Patrik Nilsson kommunalråd ( S )

Äldreomsorgen är fortsatt i topp

Av , , Bli först att kommentera 34

Äldreomsorgen i Robertsfors kommun är fortsatt i topp bland landets 290 kommuner. Det är Sveriges kommuner och landsting som tillsammans med länsstyrelsen sammanställt rapporten för 2014. Rapporten beskriver kvaliteten inom vård och omsorgen med 36 indikatorer. Allt i från vård i livets slut till användning av läkemedel, trygghet och bemötande m.m.

Robertsfors kommuns särskilda boenden hamnar på en fantastisk 3:e plats bland landets 290 kommuner. Indikatorer som sticker ut är att tryggheten är bra, bemötande, miljön och den sociala gemenskapen, aktiviteter och maten.

Hemtjänsten hamnar på en hedrande 23 plats av Sveriges 290 kommuner. Det som är riktigt bra är Bemötande, Tillräckligt med tid för brukare, möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål samt möjlighet att själv påverka tider och hemtjänst.

Det måste kännas tryggt att bli gammal i Robertsfors kommun. Det som  gör detta möjligt är kommunens undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter som hela tiden vill utveckla sin verksamhet men framför allt månar om de gamla.

Grattis äldreomsorgen, Bra jobbat.

Bli först att kommentera

Digital bio till Robertsfors

Av , , Bli först att kommentera 29

Nu är det klart att den projektansökan som Centrumhusföreningen sökt hos svenska filminstitutet har blivit beviljat med ca 265 000 kr. Kommunens tillväxt utskott har ställt sig positiv till att medfinansiera lika mycket. Detta innebära att de kan investera i ny teknik och att det då blir möjligt att åter gå på bio i Robertsfors.

Genom denna nya teknik blir det inte bara möjligt att se bio filmer. Det kommer även att vara möjligt att se sport arrangemang, teater eller varför inte en opera på den stora bio duken. Det kommer att bli ett utökat utbud av kultur samt ett utökat kulturutbud gör Robertsfors attraktivare att bo i och besöka. Skola, fritids, musiksällskap, föreningar m.m. kommer att kunna dra nytta av detta vilket skapar mervärde i hela kommunen.

Nu ska inköp och montering göras och förhoppningen är att någon gång under våren ska allt vara klart. Kanske kan vi se Skellefteå vinna sm-guld i biosalongen i Robertsfors!!!

Trevlig helg!

Bli först att kommentera