Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Ekonomi i balans!

I onsdags förra veckan så godkände kommunfullmäktige delårsbokslutet januari – juni 2013. Årets resultat prognostiseras bli plus 1,9 miljoner och uppfyller därmed kravet om en ekonomi i balans. Vi visste att när vi gick in i 2013 att det skulle bli ett ekonomiskt tuffare år. Vi la ett plus på 2,8 miljoner och nu väntas resultatet bli en miljon sämre. När andra kommuner har svårt att få ihop ekonomin så visar vi socialdemokrater i Robertsfors på plusresultat. För mig är det oerhört viktigt att vi har ordning och reda i kommunens ekonomi. Då kan vi göra satsningar i investeringsbudgeten och även i verksamheterna. Detta är något som vi inte kommer att tumma på!

Delårsbokslutet visar också på att kommunen uppfyller eller förväntas uppfylla de mål som kommunfullmäktige satt upp. De är oerhört glädjande att verksamheterna hela tiden fortsätter att utvecklas och levererar bättre resultat till kommunmedborgarna. Där vi har förbättringsområden är framför allt inom kategorin medarbetare där många parametrar lyser röda. Här har vi ett förbättringsområde som vi måste prioritera ännu hårdare. Sjukfrånvaron ökar och ligger nu på 5,7%, kommunfullmäktige har ett mål på 4,5%. Skulle kommunen komma ned till 4,5% så skulle vi ha en miljon kronor mer att fördela ut till verksamheterna. Kommunen har fastställt ett hälsoprogram och nu är det upp till kommunens chefer att ta tag i denna viktiga fråga och se till att det blir handling. Vi kan också se i delårsbokslutet att kostnaderna för koncernen ökar. Det är en utveckling som vi måste ta på största allvar och ekonomerna har fått i uppdrag att titta på var vi har dessa kostnadsökningar.

 

 

 

 

2 kommentarer

    • Patrik Nilsson (inläggsförfattare)

      I Bygdeå församling så ökade antal röster från 15% till 18% men jag anser att det fortfarande är tragiskt dåliga siffror. Jag kan konstatera att det är personer från alla partier som inte går och röstar och det tycker jag är väldigt synd. Vi socialdemokrater ökade med ett mandat, det borde innebära att det var fler socialdemokrater som röstade än från andra partier. Ja jag röstade själv. Jag anser att det är en medborgerlig rättighet som varje individ ska ta tillvara.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.