Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Regionråd

Av , , Bli först att kommentera 29

 I dag bär det av till Bjurholm för årets sista regionrådsmöte i Umeåregionen. Det är kommunalråd, oppositionsråd och kommunchefer i Bjurholm, Nordmaling, Vännäs, Umeå, Vindeln och Robertsfors som träffas för att disskutera aktuella frågor.

På dagordningen står bland annat; budget 2013, begäran från länsstyrelsen om att kommunerna ska fördubbla flyktingmottagandet, verksamhetsplan 2013, juridiska möjligheter att fördjupa Umeåregionens samverkan och turistsamverkan. På mötet är Öviks kommunalråd Elvy Söderström inbjuden för att disskutera nuvarande och framtida samverkan. Umeå och Övik har påbörjat ett gemensamt projekt om utökning av arbetsmarknadsregion som det ska bli intressant att ta del av samt se hur det kan påverka Robertsfors. 

 

Bli först att kommentera

Onsdag!!

Av , , Bli först att kommentera 34

Dagen började med kommunstyrelse information till de som jobbar på kommunkontoret. Det fortsatte med några telefonsamtal från journalister som ville ha information från förra veckans kommunfullmäktige samt gårdagens kommunstyrelse möte. Några samtal från bekymrade kommunbor som är irriterad över hur snöskottningen fungerar, eller rättare sagt inte fungerar. Jag ska åka ut och träffa några personer på torsdag eftermiddag och föra en dialog och se hur vi kan komma framåt i denna fråga. 

Eftermiddagen ägnas åt trevligheter. Som kommunstyrelsens ordförande har jag även förmånen att få vara borgerlig vigselförättare. I eftermiddag har jag två vigslar detta "magiska datum 12-12-12. Det kommer att dröja många år innan ett liknande datum dyker upp och det känns riktigt bra att få dela dessa två pars speciella dag. 

Bli först att kommentera

Kommunfullmäktige.

Av , , Bli först att kommentera 30

 I mars 2012 fattade en klar majoritet av kommunfullmäktige ( S, Mp, Kd, Fp och en V) det tuffa beslutet att flytta åk. 4-6 i Åkullsjön till Robertsfors. Anledningen till detta beslut var att få ihop en detaljbudget för 2012 och slippa dra ned på kvalitén för kommunens elever.

 Vid kommunfullmäktiges möte förra veckan så hade Lars Bäckström ( c ) ställt en interpellation till mig, och frågan var: Har den förväntade besparingen infunnit sig för innevarande år samt hur stor blir besparingen kommande år.

 Det var bra att Lars ställde denna interpellation för kommunen har lovat att återkomma och visa att de förväntade besparingarna verkligen blev som det var tänkt.

När det snart är avverkat hela höstterminen så ser vi att den förväntade besparingen på 374  000 kr är något mer. Den kommer att bli 467 000 för 2012. 2013 var den förväntade besparingen 905 000 kr och den kommer att bli 1 327 000 kr. Det är alltså 100 000 mer 2012 och 422 000 mer 2013 än vad som pressenterades i budget i mars 2012.

Bli först att kommentera

Kommunfullmäktige.

Av , , Bli först att kommentera 31

 Vi socialdemokrater fortsätter att utveckla Robertsfors kommun. I går kväll beslutade kommunfullmäktige i enlighet med vårt förslag, att avsätta 4,2 miljoner under två år till utvecklingssattsningar (se tidigare blogg). Vi avsätter bland annat 1 miljon till att arbeta med inflyttning och marknadsföring. Tjänstemännen är på tårna och har redan tagit fram ett förslag om hur de på bästa sätt kan använda dessa medel. Förslaget kommer att presenteras på kommunstyrelsen på tisdag. Det innebär att de kan börja använda dessa pengar från den 1 januari och vidta åtgärder för att locka fler att vilja bosätta sig i vår kommun. 

Kommunfullmäktige beslutade även att avsätta 600 000 till en multisportarena på Tundalsskolan. Västerbottens idrottsförbund kommer att rekommendera svenska idrottsförbundet att ge ett bidrag på 400 000. Detta gör att vi kan genomföra detta projekt under 2013. Det är Tundalsskolans elever från förskoleklass upp till åk 9 som i ett demokratiarbete har tagit fram detta förslag och önskat av politiken att en multisportarena ska byggas. Fullmäktige avsatte även 110 000 till en linbana på Nybyskolan i enlighet med ett medborgarförslag som en elev i Ånäset lämnat in. 

Kommunfullmäktige fastslog även handlingsplanen för hälsofrämjande arbete för kommunens arbetsplatser. Denna handlingsplan anser jag vara en oerhört viktig strategisk fråga för Robertsfors kommun. Nu kan vi på ett tydligare sätt medverka att skapa fysiskt, psykiskt och socialt sunda och utvecklande arbetsplatser där arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. 

Detta var några av de punkter som beslutades om igår och som leder till fortsatt utveckling av kommunen. Jag är inte nöjd med detta utan fler utvecklande åtgärder kommer efter nyår. Bland annat hoppas jag att barn och utbildnings utskottet löser uppgiften att till skapa en specialpedagog resurs inom barnomsorgen samt ökar anslaget till läromedel och material inom skolan.

 

Bli först att kommentera