Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Kommunfullmäktige

Onsdag till veckan har vi årets sista kommunfullmäktige. Det brukar vara ett trevligt möte då kommunen bland annat tackar av förtroendevalda som slutat under åren men kommunen delar även ut stipendier. 2013 års hedersstipendium kultur går till Ingeborg Hörnell. Ungdomsledarstipendiet går i år till Lars-Göran Lööf och Nicklas Löfström RIK samt till Jimmy Wikström Sikeå handboll.

På kommunfullmäktige ska vi även fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. Från och med 1 januari 2013 finns det i kommunallagen möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv. Denna reserv kan då användas vid lågkonjunktur om kommunens balanskrav är negativt. Man får använda de senaste tre åren i denna reserv. För oss socialdemokrater har god ordning på kommunens ekonomi varit av högsta betydelse. När man har det kan vi också göra satsningar. Robertsfors kommun kan nu avsätta 20,3 miljoner kronor i denna reserv tack vare att kommunens ekonomi är välskött.

Vi föreslår också kommunfullmäktige att Robertsfors kommun ska teckna en förmånsbestämd pensionsförsäkring på 5 miljoner kronor. Detta gör vi för att säkerställa utbetalningar av framtida pensioner. Detta medför också minskade kostnader med 380 000 per år med en nedtrappning enligt schema.

Vi socialdemokrater föreslår även kommunfullmäktige att äntligen införa ute arbetskläder för medarbetare inom förskola, fritids och familjedaghem. Detta har varit en viktig jämställdhetsfråga som pågått i många år, men äntligen kan vi nu erbjuda dessa duktiga medarbetare arbetskläder.

Vi föreslår även kommunfullmäktige att säga JA till ett medborgarförslag angående en Discgolfbana ”frisbee bana” och beviljar ett bidrag på 62 950 kr. Banan ska ligga i Överklinten.

Nu hoppas jag att ni alla får en riktig härlig helg

//Patrik

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.