Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Skola, hemtjänst och budget

Av , , Bli först att kommentera 16

På tisdagens kommunstyrelse så la vi vi fast verksamheternas budget för 2015. Vi socialdemokrater fick igenom samtliga våra förslag vilket innebär ökade satsningar på grundskolan. Kommunen kommer att satsa på en dator till varje elev (ett till ett satsning). 2015 börjar vi med lågstadiet i hela kommunen. 2016 går vi vidare med mellanstadiet och 2017 högstadiet. För att kunna genomföra denna satsning så kommer vi att anställa en it-pedagog som ska delas mellan skola och it-kontoret.

Vi utökar budgeten för grundskolan rejält. Fortsätter satsa på it-hjälpmedel i skolan så som smartboards m.m. Avsätter 18,7 miljoner för upprustning av skollokaler, förskoleavdelningar och ny produktion av en ny avdelning i södra kommunen. Det känns bra att vi kan fortsätta satsningen på kommunens barn – De är vår framtid.

Med en socialdemokratisk regering som vet att de man beslutar i riksdagen måste man också ta ansvar för. Ge kommunerna och landsting resurser så vi kan genomföra dessa åtgärder. Med en socialdemokratisk regering så får till exempel barn och utbildning i Robertsfors ytterligare ca 2 miljoner samt medel till ökade löner och kompetensutveckling för lärarna.

Vi har räknat upp verksamheternas budget i genomsnitt med  4 % och det är riktigt bra.

På kommunstyrelsen avsatte vi ytterligare 1 miljon till personalförstärkningar inom hemtjänsten.

Trots utökade budgetramar och extra satsningar så budgeterar kommunen med ett plusresultat på 7,9 miljoner kronor. Några orosmoln finns och det är några individ ärenden. Men när kommunen har ordning och reda i ekonomi så kommer vi även att klara dessa.

 

Bli först att kommentera

Ökat underhåll!

Av , , Bli först att kommentera 21

Vi fortsätter att förbättra underhållet på vägar, vattenledningar och fastigheter. På dagens kommunstyrelse ska 2015 års investeringsbudget antas för att sedan spikas på kommunfullmäktige den 10 september. Vi socialdemokrater kommer att fortsätta att satsa på ökat underhåll. Vi vill avsätta ytterligare 2 miljoner för för att förbättra underhållet på vägar och VA-nät. Nytt avloppsreningsverk i Djäkneboda för 2,5 miljoner. Vi vill fortsätta utvecklingen av parker i kommunen. Asfaltering av parkeringar i kommunen och borra bergvärme på skolan i Djäkneboda. Vi föreslår också att en konsultutredning ska göras av VA-försörjningen i södra kommunen som ofta har dåligt med tryck i vattenledningarna.

Renovering/byggnation av förskolan Lillberget måste genomföras och vi avsätter 12 miljoner för detta. Byggnation kan påbörjas i början av 2015. Renovering av förskola i Ånäset och avsätter 7 miljoner 2016 för en ny förskoleavdelning i södra kommunen. Vi avsätter 10 miljoner på två år för lokalanpassningar på Tundalsskolan. Utbyggnad av kommunens bredbandsnät med 2 miljoner m.m.

Vi socialdemokrater är övertygad om att bra miljö för våra barn är oerhört viktigt och att ökat underhåll på vägar och VA-nät m.m. innebär ökat attraktionskraft för vi som bor i kommunen och framtida kommuninvånare!

 

 

Bli först att kommentera

Kunskapslyft

Av , , Bli först att kommentera 16

Nytt kunskapslyft för fler jobb

Socialdemokraterna har presenterat ett nytt kunskapslyft för fler jobb i Sverige. Inom ramen för det nya kunskapslyftet föreslås sammanlagt 64 500 nya helårsstudieplatser som innebär att ytterligare minst 100 000 personer kommer att kunna få rätt kompetens för jobben.

27 000 studieplatser vid komvux/yrkesvux

1 000 studieplatser vid folkhögskola

8 000 studieplatser via traineejobb i välfärden

9 000 studieplatser vid Yrkeshögskolan

19 500 studieplatser vid högskola och universitet

Den totala investeringen uppgår till 5,6 miljarder kronor för studieplatser och studiefinansiering, varav 2,3 miljarder kronor på högskola och Yrkeshögskola.

Bli först att kommentera

Det händer saker!!!

Av , , 2 kommentarer 21

IMAG0606

Vi fortsätter arbetet med att utveckla kommunen. Det ska vara trivsamt att bo och vistas i Robertsfors kommun. I veckan håller man på att färdigställa en brygga vid ”rotet” mellan Hammarn och Robertsfors (vid Rickleån). Det blir en perfekt plats att fiska vid eller bara sitta ned och njuta av fantastisk natur. Det är mellansteget som gjort detta fantastiska arbete ( se bild ).

Röjning och gallring vid entrén till Bygdeå kommer att genomföras nu i höst. Gallring har gjorts i Ånäset vid ostens lager. Parken med fågelholken i Överklinten håller byborna på att färdigställa. Arbetet med kanalen vid bruket kommer att fortskrida. Broar ska färdigställas, promenadstigar ska fixas till samt ladan bakom museet kommer att rustas upp.

Arbetet med att asfaltera och förbättra gator jobbar gva-folket aktivt med. Bredband grävs in i lägenheter i Ånäset. Nya lågstadiet på Jenningsskolan får ny lekutrustning och ombyggnationerna håller på att slutföras. Skytteföreningarna i Ånäset har fått nya lokaler på skolområdet som håller på att fixas till. Detta var några exempel av händelser som pågår i Robertsfors kommun just nu.

