Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Biblioteken på frammarsch!

Av , , Bli först att kommentera 28

Biblioteken i kommunen gör verkligen ett bra arbete. De försöker hela tiden utveckla sin verksamhet och nå så många målgrupper som möjligt. Biblioteket jobbar inte bara med böcker de är också en viktig aktör gällande olika kulturarrangemang och är en vikig aktör för kommunens kultur arbete i stort. De har ett bra samarbete med kommunens skolor och det är oerhört värdefullt för eleverna. De är dessutom väldigt duktiga på att ta fram bra och tydliga verksamhetsplaner och styrkort samt har en mycket bra budget disciplin. Det känns därför bra att vi kunnat satsa på nya lokaler i Bygdeå och renovering i Djäkneboda. Näst på tur står Åkullsjön under senare delen av vintern och pengar är också avsatta för biblioteket i Ånäset.

Robertsfors kommun är sedan början av 90-talet med i samarbetet i Umeå regionen. Ett samarbete som varit väldigt framgångsrikt och viktigt för Robertsfors. Det finns idag över 20 olika arbetsgrupper i Umeåregionen varav Biblioteket är en. Enligt min mening så är det den arbetsgrupp som varit mest framgångsrik och visat på synliga resultat. Du kan idag låna en bok i Umeå och lämna tillbaka den i Robertsfors. Man kan som låntagare ta del av hela regionens alla böcker. De har arbetet med olika tekniska lösningar där bland annat självbekänning ingår osv. Biblioteket blev för några veckor sedan utsed till årets arbetsgrupp. Inte en dag för sent!!!!

Grattis alla bibliotek i kommunen och tack för ert fantastiska arbete.

Trevlig helg!

Bli först att kommentera

Utvecklingsatsningar

Av , , 4 kommentarer 25

Robertsfors kommun har fått tillbaka 7,5 miljoner från staten av de försäkringspengar som kommunen betalar in för varje kommunanställd. Försäkringen har slagit i taket och kommunen får då tillbaka pengar från 2007 och 2008 års inbetalningar.

Robertsfors kommun står inför en rad framtida utmaningar. Vi har haft en befolkningsminskning sedan början av 90-talet och ska kommunen kunna fortsätta att erbjuda god service till alla våra medborgare så måste befolkningstappet upphöra och framför allt så måste kommunen arbeta med ökad inflyttning. I kommunfullmäktiges styrkort så är målet att befolkningen ska vara 7500 invånare till 2020 och ska detta vara realistiskt så krävs det offensiva insatser. Idagens kommunstyrelse fick S och V tillsammans igenom en satsning på 4,2 miljoner kronor till kommunens verksamheter. Satsningar av engångskaraktär som ska leda till utveckling av kommunens verksamheter. Fördelningen ser ut som följer:

1 Miljon till att arbeta med ökad inflyttning och marknadsföring, 500 000 kr till näringslivssatsningar, 200 000 till kultur, 1 miljon till samhällsbyggnadskontoret (ökat under håll), 500 000 till medarbetar dagar ( information och kompetensutveckling som är koncernövergripande till alla kommunens anställda), 500 000 till sociala sektorn och 500 000 till barn och utbildning.

Det känns riktigt bra att för första gången på många år kan kommunen göra denna offensiva satsning på alla våra verksamheter. Kommunfullmäktige fattar beslut den 5 december och sedan kan ansvarig sektorchef tillsammans med sina medarbetare arbeta fram en tydlig strategi på hur dessa pengar på ett koncernövergripande sätt kan göra bäst nytta. Det finns en stor kompetens bland kommunens verksamheter och det ska bli spännande att se dessa strategier växa fram och ta form. Kan de dessutom växla upp dessa pengar i olika projekt och dubblera summan så är det bara ett plus.

 

 

 

 

4 kommentarer

Handlingsplan för hälsofrämjande arbete

Av , , 2 kommentarer 24

På dagordningen på kommunstyrelsens möte imorgon tisdag så ska styrelsen ta ställning till upprättandet av en handlingsplan för hälsofrämjande arbete i Robertsfors kommun. En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för kommunen och det är allas vårt ansvar att i det dagliga arbetet medverka i uppgiften att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sunda arbetsplatser.

Vårt hälsofrämjande arbete ska bidra till att kommunen bli en attraktiv arbetsgivare genom att: minska vår totala sjukfrånvaro, att man kan rekommendera andra att arbeta hos oss och att vi har ett bra ledarskap.

Det är fackliga representanter tillsammans med arbetsgivaren som tagit fram denna handlingsplan. Jag tycker det känns bra att vi äntligen får en tydlig handlingsplan och att det viktiga arbetet med hälsosamma arbetsplatser blir prioriterad.

Förslaget innefattar även stöd från kommunen till alla anställda i form av:

Samtliga medarbetare har möjlighet att använda en timme på arbetstid/vecka till någon friskvårdsaktivitet. Samtliga medarbetare erbjuds ett ekonomiskt bidrag till motions- och friskvårdsaktivitet, arbetsgivaren bidrar med 50% av kostnaden dock max 1000 kronor. Samtliga medarbetare har möjlighet att simma eller delta i simhallens olika aktiviteter. Samtliga medarbetare har fri tillgång till företagshälsovårdens träningshall/gym samt få stöd med att främja god hälsa på arbetsplatsen med rådgivning på individ, grupp och organisationsnivå samt hälsoundersökning. 200 kronor i trivselpeng till varje individ och arbetsplats.

2 kommentarer

Bygg mötes fri E4 NU!

Av , , 5 kommentarer 27

Från Lissabon i söder till Haparanda i norr så finns det 23 mil E4 som behöver byggas om. Majoriteten av denna stäcka finns i Robertsfors kommun. En mil mellan Djäkneboda och Bygdeå samt 7 mil från Sikeå till Bureå i Skellefteå kommun. Norr om Stockholm så är det den längsta stäcka som inte är åtgärdat och detta är naturligtvis en skamfläck. Igår var jag på trafikverkets hearing angående den infrastruktur proposition som är lagd och där kom E4 utbyggnad upp som en av regionens mest prioriterade objekt. Kommunalrådet i Skellefteå Bert Öhlund, handelskammarens VD Jag Bergmark samt region västerbottens ansvarig för dessa frågor Mårten Edberg lyfte på ett föredömligt sätt vikten att denna sträcka snarast bör prioriteras. Allt från förkortade restider till trafiksäkerhet lyftes upp i argumentationen. Jag fick även möjlighet att utrycka Robertsfors syn och jag menar att det är av yttersta vikt att detta bygge kommer till stånd, det är en överlevnadsfråga. Dels att minska antalet olyckor på dessa stäckor men framför allt för att förkorta restider och då främst mot Skellefteå där det är 6 mil bedrövlig väg.

Det känns väldigt bra att det inte bara är handelskammaren och representanter från Robertsfors som pratar sig varm kring denna angelägna fråga utan att det är hela västerbotten som nu ställer sig bakom. Nu hoppas jag att staten tar sitt ansvar och att trafikverket tydligt beskriver målbilden och sätter upp ett tydligt tidsperspektiv när detta kan genomföras.

5 kommentarer