Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Kommunstyrelse möte

Av , , Bli först att kommentera 23

I Tisdags hade vi kommunstyrelse sammanträde. På dagordningen behandlades bland annat kvartalsrapporten januari – september. Den visar på ett positivt resultat med 5,4 miljoner kronor. Det är 1,3 miljoner bättre än budget. Det är främst verksamheter inom samhällsbyggnad och sociala som står för den största positiva avvikelsen. Socialas överskott beror främst att de inte behövt starta upp ett nytt handikappboende eftersom behovet försvunnit. Barn och utbildning har det fortsatt jobbigt men har sedan delårsbokslutet gjort ett bra arbete med att minska kostnaderna och ligger nu på ett minus på 1,9 miljoner. Kommunen har dessutom från staten fått tillbaka 7,5 miljoner av de avtalsgruppförsäkringar som vi tidigare betalat in. Totalt visar årsprognosen på ett positivt resultat med 12,8 miljoner kronor. Det innebär att vi har uppnått de ekonomiska mål som vi satt upp och stärker kommunens ekonomi och lägger grunden för offensiva satsningar.

Kommunstyrelsen fastslog även reglemente för kommunens ungdomsråd, vilket kommer att utgöras av elevråd. Detta är ett led i att stärka ungdomsdemokratin i kommunen. Vi beslutade även att tillsätta en tjänstemanna grupp för att se över behovet att ombyggnad/tillbyggnad av Tundalsskkolan. Vi måste få tillstånd en långsiktig lösning och skapa en bra arbetsmiljö för elever och lärare på skolan.

Beslut togs även att utöka familjcentralens åtagande att gälla från 0-18 år. Det innebär att personal från skolans elevhälsa, hälsocentral och socialförvaltning kan samverka, nyttja varandras kompetens och stärka varandra för att informera, ge stöd och vägleda barn, ungdomar och föräldrar. Detta känns väldigt spännande och det ska bli intressant att få följa det fortsatta arbetet.

Bli först att kommentera

Frukostmöte

Av , , Bli först att kommentera 21

Dagen började redan kl. 07,00 med ett frukost mötet på Spiran där kommunen bjudit in kommunens entreprenörer. Samällsbyggnadschef Tobias Rosenkratz informerade om samhällsbyggnadskontoret. Anställda, budget, kommande rekryteringsbehov osv. Han gick sedan igenom investeringar och projekt 2013 där kommunens ambition är att vi ska komma ut med dessa jobb så tidigt som möjligt. Kommunen kommer att investera för ca 16 miljoner 2013. Målsättningen är att fler entreprenörer ska räkna på våra jobb och lägga in anbud. Vi informerade dessutom om en utbildning torsdag den 18 oktober som kommunen tillsammans med handelskammaren anordnar. Temat denna kväll är lagen om offentlig upphandling och hur man som lokal entreprenör kan använda sig av denna lag. Dagen fortsätter med möten kring flyktingmottagande, justering av protokoll m.m.

Bli först att kommentera

Träff med nyinflyttade

Av , , Bli först att kommentera 21

Imorgon lördag anordnar kommunen en träff för nyinflyttade i kommunen. Vi kommer att hålla till på Folketshus. Där kommer vi att informera om kommunen och hälsa dom välkomna hit. Därefter blir det en guidad busstur genom hela kommunen där vi kommer att berätta och informera om olika sevärdheter samt viktiga funktioner i vår kommun. Ett 35-tal har anmält sig så det kommer att bli en trevlig lördag. Fredag eftermiddag kommer jag att ägna och inläsning för kommande veckas möten samt ska jag hinna med ett kort möte i eftermiddag.

Trevlig helg.

 

Bli först att kommentera

Robertsfors kommun på väg framåt

Av , , Bli först att kommentera 23

Robertsfors kommun är helt klart på rätt väg. I Företagarnas företagarbarometer så klättrar Robertsfors från plats 104 år 2011 till att i år hamna på plats 33 av landets 290 kommuner. I västerbotten hamnar vi på tredjeplats endast Umeå och Skellefteå ligger före. Robertsfors kommuns företagare kan också glädja sig åt positiva siffror inte minst när det gäller resultattillväxten. På ett år har det genomsnittliga resultatet hos aktiebolagen ökat med drygt 218 000 kronor. Detta placerar Robertsfors på plats 17 i riket. Robertsfors kommun var dessutom den kommun i landet där nyföretagande procentuellt ökade mest 2011. Dessa siffror visar på vilka aktiva och kreativa företagare som finns i kommunen.

Från kommunens sida så ligger näringslivsfrågor högt upp på dagordningen och vi jobbar mycket med förbättrad dialog ut mot företagen, snabba beslutsvägar, " en väg in", det ska räcka med en kontakt på kommunkontoret och inte bli bollad runt i organisationen osv.

Torsdag den 11 oktober så bjuder vi in kommunens företagare och entreprenörer till en träff på Spiran för att informera om 2013 års investeringar, projekt och upphandlingar. Tanken är att mycket tidigare lägga ut de investeringar som kommunen ska göra 2013 och ge en ökad chans för kommunens företag att lägga bud på dessa objekt.

Att kommunen dessutom hamnade på 2:a plats bland landets 290 kommuner i tidningen fokus kommunranking där det är bäst att bo som barnfamilj visar att vi helt klart är på rätt väg.

Bli först att kommentera