Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Årets berättarkommun

Av , , Bli först att kommentera 15

Igår kväll var jag i Skellefteå och mottog budkavlen från berättarfestivalen i Skellefteå där Robertsfors kommun har blivit utsedd till årets berättarkommun det kommande året. 

Det känns spännande och kul att vi kan lyfta kulturen ytterligare i vår kommun. En arbetsgrupp är tillsatt. Det är biblioteket, studieförbunden, kommunens kulturansvarig och andra intresserade som under det kommande året ska stimulera människor runt om i kommunen till att lyfta berättandet till nya nivåer.

Ambitionen är att lyfta berättandet för barn och unga, berättande och ny teknik, berättandet kring bruket och dess miljö, berättandet kring byarnas historia och dess livsöden m.m.

Nästa års berättarfestival ska vi visa ett axplock vad vi åstakommit. Det ska bli spännande att följa arbetet under året.

 

 

Bli först att kommentera

Årsredovisning 2012

Av , , Bli först att kommentera 16

 På kommunfullmäktige i går kväll så godkände vi årsredovisningen för 2012. Året var på många sätt ett väldigt händelserikt och positivt år. Nya företag fortsätter att etablera sig i kommunen, vilket är glädjande. Kommunen fortsätter klättra på Svenskt näringslivs ranking – 26 platser bättre. Vi ligger på plats 199 och det är vi inte nöjd med utan vi måste fortsätta att jobba hårt med dialog och göra det kommunen kan för att underlätta för det lokala näringslivet. Vi kan också se att nyföretagandet fortsätter att ligga högt och i mätningar kan vi se att nyföretagande som leder till arbetstillfällen är en av de högsta i västerbotten.

År 2012 redovisas för kommunkoncernen ett positivt resultat på 13,9 miljoner kronor. För kommunen är resultatet 9,5 miljoner bättre än det resultat kommunfullmäktige lagt fast i sin planering för att nå en ekonomi i balans. Den största orsaken till överskottet är en återbetalning från staten av de försäkringspengar som kommunen betalar in för sina anställda på 7,5 miljoner. Sociala utskottet, samhällsbyggnad och kommunstyrelsen gör ett positivt resultat medan barn och utbildning fortsätter att ha det jobbigt ekonomiskt med ett minus på 1,9 miljoner. Deras största minus kommer från fler barn inom barnomsorgen och det är positivt för kommunen att det finns fler barn än vad man räknat med. Många av västerbottens kommuner har i år gjort ett minus resultat och dessutom varit tvungna att använda försäkringspengarna direkt in i det svarta hålet 2012. Vi har bland annat satsat en miljon på ökad inflyttning och markandsföring. Vi kan dessutom ta överskottet och stärka kommunen egna kapital. Det tråkiga är den politik som den borgerliga regeringen för. De lastar över mer och mer ansvar på kommunen via lagstiftning och annat men tar inget eget ansvar. För Robertsfors kommun har det generella statsbidraget minskat med 3,6 miljoner. Pengar som vi kunde använda till att öka kvaliten i våra verksamheter. 

Invånarantalet fortsätter att minska. Vi blev 44 personer mindre 2012. Här ligger en av de största utmaningarna för 2013 och framåt. Vi måste på alla sätt bli bättre att locka nya människor att flytta till vår kommun. Då måste vi fortsätta jobba hårt och på bred front. Bostad, jobb och hög kvalitet i kommunens verksamheter är några av nycklarna.

Bli först att kommentera