Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Utveckling av familjecentralen

Av , , 1 kommentar 28

Nu utvecklar kommunen familjecentralen. Befintlig familjecentral omfattar idag verksamhet för familjer med barn i åldern 0-5 år. Familjecentralens främsta uppgift är att vara en mötesplats för barnfamiljer i Robertsfors. Tanken är att olika yrkeskategorier i samverkan ska vara barnfamiljer till hjälp. Målet för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa.

Nu utökar vi familjecentralens åtagande till att omfatta familjer med barn i åldern 0-18 år. Vår tanke är att en utvecklad samverkan mellan olika aktörer på ett bättre sätt än idag kan fånga problem i ett tidigt skede och därmed ge ökade förutsättningar till trygga och goda uppväxtvillkor.

Det är yrkeskategorier från Hälsocentralen, barn och utbildning samt individ och familjeomsorgen som ska jobba i samverkan och de yrkeskategorier som berörs är: BVC-sköterska, Distriktssköterska, Barnmorska, Förskollärare, Socialsekreterare, Familjesocionom, Skolkurator och Skolsköterska.

Familjecentralen kommer att byta lokal och flytta till lokalerna under gamla sjukhemmet i Robertsfors. För att fixa till de lokalerna avsätter kommunen 500 000 kr ur 2014 års investeringsbudget. För att få igång denna samverkan så att de kommer igång på ett bra sätt avsätter vi 120 000 kr i ökade driftkostnader till en samordnare som ska hålla i detta arbete.

Jag tror stenhårt på detta koncept. Kan olika yrkesgrupper samverka och stärka varandra så kan man komma in tidigare med insatser för varje individ och familj. Det ska bli spännande att följa detta arbete.

1 kommentar

Ambulans

Av , , 3 kommentarer 26

I slutet på November beslutade landstingsfullmäktige att avsätta 4 miljoner till ambulanssjukvården i länet. Det var för att öka tillgängligheten för medborgarna. I det beslutet var tanken att Robertsfors skulle få tillbaka vår ambulans.

Igår tisdag beslutade landstingets hälso och sjukvårdsnämnd att utöka antalet dygnsambulanser i Umeå till tre. Att en dygnetrunt-ambulans ska vara stationerad i Robertsfors samtliga dagar i veckan då den inte är på utryckning.

Det var i och för sig ett väntat beslut. För i kontakter med landstingsledningen så har vi hela tiden fått veta att det varit målsättningen. Men nu är det formella beslutet fattat och det känns riktigt bra! För mig är det självklart att boende i Robertsfors kommun ska ha samma möjligheter till tyghet och akutsjukvård som alla andra.

Förändringen genomförs den 1 mars 2014

 

3 kommentarer

Lägst arbetslöshet

Av , , Bli först att kommentera 33

Robertsfors kommun har lägst arbetslöshet i Västerbotten med 6 %. Ungdomsarbetslösheten är också relativt låg i jämförelse med andra 14,3%. Det är naturligtvis glädjande siffror. Anledningen är att företagen i kommunen går bra och inte behövt varsla i denna lågkonjunktur. Många har istället investerat och utvecklat sina verksamheter. Vi socialdemokrater har även sett till att Robertsfors kommun har en välskött ekonomi vilket bland annat har inneburit att vi som den största arbetsgivaren med ca 720 st anställda inte behövt vidta några större varsel.

Det är viktigt att komma ihåg att arbetsmarknadsåtgärder är ett statligt ansvar och här finns det mycket mer att önska från dagens allians regering. Men jag är övertygad om att det också behövs kompletterande kommunala insatser.

På kommunstyrelsen i tisdags beslutade vi Socialdemokrater tillsammans med styrelsen att tillsätta en projekt anställning som ska arbeta med att tillskapa praktikplatser, vara handledare och rekryteringsansvarig. Jag är övertygad om att det finns mycket för kommunen som arbetsgivare att vinna på genom att jobba på detta sätt. Kan vi vara behjälplig till att de som är långt ifrån arbetsmarknaden, ungdomar, utrikesfödda och funktionshindrade kan komma tillbaka till arbetslivet i form av praktikplatser så tjänar alla på det. Dels för varje individ men även att vi kan minska utbetalningarna av försörjningsstöd. Varje månad betalar kommunen ut ca 400 000.  Kan vi minska denna summa med 50 000 så är det 600 000/år som vi kan göra annat för.

Detta arbete som vi nu inleder ska ske i samverkan med arbetsförmedlingen, fackliga organisationer och näringslivet.

Bli först att kommentera