Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Kommunfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 19

Onsdag till veckan har vi årets sista kommunfullmäktige. Det brukar vara ett trevligt möte då kommunen bland annat tackar av förtroendevalda som slutat under åren men kommunen delar även ut stipendier. 2013 års hedersstipendium kultur går till Ingeborg Hörnell. Ungdomsledarstipendiet går i år till Lars-Göran Lööf och Nicklas Löfström RIK samt till Jimmy Wikström Sikeå handboll.

På kommunfullmäktige ska vi även fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. Från och med 1 januari 2013 finns det i kommunallagen möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv. Denna reserv kan då användas vid lågkonjunktur om kommunens balanskrav är negativt. Man får använda de senaste tre åren i denna reserv. För oss socialdemokrater har god ordning på kommunens ekonomi varit av högsta betydelse. När man har det kan vi också göra satsningar. Robertsfors kommun kan nu avsätta 20,3 miljoner kronor i denna reserv tack vare att kommunens ekonomi är välskött.

Vi föreslår också kommunfullmäktige att Robertsfors kommun ska teckna en förmånsbestämd pensionsförsäkring på 5 miljoner kronor. Detta gör vi för att säkerställa utbetalningar av framtida pensioner. Detta medför också minskade kostnader med 380 000 per år med en nedtrappning enligt schema.

Vi socialdemokrater föreslår även kommunfullmäktige att äntligen införa ute arbetskläder för medarbetare inom förskola, fritids och familjedaghem. Detta har varit en viktig jämställdhetsfråga som pågått i många år, men äntligen kan vi nu erbjuda dessa duktiga medarbetare arbetskläder.

Vi föreslår även kommunfullmäktige att säga JA till ett medborgarförslag angående en Discgolfbana ”frisbee bana” och beviljar ett bidrag på 62 950 kr. Banan ska ligga i Överklinten.

Nu hoppas jag att ni alla får en riktig härlig helg

//Patrik

Bli först att kommentera

Alliansens utarmning av små kommuner

Av , , Bli först att kommentera 34

Alliansen sviker glesbygden och de mindre kommunerna.

Regeringen har under de senaste åren stiftat nya lagar och regler som innebär ytterligare åtagande för kommunerna, men de skickar inte med några pengar som hjälp till att genomföra dessa. Det ska kommunen klara av själv.

I skolan har magister Björklund infört nytt betyg system, omdömen, ökat dokumentation m.m som inneburit väldigt mycket merarbete för lärarna.

I äldreomsorgen har borgarna infört mera kvalitetssytem som innebär merarbete för undersköterskor och sjuksköterskor i form av mer dokumentation. Många av dessa politiska beslut av alliansen är inte så dumma men problemet är att man aldrig skickar med några pengar för att genomföra dessa beslut. Robertsfors kommun likväl som alla andra kommuner har väldigt många andra åtaganden mot invånarna som kommunen ska klara av.

Robertsfors kommun likväl som alla andra kommuner har väldigt många andra åtaganden mot invånarna som kommunen ska klara av. Robertsfors har sedan 2006 haft löneökningar motsvarande ca 22% och kommunen har dessutom generella kostnadsökningar motsvarande index uppräkning.

Jämför vi med 2006 och åren fram till 2012 så kan jag konstatera att Robertsfors har fått 3,9 miljoner mindre i statsbidrag!!!!!

De år jag haft förmånen och vara kommunalråd så ser jag att statsbidragen är på samma nivå som 2011. För att kunna ge en god service med god kvalité så har vi socialdemokrater höjt skatten och vi har dessutom tagit en del tuffa politiska beslut och idag har Robertsfors kommun en stabil ekonomi.

Vi socialdemokrater i Robertsfors har dessutom lyckats med kvalitet förstärkningar inom kommunens välfärd.

Om jag inte tar hänsyn till de generella kostnadsökningarna utan bara ser på löneökningarna med 22% så skulle Robertsfors fått 27 miljoner mer än vad vi får idag. Tänk vilka förbättringar och förstärkningar i äldre och handikappomsorgen, ökat underhåll och skolan vi kunnat göra!

