Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Arbetskläder till barnomsorgen

Av , , 2 kommentarer 20

Nu inför vi arbetskläder för utomhusbruk till medarbetarna inom förskola, fritids och familjedaghem. Vi socialdemokrater tycker detta bör vara en självklarhet.

På kommunstyrelsens dagordning på tisdag till veckan är en punkt att kommunen ska införa arbetskläder för utomhusmiljö till barnomsorgen. Det här är en fråga som facket och medarbetarna inom barnomsorgen drivit i många år. Vi har behandlat det i personalutskottet och där föreslår vi styrelsen att säga ja till utomhuskläder.

Jag anser att det är en självklarhet att säga ja till detta förslag. Framför allt för en bättre arbetsmiljö för barnskötare, förskollärare, fritidspedagoger m.m. som i dag måste använda egna kläder.

Men det är också viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv. I manliga yrken så handlar det ofta om skyddskläder och då är lagstiftningen tydlig – arbetsgivaren ska stå för skyddskläder. Medan det inom kvinnliga yrken är det inte lika tydligt och arbetsgivaren måste inte stå för arbetskläder. Därför känns det riktigt bra att vi nu i ett första steg kan erbjuda kommunens medarbetare i förskolan, familjedaghemmen och fritidspedagoger möjlighet till arbetskläder för utomhusbruk.

2 kommentarer

Ånäset ny bibliotek invigt

Av , , Bli först att kommentera 15

I går hade jag förmånen att få vara med och inviga nya biblioteket i Ånäset. En väldigt trevlig tillställning där bibliotekchef Åsa Grenholm hälsade välkommen och berättade om de nya lokalerna. Jag höll ett kortare tal och musikskolans elever från Ånäset spelade och sjöng. Nya biblioteket ligger med parkering och entré från Idrottsvägen, vid Ostkusthallen. Under sommaren och hösten har skolans gamla bildsal renoverats och anpassats till att bli bibliotek för skola och allmänhet. Det nya biblioteket är på 90 kvadratmeter plus personalutrymmen. Lokalen blev väldigt ljus och trevlig och jag hoppas att elever och boende i Ånäset området kommer att nyttja biblioteket frekvent. Biblioteket är en verksamhet som verkligen har lyckats. De når alltid de planer och mål som de sätter upp och har alltid en budget i balans. Men viktigast de försöker hela tiden utvecklas och bredda sin verksamhet så att fler människor kan ta del av allt som biblioteket erbjuder. Du kan till exempel låna en bok i Umeå och lämna igen den i Ånäset eller du kan ta del av Umeåregionens samlade sortiment och boka upp dig på en speciell bok i Ånäset. Biblioteket blev 2012 utsedd till bästa arbetsgrupp bland umeåregionens samlade arbetsgrupper. Jag kan bara konstatera att de som arbetar på kommunens bibliotek gör ett kanon jobb och jag är övertygad om att ni fortsättningsvis kommer fortsätta utvecklas och hitta ny utmaningar allt för erbjuda kommunmedborgarna ett så bra utbud som möjligt.

Bli först att kommentera