Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Handlingsplan för hälsofrämjande arbete

På dagordningen på kommunstyrelsens möte imorgon tisdag så ska styrelsen ta ställning till upprättandet av en handlingsplan för hälsofrämjande arbete i Robertsfors kommun. En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för kommunen och det är allas vårt ansvar att i det dagliga arbetet medverka i uppgiften att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sunda arbetsplatser.

Vårt hälsofrämjande arbete ska bidra till att kommunen bli en attraktiv arbetsgivare genom att: minska vår totala sjukfrånvaro, att man kan rekommendera andra att arbeta hos oss och att vi har ett bra ledarskap.

Det är fackliga representanter tillsammans med arbetsgivaren som tagit fram denna handlingsplan. Jag tycker det känns bra att vi äntligen får en tydlig handlingsplan och att det viktiga arbetet med hälsosamma arbetsplatser blir prioriterad.

Förslaget innefattar även stöd från kommunen till alla anställda i form av:

Samtliga medarbetare har möjlighet att använda en timme på arbetstid/vecka till någon friskvårdsaktivitet. Samtliga medarbetare erbjuds ett ekonomiskt bidrag till motions- och friskvårdsaktivitet, arbetsgivaren bidrar med 50% av kostnaden dock max 1000 kronor. Samtliga medarbetare har möjlighet att simma eller delta i simhallens olika aktiviteter. Samtliga medarbetare har fri tillgång till företagshälsovårdens träningshall/gym samt få stöd med att främja god hälsa på arbetsplatsen med rådgivning på individ, grupp och organisationsnivå samt hälsoundersökning. 200 kronor i trivselpeng till varje individ och arbetsplats.

2 kommentarer

  1. Patrik Nilsson

    Det bästa med den handlingsplan som är framtagen är att den är kopplat en aktivitetsplan. Den beskriver tydligt när saker ska göras, hur information ska spridas, till vilka och när samt ansvariga för åtgärderna. Vi la även till i ks beslut att vi ska utvärdera arbete i våra verksamheter hur man lyckats skapa hälsofrämjande arbetsplatser.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.