Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Lokalvården

Av , , Bli först att kommentera 39

Lokalvården kommer att utföras av kommunen från och med den 2 maj om vi socialdemokrater får som vi vill. Jag skrev i min förra blogg att jag skulle återkomma om vilken beslutsnivå detta beslut ska tas. På sittande kommunstyrelse i tisdags så rådde en osäkerhet kring om det kunde räcka med kommunstyrelsen eller om frågan skulle avgöras av kommunfullmäktige. Inte ens oppositionsrådet visste med säkerhet vilket som var rätt! Efter att ha granskat tidigare protokoll så tycker jag fortfarande att det inte är helt självklart men för att det ska gå så rät till som möjligt så har jag ansett att det är den högsta beslutade församlingen i kommunen (kommunfullmäktige) som får avgöra saken.

Varför anser jag att lokalvården ska tas över av kommunen? Underlaget visar tydligt att kommunen är billigast, vi kan nyttja resurser på ett bättre sätt, vi har egen kontroll och behöver inte lägga ner tid för att kontrollera någon annan. Tid som kostar pengar och inte är med i beräkningsunderlaget. Lars Bäckström har väldigt svårt att lita på dessa siffror och i sin blogg jämför han dessutom äpplen och bananer. Han hävdar att innan RIMAB tog över så kostade verksamheten 6,9 miljoner kronor. Detta är inte sant! Innan RIMAB tog över så minskade kommunen själv städfrekvensen och landade då på en budget på 5,1 miljoner kronor. Att vi sedan dess har lyckats hitta ytterligare effektiviseringar som innebär att kommunen själv kan utföra lokalvården för 4,5 miljoner kronor känns riktigt bra. För mig spelar det egentligen ingen roll om det är en privat eller kommunen själv som utför olika verksamheter. Vi ska hela tiden leverera verksamhet med så hög kvalitet som möjligt och samtidigt så kostnadseffektivt som möjligt. Privata alternativ löser inte alltid problemen vilket vissa hävdar. Jag är hög tilltro till kommunens verksamheter och är övertygad om att vi är minst lika bra om inte bättre på att leverera hög kvalitet till så låg kostnad som möjligt, vilket innebär att skattebetalarna får ut så mycket som möjligt.

Trevlig helg!

Bli först att kommentera

Städning i kommunens regi

Av , , 2 kommentarer 34

 Vi socialdemokrater tillsammans med vänsterparitet beslutade igår på kommunstyrelsen att ta över städningen i kommunens regi. Under två år så har städningen av kommunens lokaler utförts av en privat entreprenör. Denna period har varit fylld av problem, kontroller och merarbete för kommunens tjänstemän. Det är lagt ner obeskrivligt med timmar för att få det att fungera och vad det har kostat kommunen är svårt att uppskatta, Men – minst 500 000 kr. Ingen skugga ska falla på de städerskor som jobbat för entreprenören, de har gjort allt vad som krävts.

Avtalet med entreprenören gick ut vid årsskiftet men kommunen förlängde till den 31/3, det fanns möjlighet att utnyttja hela optionsåret för 2013. Kommunens tjänstemän har tagit fram ett underlag och belyst fördelar och nackdelar samt en kostnad för respektive alternativ. De har även använt en utomstående konsult som räknat. Båda dessa underlag visar att kommunen kan utföra städningen 200 000 kr billigare än nuvarande entreprenör. För mig vad det då ett väldigt lätt beslut att städningen ska skötas av kommunen. Kommunen sparar pengar, vi får kontroll och kan själv rätta till när det inte fungerar, vi kan nyttja resurser på ett effektivt sätt samt vi slipper lägga ner kraft och energi på att kontrollera någon annan utförare. 

Kommunen kommer från och med den 2 maj att ta över städningen. När kommunen upphandlade städet 2010 och beslutade att en privat skulle sköta städet så ansåg den förra majoriteten att det inte var en fullmäktigefråga. Jag anser att nu när det är det omvända att kommunen tar tillbaka städet så ska inte frågan behövas avgöras i kommunfullmäktige, Men jag ska kolla vad juridiken säger för säkerhetsskull. 

2 kommentarer

Besök av landshövdingen

Av , , Bli först att kommentera 30

 Idag har kommunen haft besök av västerbottens nya landshövding, Magdalena Andersson. Vi berättade om kommunens organisation och struktur. Gick igenom kommunens profil och varumärke, pressenterade fakta och statistik. Sektorcheferna gick igenom sina verksamheter och visade på områden när kommunen har väldigt hög kvalité samt områden med förbättringsområden. Representanter från näringslivet deltog och där gjorde Peter Göttfert, Norrlandsgjuteriet, Olle Sydlén, Racoon Miljöfilter samt Ingrid Sundbom LRF mycket bra presentationer av sina verksamhetsområden, Tack för det! Förmiddagen avslutades med en förträfflig lunch på restarurangskolan. Jag tror att Magdalena är fylld av allt positivt som händer i Robertsfors kommun men även över de utmaningar kommunen står inför och där länsstyrelsen är en viktig samarbetspartner. 

 

Bli först att kommentera