Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Grattis IFK Åkullsjön

Av , , Bli först att kommentera 24

IFK Åkullsjön har fått bifall på sin ansökan till arvsfonden. Beloppet som är beviljat är 2,6 miljoner kronor. Stort grattis! I projektansökan står det att de vill restaurera och tillgänglighetsanpassa den åtta kantiga logen ” Hällgärda ”, Föreningen vill tillgänglighetsanpassa toaletter, omklädningsrum, fotbollsplan och läktare. Bygga ett annex till sin befintliga lokal. Målet är att Hällgärdan ska bli en naturlig samlingsplats för alla barn och ungdomar i Åkullsjön med omnejd. En multianläggning i form av mötesplats för såväl barn, unga och vuxna. IFK Åkullsjön har jobbat fram alla idéer och skisser och samarbetat med kommunens duktiga informatör Magnus Hansson som varit behjälplig med ansökan.

I våras gick arvsfonden ut med en information om att de hade väldigt mycket pengar och att de gärna såg fler ansökningar från organisationer och föreningar. Huvudkriterierna var bland annat kulturverksamhet, kulturbyggnader, ungdomsverksamhet, tillgänglighet och samarbeten mellan olika verksamheter. Jag hoppas fler föreningar/organisationer tar chansen och förverkligar sina idéer och söker medel för detta. Vill ni ha hjälp så tveka inte att ta kontakt med kommunens utveckling och informations enhet.

 

Bli först att kommentera

Ekonomi i balans!

Av , , 2 kommentarer 20

I onsdags förra veckan så godkände kommunfullmäktige delårsbokslutet januari – juni 2013. Årets resultat prognostiseras bli plus 1,9 miljoner och uppfyller därmed kravet om en ekonomi i balans. Vi visste att när vi gick in i 2013 att det skulle bli ett ekonomiskt tuffare år. Vi la ett plus på 2,8 miljoner och nu väntas resultatet bli en miljon sämre. När andra kommuner har svårt att få ihop ekonomin så visar vi socialdemokrater i Robertsfors på plusresultat. För mig är det oerhört viktigt att vi har ordning och reda i kommunens ekonomi. Då kan vi göra satsningar i investeringsbudgeten och även i verksamheterna. Detta är något som vi inte kommer att tumma på!

Delårsbokslutet visar också på att kommunen uppfyller eller förväntas uppfylla de mål som kommunfullmäktige satt upp. De är oerhört glädjande att verksamheterna hela tiden fortsätter att utvecklas och levererar bättre resultat till kommunmedborgarna. Där vi har förbättringsområden är framför allt inom kategorin medarbetare där många parametrar lyser röda. Här har vi ett förbättringsområde som vi måste prioritera ännu hårdare. Sjukfrånvaron ökar och ligger nu på 5,7%, kommunfullmäktige har ett mål på 4,5%. Skulle kommunen komma ned till 4,5% så skulle vi ha en miljon kronor mer att fördela ut till verksamheterna. Kommunen har fastställt ett hälsoprogram och nu är det upp till kommunens chefer att ta tag i denna viktiga fråga och se till att det blir handling. Vi kan också se i delårsbokslutet att kostnaderna för koncernen ökar. Det är en utveckling som vi måste ta på största allvar och ekonomerna har fått i uppdrag att titta på var vi har dessa kostnadsökningar.

 

 

 

 

2 kommentarer

Folkomröstning

Av , , Bli först att kommentera 18

I går hade jag besök av landstingsrådet Peter Olofsson. Vi besökte bland annat hälsocentralen i Robertsfors där verksamhetschef Peter Sjöstedt på ett väldigt bra sätt berättade om hälsocentralens utmaningar och hur de arbetar. Som så många andra hälsocentraler så är den stora utmaningen att rekrytera fasta läkare. De arbetar verkligen stenhårt och jag hoppas verkligen att planerna slår in. Läkare är naturligtvis oerhört viktiga för en hälsocentral men Peter S lyft verkligen fram stommen av duktiga undersköterskor, sjuksköterskor, kurator, sjukgymnaster, läkarsekreterare med flera som varje dag gör ett kanon jobb.

Vi åkte sedan vidare till korttidsboendet i Ånäset där enhetschef Ann-Christin Lundberg berättade om deras fantastiska verksamhet. De arbetar med att så fort som möjligt erbjuda personer plats när man är medicinsk färdigbehandlad p NUS och behöver några dagars ytterligare rehabilitering. De har verkligen lyckas och idag har Robertsfors kommun väldigt lite kostnader för medicinsk färdigbehandlade. De erbjuder även växelvårdsplatser, vård i livets slut, rehabilitering m.m.

Kvällen avslutades med att vi socialdemokrater hade bjudit in allmänheten till ett öppet möte på Tingshuset. Ett 60 tal personer slöt upp och Peter berättade på ett väldigt tydligt och bra sätt hur landstingsledningen ser på folkomröstningen. I Dorotea har man tillsammans med kommunen inrättat två akutplatser, lika många som man hade tidigare och erbjuder samma vård men i andra lokaler. Men 3 miljoner billigare!!! I Åsele har man tillsatt en akut bil som verkligen fungerar. Den är oerhört granskad och fyller verkligen sin funktion och har länets tredje kortaste inställelsetid. Den är utrustad exakt som en ambulans och kan snabbt komma på plats och erbjuda snabb vård till de boende. Tack vare samverkan med kommunen där man samnyttjar personal så har man även där fått ner kostnaderna betydligt. Peter fick en hel del frågar. Varför kan man till exempel inte ta blodprov i Ånäset. Varför finns det ingen ambulans stationerad på helgerna i kommunen. Viktiga frågor som vi kommer att följa upp och vi kommer att träffas längre fram för att säkerställa att kommunmedborgarna i Robertsfors får den bästa vården.

 

Bli först att kommentera