en budget i balans. De prognostiserar nu ett underskott med 2,2 miljoner. När budgeten för barn och utbildning las så visste vi att det var en väldigt svag budget och att det skulle bli jobbigt men kommunstyrelsen gav förra veckan barn och utbildning i uppdrag att redovisa hur de ska få en budget i balans.

Förslaget om 2013 års investeringar fanns även med på dagordningen. Bland förslagen finns en rad spännande investeringar som är utvecklande för kommunen och som kommer att innebära att det blir än mer attraktivt att bo i vår kommun. Investeringar på våra gator och vägar samt va-näten med 2 miljoner. Offentliga rummet 1 miljon. Lekpark 1 miljon. Vattenrutschkana på badhuset. Kajen i Ratan 1 miljon, väntsal i logen i Sikeå, kök och städ på tullgården i Ratan. Investering i kommunens vatten och avloppsverk.  Förbättringar i kommunens kök osv………

När kommunfullmäktige nästa vecka beslutar om investeringsbudgeten så måste arbete med att få ut alla jobb påbörjas omgående. Kommunen har i mängd av år ombudgeterat mellan 8 – 10 miljoner. Detta är inte hållbart och innebär att underhåll och investeringar blir försenade och dessutom dyrare. Nu kommer vi under hösten hålla informationsträffar med entreprenörer och byggare i kommunen så att de kan vara med och konkurrera samt få ut jobben i tid.

Trevlig helg!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.