Hur har det då gått för Stockholmskommunerna? Botkyrka kommun har under samma period fått ökat statsbidrag med 77%, från 743 mkr till 1,3 miljarder kr och Haninge kommun har fått ökade statsbidrag på 146%. Från 242 mkr till ca 600 mkr. Dessa kommuner har inte varit tvungna att höja skatten!

Helena Lindahl (c) Hur kan NI som alliansens riksdagsledamöter i Västerbotten ställa upp på Stockholmsmoderaternas politik?

Du vill gärna ge sken av att vara landsbygdens räddare men detta Helena är verkligheten.

Denna utveckling måste brytas! Sverige kan bättre och vi behöver akut en ny Socialdemokratisk regering som ser till allas bästa.

Trevlig helg

Bli först att kommentera

Lekparker

Av , , Bli först att kommentera 20

Samhällsbyggnadskontoret har gjort en inventering över Robertsfors kommuns samtliga 15 lekparker och har förslag på hur dessa båda kan utvecklas och avvecklas. Genomgången av kommunens lekparker har gjorts i samverkan och dialog med samhällsråd i Ånäset och Robertsfors samt Bygdeå GoIF. Det råder en samsyn på vilka lekplatser som kommunen ska satsa resurser på.

Tyvärr är det så att det under många, många år varit bristande underhåll vilket lett till att en del lekplatser förfallit och vuxit igen. En del kan till och med innebära en säkerhetsrisk för barn som leker där. (se bild)

Nu tar vi tag i denna fråga och använder använder 1 miljon kronor från investeringsbudgeten avsedd för lekparker till att upprusta och avveckla föreslagna lekparker för att sedan även påbörja utvecklingen av en ny enskilt större lekpark.

 

 

 

Bli först att kommentera

Robertsfors är pophistoria!

Av , , Bli först att kommentera 17

Robertsfors har blivit utsedd som en av 10 olika platser som den viktigaste plats på den pophistoriska kartan. Radioprogrammet PP3 i P3 har utsett Robertsfors som en av tio finalister i tävlingen. Mycket är tack vare Sahara Hotnights och Frida Hyvönen. Jag anser att det är en väl fungerade musikskola som fostrat otaliga talangen tack vare duktiga lärare som gjort detta möjligt. Allt från Lennart och Vivianne Forsgren, Rolf Källqvist, Gunnar Sundman till dagens ansvarige Pelle Robertsson. De har genom alla 55 år som kommunen haft musikskola fostrat otaliga talanger. Hansa Berg, Fredrik Wännman och Jimmy Källqvist i idol orkestern är ytterligare några. Man har räknat fram att det är mer än 50 personer som idag jobbar med någon form av musik eller underhållning –  framför scen eller sköter ljud eller ljus som är fostrad i den kommunala musikskolan. Fantastiskt!

Gå in och rösta fram Robertsfors du också!

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=5705524

 

Ha en trevlig helg!

Bli först att kommentera

Ambulansen är tillbaka!

Av , , 5 kommentarer 19

Tisdag och Onsdag nästa vecka så fastslår landstingsfullmäktige sin budget för 2014. I Socialdemokraterna budget förslag så finns det en förstärkning av ambulansorganisationen med 4 miljoner. För Robertsfors kommun innebär detta att efter årsskiftet kommer det att finnas en ambulans även under helgerna. Detta är oerhört glädjande och kommer att förkorta inställelse tiden för personer som är i behov av ambulans och skapa större trygghet för invånare i Robertsfors kommun men även för hela mellanbyggdsområdet.

 

Förslaget innebär en förstärkning med en ambulansbil i Umeå vilket leder till att Robertsfors får tillbaka sin. Det blir alltså en förstärkning i Umeå men även för vår kommun. Som representant för kommunen har jag hela tiden haft en väldigt bra dialog med landstingsrådet Peter Olofsson och Karin Lundström. De har vid öppna möten lyssnat på kommunmedborgares synpunkter men även på mina och det känns riktigt bra att vi nu kommer att ha en ambulans i kommunen dygnets alla timmar.

5 kommentarer