Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Ansvar och framtid!

Vi socialdemokrater har nu haft förmånen att i tre år leda kommunen framåt. Robertsfors kommun har idag en ekonomi i balans och vi har tre år i rad levererat positiva resultat i bokslutet. Det har inte alltid varit lätt! Vi har under dessa år varit tvungna att fatta en rad tuffa beslut för att idag ha en stabil ekonomi. För mig som kommunalråd är ordning och reda i kommunens ekonomi en av de viktigaste parametrarna. Har man det så kan man också genomföra satsningar.

Vi socialdemokrater i Robertsfors har bland annat ökat på underhållet på vägar och fastigheter, fler specialpedagoger i barnomsorgen och i skolan, arbetskläder till medarbetarna i barnomsorgen. Satsningar i det offentliga rummet för att göra det trevligare att bo och vistas i vår kommun. Det har också inneburit ökat stöd till föreningar, byar och samhällen som velat utveckla sin ort.

När jag läser Lars Bäckströms blogg så blir jag lite beklämd! Han pratar om ökat bidragsberoende till kommuner som något fel. Kommunerna ska klara sig själva! Jag menar att det handlar om ansvar. Statligt ansvar! Stiftar allians regeringen lagar och regler som innebär ökat arbetsbelastning för kommunens lärare och som påverkar kommunens verksamheter så måste regeringen också vara beredd att hjälpa till. De har man inte gjort utan kommunens lärare får springa fortare och vara mer effektiva samtidigt som politiken måste prioritera utifrån de medel vi har internt. Ändrar till exempel regeringen betygssystem så måste de också vara behjälplig till att implementera det i skolan. För mig handlar det inte om bidrag utan om att ta sitt ansvar. Det förväntar jag mig av en regering som ser till medborgarnas bästa.

För mig är det viktigt att se och lära av historien så man undviker misstag. Men för mig är det ändå det viktigaste att vi tittar framåt, har tydliga mål och visioner. Då är jag övertygad om att vi också kommer framåt.

Än fast det går riktigt bra för kommunen med ökad befolkning och god ekonomi så har vi naturligtvis utmaningar. Inte minst inom skolan för att få ökad måluppfyllelse för eleverna. Nu startar barn och utbildning ett utvecklingsarbete för att komma till rätta med de utmaningar de står inför. Ett arbete som ska ske tillsammans mellan lärare och andra medarbetare inom skolan, rektorer, chef och politik. Detta utvecklingsarbete är oerhört viktigt och måste ske i dialog och där alla nivåer arbetar tillsammans samtidigt som varje nivå tar sitt ansvar. Jag kommer med spänning följa detta arbete.

 

Trevlig helg!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.