Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen går bra, riktigt bra. Kommunen ligger verkligen i framkant när det gäller att systematiskt arbeta med att förbättra kvalitén inom äldreomsorgen. Vi är en av de bästa i landet när det gäller att registrera på individnivå. Förebyggande insatser vid fall, trycksår, undernäring, munhälsa, vård i livets slut och eget inflytande är parametrar som registreras. Robertsfors kommun är den kommun i landet som är bäst på att registrera och att förbättra kvalitet vilket har medfört att vi var den kommun som fick tillbaka mest pengar av staten i den prestationsersättning som delas ut. 1,4 miljoner fick kommunen tillbaka. Pengar som nu kan återinvesteras i äldreomsorgen, allt för att ytterligare jobba med förbättringar som gagnar alla äldre i vår kommun. Att dessa pengar ska gå tillbaka till äldreomsorgen och inte in i något svart hål är för mig självklart. De som gör att vi ligger så bra till är det fantastiska arbete som alla undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster gör varje dag.  

Kommunen är också med i andra mätningar där vi jämförs mot andra kommuner och där ligger vi också mycket bra till. Det vi framför allt måste jobba mer med är några parametrar inom hemtjänsten! Där har vi några förbättringsområden. Men vi ser också att där kan det vara så att det krävs mer resurser. 

2 kommentarer

  1. Urban Zingmark

    Det har varit en hel del självberöm från Patrik Nilsson på denna blogg, senast om äldrevården. Om den havererade skolan är det tyst från Patrik Nilsson, s och v. Tystnad som metod känns igen från andra områden, t ex kommunens tystnad om problemen för Fagerliden under en 6-årsperiod. Visserligen har länsstyrelsen tillsynsansvaret, men kommunen och politikerna har också ett ansvar. Och det ansvaret går inte ut på att vara tyst.

    Idag genom en nyöppnad blogg i VK har folkpartiet genom Magnus Forsberg gjort ett paketförslag om skolan i kommunen. Hans förslag förefaller vara genomtänkta och fullständiga. Hur detta paket kommer att tas emot av kommuninvånarna är en senare fråga. Både s och c har raserat sitt förtroende med vallöften som inte infriats. I viktiga avseenden har man gjort tvärtom. Lova runt och hålla tunt. Vi går inte på sånt i längden!

  2. Patrik Nilsson

    Att kommunens verksamheter utvecklas och blir bättre är något som verkligen är bra. Det innebär att verksamheterna kan möta varje individ på ett bättre och mer kvalitativt sätt. Äldreomsorgen är en verksamhet som verkligen har lyckats. Det visar mätning efter mätning och det anser jag verkligen är något som är värt att lyfta fram. De som har gjort detta möjligt är de undersköterskor och personal som finns inom äldreomsorgen. Att skolan har utmaningar och förbättringsområden är jag fullt på det klara med och lyfter fram det i olika forum. När det gäller ungdomsgymnasiet så kommer ett beslut om några veckor. Hur vi kan nyttja lokaler på bästa sätt, där är det redan tillsatt en arbetsgrupp som jobbar med detta. Vi håller på att rekrytera en ny barn och utbildningschef och ser över arbetssätt. Att socialdemokraterna inte lever upp till sina vallöften håller jag absolut inte med om. Vi är det parti som satsat mest resurser sista två åren till barn och utbildning. Satsningar inom förskolan, mer specialpedagoger, alla elever/barn ska ha den hjälp de har rätt till m.m. Vi har dessutom bett revisionen granska skolan x flera med vilka områden som vi måste jobba med. Men vi kan också konstatera att vi har väldigt många duktiga lärare så problemen är mer av strukturell karaktär! Men vi ska lösa detta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.