 

 

 

 

 

2 kommentarer

Sjukvårdslyft

Av , , Bli först att kommentera 16

Sjukvårdslyft med traine och utbildning.

Ytterligare en framtidsreform för att förbättra kvaliteten och säkra den framtida personalförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Antalet anställda i kommuner och landsting har minskat under de senaste åren i förhållande till befolkningen i Sverige. Färre anställda behöver göra mer. Det påverkar personalens arbetsmiljö, men också kvaliteten i vården. Samtidigt går många ungdomar arbetslösa och många av dem vill arbeta inom välfärden.

Vi investerar 700 miljoner kronor i traineejobb för att 5 000 ungdomar ska få chansen till jobb och utbildning i sjukvården. Jobben kombineras med relevant yrkesutbildning med inriktning omvårdnad eller administration. Syftet är att ungdomarna ska ta steg på vägen mot utbildning till undersköterska eller medicinsk sekreterare.

Fler utbildningsplatser till sjuksköterska och specialistsjuksköterska
Dessutom investerar vi i fler utbildningsplatser på både grundutbildningen och specialistutbildningen för sjuksköterskor. Vi vill öka antalet utbildningsplatser på sjuksköterskeprogrammets grundutbildning med 700 platser och med 600 utbildningsplatser på specialistutbildningen och 250 platser på barnmorskeprogrammet. Vi vill även göra en särskild satsning för att säkerställa kvaliteten på utbildningen. Förslaget i sin helhet beräknas kosta drygt 200 miljoner årligen när platserna är fullt utbyggda.

Den här satsningen är mycket viktig för oss i kommuner och lansting då det råder brist på personal. Att utbilda folk för de jobb som finns inom offentlig sektor har varit helt ointressant för högeralliansen. Det här är arbetsmarknadspolitik. Den har saknats i 8 år.

Bli först att kommentera

Framtidstro!

Av , , Bli först att kommentera 18

Robertsfors kommun har lägst arbetslöshet i hela Västerbotten. 5.4% är idag arbetslösa i vår kommun. Det har sjunkit med 0,7% sedan juli förra året. Det här är väldigt glädjande siffror och som visar att på stor framtidstro för vår kommun. Kommunen har god ekonomi och har inte lagt några besparingskrav på verksamheterna och inte behövt varsla. Näringslivet investerar och rustar för framtiden. Till exempel så byter gjuteriet masugnar en investering på närmare 30 miljoner, Techsam electronics på Stantors har byggt ut, Jit mech har investerat i nya maskiner, kommunens byggföretag har gott om jobb m.m.

Vi socialdemokrater kommer inte att slå oss till ro utan kommer fortsatta jobba aktivt med minskad arbetslöshet och utveckla kommunen. Vi kommer att anställa en praktiksamordnare som ser till att arbetslösa, ungdomar, invandrare på ett bättre och snabbare sätt ska komma in i arbetslivet via praktikplatser. Vi kommer utveckla arbetet med lokala upphandlingar där lokala företagare kan göra sig gällande. Fortsätta satsningar på ekologiskt hållbar utveckling, nya arbetstillfällen och ett gott företagsklimat.

Första halvåret har befolkningen i vår kommun ökat med 10 personer. Det som är mest glädjande är att antalet födda ( 39 st) är fler än det som avlidit ( 37 st ). 177 st har flyttat in i kommunen och 169 har flyttat ut. Det är tecknat avtal på nyproduktion av hus i Bygdeå och i måbrabyn i Sikeå. 2013 ökade befolkningen med 21 personer och 2014 ser det även nu ut att gå mot plus.

Bli först att kommentera

Norrbotniabanan

Av , , Bli först att kommentera 23

Stefan Löven lyfte i sitt tal på Nolia i fredags att vi socialdemokrater kommer att påbörja bygget av Norrbotniabanan nästa mandat period. Ett oerhört glädjande besked. Det är viktigt inte minst för att näringslivet i Norrland ska kunna fortsätta utvecklas och ha säkra transporter för sitt gods. Men det är också viktigt att kommunikationerna fungerar för oss som bor i norra delen av Sverige. För Robertsfors del skulle det innebära ca 20 minuter till Umeå och ca 24 minuter till Skellefteå. Då hamnar vi i ett väldigt intressant läge!

Jag har suttit i Norrbotniabanan gruppen i fyra år för att Norrbotniabanan ska börja byggas. Det har ibland varit positiva tongångar när till exempel Eu-ställde sig bakom bygget och ser vikten av att Norrbotniabanan byggs. Det är viktigt för hela Europa anser Eu. Däremot så har regeringen varit helt likgiltig. De har inte vela lyssna på oss. Andra projekt i södra Sverige har ansetts viktigare. Infrastrukturministern har inte ens läst den projekt plan som Norrbotnibanan AB lagt fram för att finansiera delar av banan.

När jag läser Helena Lindahls blogg att Norrbotniabanan lyfts fram på centerkonventet blir jag fundersam! Det är väldigt märkligt för i den infrastruktur propp som centern står bakom och som räcker till 2025 så finns ingen Norrbotniabana med. Snacka om dubbla budskap. Alliansen och inte minst moderaterna vill inte att Norrbotniabanan ska byggas. De vill inte ens sätta sig ner vid ett förhandlingsbord. Det krävs en ny socialdemokratisk regering för att Norrbotniabanan ska börja byggas och som ser till att hela Sverige ska leva!

 

Bli först att kommentera